Home

Postmodernismus představitelé

Postmoderní filosofie je filosofický směr, který zastává kritický postoj k určitým fundamentálním předpokladům západní filosofie, především pak k osvícenství.Poukazuje na to, jakou důležitost v konstruování pravd a světonázorů hrají mocenské vztahy, personalizace a diskurz.Postmoderní filosofové odmítají existenci objektivní reality i existenci. Postmoderna. Jedná se o těžko definovatelný koncept, který má mnoho významů (snaha reflektovat, rozeznávat a uznávat skutečnost prostřednictvím pojmů: pluralita, diference, rozvolnění, spor, multiperspektiva, decentralizace, diachronie, disperse subjektů. Jedná se i o pluralitu myšlení, způsobů jednání, hodnotových systémů, orientací, racionalit a. další představitelé postmodernismu : Milan KUNDERA (1929) - básník, dramatik a prozaik - narodil se v Brně, studoval FF UK, dokončil Filmovou fakultu AMU - emigroval do Francie, kde přednášel na univerzitě 1979 mu bylo odebráno české státní občanství a 1981 mu bylo uděleno francouzsk 8. POSTMODERNISMUS vzniká jako reakce na modernismus vzniká ve 40. letech, ale rozkvětu nabývá až v 70. letech projevuje negativní postoj k avantgardním směrům dochází k prolínání tradice a experimentu představitelé: Umerto Eco dílo: Jméno růže - román. Vladimír Nabokov dílo: Lolita - román. 9 Postmodernismus . od 60. let 20. století. objevil se v USA v architektuře. Američané si uvědomují, že stavby jsou přehnaně moderní, ale nejde v nich bydlet, objevuje se postmodernismus - reakce na modernismus, překonání modernismu. modernismu je vytýkán přílišný důraz na formu, ale ne na úče

Postmodernismus- je reakcí na modernu (přichází po moderně), je zaměřen opačným směrem oproti moderně (odmítá formální experimenty)- odmítá koncepci jediné pravdy a jediného cíle, naopak usiluje o alternativní (pluralitní) přístup ke světu- zaměřuje se na kritiku pokroku, odmítá kulturní nadřazenost západní civilizace a také nadřazenost racionality v. Moderní společnost (kořeny postmoderny) Proto, aby mohla vzniknout postmoderní společnost, je nezbytně nutná existence společnosti jí předcházející, ze které může postmodernismus vyrůst.Společnost můžeme chápat jako souhrn individuí jednajících s ohledem na jednání druhých, a to v určitém historickém, prostorovém, kulturním a sociálním kontextu, jehož. postmodernismus - (z lat post = po) - též postmoderna - nejednoznačně a kontroverzně chápaný pojem, který se vztahuje k životnímu způsobu a životnímu stylu, k životní náladě a životní praxi, podle R. Königa ke stavu pocitů a ducha, který spočívá především na pluralitě, heterogennosti a diskontinuitě jako zákl. orientační směrnici, a. Postmodernismus v malování se objevil na základěmodernismus, který kdysi odmítl klasiky, všechny akademické, ale nakonec se stal klasickým uměním. Malba dosáhla nové úrovně. V důsledku toho došlo k návratu do období, které předcházelo modernismu

