Home

Zobrazení do množiny

Zobrazení (matematika) - Wikipedi

Matematické Fórum / relace zobrazení množiny do, na a prost

 1. Jde tedy o zobrazení z množiny pořadových čísel vybíraných předmětů \(\{1k\}\) do množiny předmětů. Nemají-li se předměty opakovat, jde o prosté zobrazení. Pokud se opakovat mohou, jde o libovolné zobrazení. Nezáleží-li na pořadí a předměty se opakovat nemohou, vybíráme \(k\)-prvkovou množinu z \(n\)-prvkové
 2. Zobrazení Z: A ® A množiny A do té samé množiny A se nazývá tr ansformace. Jinými slovy definiční obor i obor hodnot jsou podmnožinou téže množiny A. Příklady zobrazení. kvadratická funkce je zobrazení z R do R Z: R ® R definované předpisem x ® x^2
 3. Zobrazení je přířazení prvků jedné množiny k prvkům z druhé. Funkce je speciálním případem zobrazení. Každé x má svoje y: každý prvek ze zobrazované množiny má přiřazený nějaký jeden prvek z druhé množiny (do které se zobrazuje). Rozlišují se tři základní typy
 4. Zobrazení R z A do B se nazývá prosté, právě když každé dva různé vzory mají různé obrazy. (Jinak řečeno: Zobrazení je prosté, právě když relace inverzní R-1 je zobrazením z B do A ) Prosté zobrazení celé množiny na celou množinu se nazývá vzájemně jednoznačné zobrazení. Cvičení: 1
 5. 3.5.1 Shodná zobrazení Předpoklady: O zobrazení jsme mluvili, než jsme zavedli funkce. Jde o takovou relaci z první množiny do druhé, p ři které každému prvku z první množiny p řiřazujeme maximáln ě jeden prvek z množiny druhé (tím je zajišt ěna jednozna čnost, když víme, kde za čínáme, je dané, kde skon číme)
 6. 1 Logika, množiny, zobrazení a císelné oboryˇ 1.1 Výroková a predikátová logika Výrokem nazveme jakékoliv tvrzení, o nˇemž má smysl ˇríci, že platí (je pravdivé) nebo že neplatí (je nepravdivé). Definice. Negací ¬A výroku A rozumíme výrok: Není pravda, že platí A. A ¬A 0 1 1 0 Definice

Množiny - Procvičování online - Umíme matik

PPT - 13

Matematika: Množiny: Vennovy diagramy a zakreslení množi

 1. Procvič si příklady na Množiny a Intervaly. Doplněk, průnik, sjednocení i rozdíly množin a intervalů si můžeš přepočítat na Priklady.com
 2. 2 Množiny 7 3 Úvod do relací 10 4 Zobrazení (funkce) 13 5 Vlastnosti binárních relací na množině 15 6 Ekvivalence a rozklady 18 7 Uspořádání 20 8 Úvod do teorie čísel, princip indukce 23 9 Kombinatorika 27 10 Pravděpodobnost 34 11 Ostatní: algoritmy, grafy, konečné automaty, složitost algoritmů 38
 3. Zobrazení, kardinalita. Zde uvedeme zobrazení, podíváme se na jejich vlastnosti a zavedeme operace.Na konci sekce se podíváme na porovnání velikostí množin. Definice. Uvažujme množiny A a B.Definujeme transformaci či zobrazení z A do B jako libovolnou podmnožinu T kartézského součinu A×B splňující následující podmínku: . Pro každé a z A existuje právě jedno b z B.
 4. Při cestě z Hradce do Pardubic se jede přes tři mosty. První má nosnost 15 t, druhý 25 t a třetí 30 t. Zapiš intervalem (v tunách), jak těžká auta mohou po této trase jezdit
Opakování stejného motivu

18 - Úvod do zobrazení množin (MAT - Množiny) - YouTub

 1. Množiny — Matematika
 2. Množina - Wikipedi
 3. 1 - Úvod do množin (MAT - Množiny) - YouTub
 4. Funkce (matematika) - Wikipedi
 5. Zobrazení - Vojtěch Hordějču
 6. Výběr z množiny předmětů — Sbírka matematických úlo
 7. Zobrazen
Souradne_systemyAktivity pro efektivní hodiny CLILu

Množiny, relace a zobrazení [Kalábovi

 1. Zobrazení pro vývojář
 2. Matematická biologie učebnice: Zobrazení, funkce, operac
 3. Priklady.com - Sbírka úloh: Množiny a Interval
 4. Math Tutor - Extra - Sets and Mapping
 5. Příklady online Matika pro spolužák
 6. 18 - Úvod do zobrazení množin (MAT - Množiny)
 7. 19 - Injektivní, surjektivní a bijektivní zobrazení (MAT - Množiny)

1 - Úvod do množin (MAT - Množiny)

Otočení - princip zobrazení

Eshop | Matika pro spolužáky

Úvod do množín Elea: Nauč sa matiku

 1. Množiny a operace s nimi
 2. Absolutní hodnota
 3. Doplněk | Množinové operace | Matematika | Khan Academy
 4. Vennovy diagramy
 5. Podmnožiny | Množinové operace | Matematika | Khan Academy
Eshop | Chemie pro spolužáky
 • Vinylová podlaha skladba.
 • Akce alkohol albert.
 • Mepilex border post op.
 • Konzervativní silové pole.
 • Proaktivní přístup.
 • Truelife care q7 bezkontaktní teploměr.
 • Západočeská nemocnice praha.
 • Hrebienok lanovka.
 • Nejlepší make up na akné.
 • Joshua tree national park.
 • Kapské město počet obyvatel 2018.
 • Online crossword generator free.
 • Limo bar náhradní díly.
 • Salvador csfd.
 • Unishop horní vltavice.
 • Spánek kojence 3 měsíce.
 • Výměna displeje iphone 7.
 • Colt 1911 kuličkovka.
 • Peroxid vodíku 5%.
 • Příznaky rakoviny jater.
 • Pečetní vosk zlatý.
 • Pampers opruzeniny.
 • Pronájem pokoje brno lesná.
 • Požehnání na cestu.
 • Práce v anglii na farmě.
 • Opalit.
 • Úkoly finančního plánování.
 • Šol.
 • Bootable usb from iso.
 • Planeo pardubice.
 • Windows 7 install.
 • Jak najít odposlouchávací zařízení.
 • Pečlivý anglicky.
 • Státní znak kanada.
 • Semišová bunda dámská.
 • Lente zkušenosti.
 • Domácí pekárna ano nebo ne.
 • William iv.
 • Kostel nanebevzetí panny marie brno mše.
 • Periodická soustava prvků online.
 • Joan jett wiki.