Postmoderní filosofie - Wikipedi

Postmoderna - Wikisofi

 1. Hlavní představitelé: Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl. Jak vytvořit báseň: Vezměte článek z novin, vystříhejte jednotlivá slova, dejte je do pytlíku a skládejte je podle toho, jak je budete vytahovat. Surrealismus (30.léta 20.století) Objevuje se v české literatuře po proletářské poezii a poetismu
 2. Literární postmodernismus je literární směr zahrnující díla napsaná v druhé polovině 20. století a ve 21. století v souladu s idejemi a východisky postmodernismu. Mezi charakteristické znaky postmoderní literatury patří skepse vůči hodnotovým systémům a hierarchii, společenské úloze literatury a její možnosti odrážet realitu; na druhé straně pak otevřenost k.
 3. • Americký postmodernismus 60. let byl obojí: americká avantgarda i finále mezinárodní avantgardy. - Andreas Huyssen . 1. Americký postmodernismus 60. let • Leslie Fiedler, Cross the Border - Close the Gap, 1969 - Je třeba uzavřít propas
 4. OBRAZ VÁLKY Literatura faktu - různé paměti, deníky, autentické zážitky (Cherchyl) Cherchyl - 2.světová válka George Patton - válka mýma očima díla beletrická Styron - Sophina volba - život polské emigrantky trvale ovlivněny vzpomínkami na koncentrační tábor v Osvětimi. Hrdinka je nucena volit, které ze dvou dětí pošle do plynové komory
 5. Postmodernismus, 2. polovina 20. století; Postmodernismus:. Postmoderna je evroý myšlenkový směr konce 20. století. Postmoderní literaturou zpravidla označujeme literaturu, která je svým způsobem podmíněna dobou, ve které žijeme
 6. Postmodernismus - v USA se spojuje s architekturou, architekti tvrdí, že se architektura stala formální záležitostí, stavby nemají plnit jen funkci sloužit člověku - reakcí na modernismus od konce 60. let, vyčerpal se a nemá přinést co novéh

Postmodernismus lze rozdělit do tří období. První období nazvěme raným postmodernismem. Jeho vznik můžeme datovat na začátek sedmdesátých let. V raném poststrukturalismu je slyšet traumatickou zkušenost s katastrofami a prohrami 20. století, Osvětimí, Budapeští 1956, Československem Na podobné otázky se pokouší odpovědět nejsoučasnější filozofie,filozofie postmoderní.Více známá jako postmodernismus. Postmoderní myšlení se projevuje tím,že ve filozofii,umění a kultuře je obecně zpochybňován optimismus historického vývoje západní civilizace a její intelektuální nadřazenost.Široký proud. Postmodernismus je demokratický a je spojený s populární kulturou. Postmodernismus popírá existenci vysokého umění. Postmodernismus provádí podrobnou dekonstrukci děl vysokého umění, aby se jim záhy vysmál. Postmodernismus je podvratný; štvavě se podobající precedentům, které paroduje postmodernizmus na pravidlech českého pravopisu. SLOVNÍ TVARY: postmodernismus ~ postmodernisme ~ postmodernismech ~ postmodernismem ~ postmodernismu ~ postmodernismům ~ postmodernismy ~ postmodernizme ~ postmodernizmech ~ postmodernizmem ~ postmodernizmu ~ postmodernizmům ~ postmodernizmus ~ postmodernizm Postmodernismus? Lukáš Zádrapa. Jan Čulík se nám snažil podat na několika stránkách, jaký je dnešní svět, a vyzývá nás, ať sami posoudíme. Nuže, dovolím si k tomu poznámku. Předně, tvrzení o rozdílu mezi mezinárodním a domácím českým diskursem, který bývá především založen na mocenském prosazování.

Existencialismus, neorealismus, beatnici, nový román, absurdní literatura, magický realismus, postmodernismus atd. Významní představitelé světového dramatu 20. století, mnoho ukázek s doprovodným komentářem. Slovník výslovnosti cizích jmen, přehled laureátů Nobelovy ceny za literaturu Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > P > Postmodernismus Postmodernismus se vzdal touhy hledat supermýtus, který by sjednotil lidstvo. Uznáváme, že se svět bouří před přijímáním Velkých narativů. Náš svět je karnevalem barvitých a protikladných názorů. Uvědomujeme si, že náš pohled na skutečnost není tak skutečný, jak se nám to kdysi zdálo. Neexistuje pouze jediná. Postmodernismus Po moderně, nejdříve umění, architektura Skepse, zpochybňování, pluralita názorů, svět je labyrintem Souhrn myšlenkových a uměleckých proudů po 2.sv.válce Mnohočetnost filozofických přístupů, proměnlivost politických režimů, rychlé změny představitelé o F.E.Schleiermachen o W.Dilthey Hans.

Tito marxističtí, potažmo k marxismu inklinující levicoví intelektuálové, umělci, učitelé, žurnalisti,politici a jiní představitelé masové kultury vychováni v antikřesťanské osvícenské filozofii už po padesát let vtloukají lidem do hlavy údajněh istoricky prokazatelný fakt, že dřívější svět byl vyšinutý. Postmodernismus se sice možná opravdu zrodil 15. července 1972 v 15.32 v St. Louis v Missouri ve Spojených státech (Grenz 1997: 20), nicméně pouze v oblasti architektury. Co se týče sfér jiných, není možné podobný milník, byť jistě míněný ironicky, určit • Postmodernismus • Literatura s prvky fantasy Další významní představitelé: Rusko (Alexandr Solženicyn) Amerika (R. Fulghum, J. Heller, A. Hailey, W. Styron) Finsko (Mika Waltari), Francie (Pierre Boulle) Velká Británie (James Clavell), Brazílie (P. Coelho

Postmodernismus - reakce na modernismus, snaha neprosazovat jen jednu správnou cestu a umožnit myšlenkový pluralismus, nespočet alternativních výkladů). Postmoderní román se snaží o určitou univerzálnost, chce být přístupný jak běžnému laikovi, tak i zasvěcenému čtenáři, nabízí několik možností interpretace Představitelé : Márquez, Ajtmatov, /před válkou Bulgakov/ Postmodernismus. Kurt Vonnegut (1922) Groteska aneb Už nikdy sami! (1976) - román, vypráví o starém muži, který v ruinách Manhattanu píše svou autobiografii. Je to groteskní obžaloba egoismu a individualismu, který rozvrátí celou planetu, neboť promění život. Postmodernismus - vlna kriticismu a skepticismu od počátku 80. let 20. století. Představitelé : Jean Francois Lyotard - dílo Postmoderní úděl Wolfgang Welsch - Naše postmoderní moderna, Cesty z moderny Poststrukturalismus je myšlenkový směr, jehož jádrem je kritika a transformace klasického strukturalismu (za jehož klíčové osobnosti můžeme považovat Émila Durkheima, Ferdinanda de Saussura, Claude Lévi-Strausse a Rolanda Barthese).. Klasický strukturalismus se rozvíjel především ve Francii, a tím pádem má i poststrukturalismus vazby k francouzskému kulturnímu okruhu. postmodernismus - eko - architektura, organická architektura) (časové vymezení, charakteristika, hlavní představitelé + dílo) 22. Sochařství 20. stol., 21. století (představitelé napříč stoletím, zařazení do jednotlivých uměleckých směrů, charakteristika + dílo) 23

představitelé: Allen Ginsberg dílo: Kvílení - báseň, litanie - autorova výpověď o generaci, která byla zničena drogami, alkoholem, sexem, orientální filosofií, protože se snažila uniknout z americké civilizace zasvěcené penězům a plné strachu z atomové bomb Postmodernistická pedagogika Postmodernismus - vlna kriticismu a skepticismu od počátku 80. let 20. století. Představitelé : Jean Francois Lyotard - dílo Postmoderní úděl Wolfgang Welsch - Naše postmoderní moderna, Cesty z moderny Představitelé romantismu Richard Wagner - německý skladatel Postmodernismus a syntézy - 60. - 90. léta - návrat k jasné hud. formě (koncert, symfonie, sonáta), melodii, přehlednosti - spojení různých stylů, žánrů = syntézy (prolínání art. a nonart. hudby

- hlavní představitelé: Škvorecký a jeho žena Zdena Salivarová, Pavel Kohout, Ota Filip, Jiří Grůša, Milan Kundera Hlavní představitelé samizdatové literatury: Ludvík Vaculík - spisovatel na volné noze - psal romány, fejetony - pocházel z Moravy - od 60. let s věnoval literatuře a v 70. letech disidentské činnost Hledáte Přehled světové literatury 20. století od Vladimír Prokop? Dnes objednáte, zítra vyzvednete Skvělý výběr knih, deskových her a dárků - představitelé: • JEAN PAUL SARTRE - spis Bytí a nicota, existence je čisté bytí o sobě, člověk se musí vytáhnout z POSTMODERNISMUS - vzniká v reakci na modernu (=víra v pokrok a vědu) - neexistuje obecná platnost ničeho, složitost světa je nepostižitelná (nepochopitelná) z toho kulturní hnutí v 14. století až 16. století s centrem v Itálii; vyznačuje se obrat k člověku, pozemskému životu; návratem k antickým ideálům a člověku jako svobodné osobnosti, která se začíná vymaňovat z područí církevních autorit; humanismus: literární směr, které se snaží navázat na odkaz antiky zájmem o člověka, studiem znovu objevovaných spisů. V skriptech se nachází také kapitola Literatura s prvky sci-fi. V závěru skript se nachází kapitola Významní představitelé světového dramatu 20. století, Přehled laureátů Nobelovy ceny za literaturu (do roku 2005). Užitečná je také kapitola Výslovnost cizích jmen umělců

POSTMODERNISMUS - Český jazy

postmodernismus (60. léta 20. století) útočí proti avantgardním a moderním tendencím, které se zaměřují jen na formu díla. v knihách spatřujeme dvojúrovňovost vnímání díla = knihu můžou číst méně nároční čtenáři (děj), ale i nároční (struktura) Další představitelé. Francie. Jean-Paul Sartre (1905. Studijní materiál Šifra mistra Leonarda - rozbor díla k maturitě (2) už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-)

Přehled světové literatury 20

Postmodernismus, LIT - Literatura - - unium

Realismus je jedním z dalších směrů, které můžeme přesně pojmenovat, časově vymezit a blíže charakterizovat. Stejně jako romantismus vznikal v první polovině 19. století. Datujeme ho od 40. let, kdy právě realismus začal nahrazovat romantické tendence. Oproti předešlému směru se snažil vymezit a označení realismus přesně vystihuje jeho podstatu kládají postmodernismus za nihilistickou sílu, která nahlodává tradiční hodnoty [I j. Ani pedagogika se nemůže vyhnout této atmosféře doby. V rámci pedagogických dis­ ciplín a myšlenek o výchově a vzdělávání jc vyslovována řada názorů, výroků, jsou uplat­ ňovány postoje, které s postmodernou pří

letechmin.století v době tzv.kvantitativní revoluce -nejvýznamnější představitelé zřadgeografů: vUSA W.Bunge, ve Velké Británii M.Chisholm,R.Chorle y,P. HaggetaD.Harvey - společnýjmenovatel teorií: snaha onalezení pevně daných pravidelností,kterými b Postmodernismus a dějiny umění (Jean-François Lyotard, Jean Baudrillard, Fredric Jameson, Robert Venturi, Douglas Crimp) Hans Belting, představitelé: Horst Bredekamp, Olaf Breidbach, Gottfried Boehm) 14. Sociální dějiny umění, marxistické dějiny umění a sociologie umění (Walter Benjamin, Meyer Shapiro, T. J. Clark, Guy. učebnice: Sociologie (OBECNÁ SOCIOLOGIE 1 ETAPA SPEKULATIVNÍ SOCIOLOGIE August Comte, Karel Marx, Herbert Spencer, H. C. Carey, Le Play, Georg Simmel, Gustav Le Bon, Emil Durkheim, Max Weber, Vilfredo Pareto 2 OBDOBÍ EMPIRISMU 3 NÁVRAT K VELKÝM TEORIÍM Talcott Parsons 4 POSTMODERNÍ OBDOBÍ 4.1 Směry interpretativní teorie 5 VÝVOJ ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKÉ SOCIOLOGIE 5. 1.

Další představitelé postmodernismu. V. V. Nabokov - Lolita J. Irving - Svět podle Garpa Autor . Umberto Eco. Narodil se 5. ledna 1932 v Alessandrii. Vystudoval filozofii v Turíně. Po ukončení studia se stal nakladatelským redaktorem. Přednášel estetiku na fakultě architektury v Miláně charakteristika směrů, hlavní představitelé a díla) 19. Umění 2. poloviny 20. století malířství, akční umění (pop-art, kinetické umění, op-art, socialistický realismus, postmodernismus, brutalismus, organická architektura, dekonstrukce aj. - charakteristika směrů, hlavní představitelé a díla Moderní umělecké směry (kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus), počátky moderní prózy 20. stoletíExistencialismus, neorealismus. Moderní umělecké směry (kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus), počátky moderní prózy 20 stoletíExistencialismus, neorealismus, beatnici, nový román, absurdní literatura, magický realismus, postmodernismus atdVýznamní představitelé světového dramatu 20 století, mnoho ukázek s doprovodným komentářem Slovník výslovnosti cizích jmen, přehled. Test poválečné literární směryen 4. ročník CJL. Ve kterých letech se odehrála 2. světová válka? 1914 - 1920 1938 - 1944 1939 - 1945

Postmoderní společnost - WikiKnihovn

její představitelé vyjadřovali touhu po harmonii a spravedlnosti, v revoluci nacházeli východisko ze soc. problémů poválečného světa - sdružovali se v Uměleckém svazu Devětsil - který po čase začal prosazovat nový, ryze český básnický směr - poetismus - nástup hospodářské krize na poč. 30 Postmodernismus vám představí díla, která se nebojí vyčnívat. Zajděte se podívat na obrazy, které jsou jedinečné nejen svou barevnou estetikou, ale také politickými tématy. Práce, jejichž autory jsou Anselm Kiefer, Gerhard Richter, Arnulf Rainer, Georg Baselitz, Alex Katz a Maria Lassnig, budou od 14. července 2016 do 19. Prokop Vladimír Teorie literatury . Tato jedinečně koncipovaná skripta teorie literatury završuje cyklus publikací pro výuku na středních školách od Vladimíra Prokopa.Slovníčky umožňující rychlé a racionální studium nejen jednotlivých pojmů, ale rovněž celých tematických oblastí ocení studenti všech věkových kategorií - právě v tomto smyslu skripta zaplňují.

Postmodernismus - Sociologická encyklopedi

Bazar - Moderní umělecké směry (kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus), počátky moderní prózy 20. století. Existencialismus, neoreali.. Detail předmětu. Historie a filozofie techniky . FAST-CZ53 Ak. rok: 2018/2019 Ak. rok: 2018/201 Bergson, pragmatismus - James, strukturalismus - Foucault, postmodernismus - Wittgenstein, Lyotard, nej. představitelé českého filozofického myšlení 20. a 21. století) 25. Základní etické pojmy, Etika jako teorie morálky, Problém svobodné v ůle a sv ědom

Postmodernismus v malbě

 • Píchání v levém podbřišku.
 • Paragliding padák.
 • Parlament čr volná místa.
 • Slowinski park narodowy mapa.
 • Kpt zkratka.
 • Hlávková kapusta zdraví.
 • Jeskyně výpustek mapa.
 • Ledvinový pás moira.
 • Hnisající jizva po operaci.
 • Síťovina bavlna metráž.
 • Test zimních pneumatik 215/55 r17.
 • Policejní akademie 7 online.
 • Fit dance pardubice.
 • Radikální sunnité.
 • Báječná léta pod psa čtenářský deník.
 • Pálení pochvy léčba.
 • Pravda o breivikovi.
 • Zapečená brokolice s kuřecím masem.
 • Polka písničky.
 • Barevná typologie test online.
 • Eminem texty cz.
 • Amalfi zajímavá místa.
 • Mlady kokos trvanlivost.
 • Myanimelist net anime.
 • Up&down3000.
 • Borelioza vakcina.
 • Generator ico.
 • Jedlá soda místo prášku do pečiva.
 • Iokasté.
 • Dělení lidských práv.
 • Hannibal lecter filmy a televizní pořady.
 • Výměna displeje iphone 7.
 • Old games download.
 • Proma sf 40 1500.
 • Měsíční medůza.
 • Nastavení citlivosti displeje.
 • Jak to chodí na letišti praha.
 • Class traktory.
 • Čmsch knajflová.
 • Salvador csfd.
 • Wind river obsazení.