Home

Násilí v bibli

:: OSEL.CZ :: - Biblické násilí

 1. Vlastně předchozí 2 články (rozpory a násilí v bibli) jsou myšleny ke vzbuzení otázek, které ve 3. článku zodpovím pomocí teologických odpovědí spolu s Jaroslavem Pecharem a ve 4. článku pomocí lingvistiky, historie a psychologie. Kromě toho osel má i rubriku nejen vědou, kterou by měl taky někdo plnit :-) Odpovědě
 2. V Bibli se často setkáme s krutými hrdiny, kteří jsou násilní ve jménu Božím. Bible je plná příběhů, ve kterých se lidé dopouštějí násilí, napadají jiné, zraňují, ničí. Kain zabije Ábela
 3. Otázka násilí v Bibli Častým kamenem úrazu pro čtenáře Písma je hojný výskyt násilí, zvláště ve starozákonních textech. Již jsem se setkal s názory, že Starý zákon byl v Novém zákoně zrušen, že bychom tedy měli Starý zákon - nebo jeho nejnásilnější části z Bible vypustit a podobně - vždyť i v pozdním starověku a středověku se vyskytly hereze, které považovaly krutého Boha Starého zákona a milosrdného Boha Nového zákona.
 4. Obecně lze proto konstatovat, že násilí popsané v Bibli je pouze záznamem toho, co se událo. Všeobecná rebelie proti Bohu má své odvěké následky, mezi které můžeme zařadit jakoukoliv lidskou zkaženost, od touhy po moci, nadvládě přes pýchu a sobeckost až po zálibu v ničení a zabíjení
 5. Nyní se vrátím k Bibli, k násilí, které je v ní popsáno a k tomu, proč právě židovský národ byl vybrán jako vyvolený, tzn. jako hlavní aktér tohoto násilí. A k tomu vložím článek, na který jsem nedávno narazila a který vkládám v plném znění: Všichni víme, že bůh je láska (1. Janův 4)
 6. ulý pátek, zaměříme se dnes na novozákonní biblické texty, které mluví o násilí

Bylo spočítáno, že bůh podle bible zabil přímo 371.186 a přes 2 miliony nechal zabít svými lidmi. Tento součet ale nezahrnuje potopu světa, Sodomu a Gomoru, Egyptské prvorozené a další pohromy, u kterých se v bibli neuvádí přesné číslo počtu zabitých Mojžíšova 6:4) Stali se z nich brutální obři, kteří tyranizovali lidi, a způsobili, že se násilí rozšířilo po zemi. ( 1. Mojžíšova 6:13) Bible o nich říká, že to byli ti silní, kteří byli v dávnověku, pověstní muži. ( 1. Mojžíšova 6:4) Zanechali po sobě odkaz v podobě násilí a strachu. ( 1

V dnešní době se vydávání bible ve velkém měřítku věnují Mezinárodní biblická společnost (IBS) a Wycliffovi překladatelé bible (WBT). Jen tyto dvě organizace vydávají bibli nebo její část ve více než 600 jazycích pro 127 zemí. Potřeba nových překladů vyplývá ze skutečnosti, že každý jazyk podléhá změnám Násilí Bible a související témata. Násilí může být nakažlivé. V Bibli, Přísloví 16,29, je psáno: Násilník svého bližního láká a svádí ho na nedobrou cestu. Nevěrníci mají sklony k násilí. Čteme o tom v Bibli, Přísloví 13,2 (SNC): Z dobrého ovoce svých rtů se sklízí dobrá úroda, kdežto proradný člověk vyvolává násilí Jak se vyrovnat s obtížnými příběhy v Bibli? This video is unavailable. Watch Queue Queu

České katolické biblické dílo - Násilí v Bibli

 1. Ano, jistě, i ve starém Zákoně se vyskytuje násilí, které např. páchají Židé na svých protivnících — nicméně *nikdy* není násilí v Bibli popsáno jako obecný příkaz pro věřící ovečky — a přesně tento fakt pokrytečtí zastánci islámu ignorují
 2. ut měl komparaci hotovou. Bible nad Koránem vyniká zobrazováním násilí a menším důrazem na důvěru
 3. Zabití v bibli. Bylo spočítáno, že bůh podle bible zabil přímo 371.186 a přes 2 miliony nechal zabít svými lidmi. Tento součet ale nezahrnuje potopu světa, Sodomu a Gomoru, Egyptské prvorozené a další pohromy, u kterých se v bibli neuvádí přesné číslo počtu zabitých. Vypsal jsem pouze zajímavější z nich
 4. Lot si vybírá úrodné údolí, kde jsou dvě města, Sodoma a Gomora. O jeho ženě se začne mluvit až v souvislosti se zničením obou měst. Lotova žena se v Bibli objevuje v První knize Mojžíšově, v takzvané Genesis, a sice v 19. kapitole. Čteme tam: Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup
 5. Násilí je příznačné pro nevěrné. V Bibli, v knize Přísloví 13,2, čteme: Ovoce svých úst se každý dobře nají, duše věrolomných okusí násilí. Násilníci nebudou obdivováni. V knize Přísloví 3,31 můžeš číst tato slova: Nezáviď násilníkovi, žádnou z jeho cest si nezvol
 6. (insideislam.wisc.edu) Ne, nezavírám oči před faktem, že se ženám v obou náboženských světech děje často příkoří. Nejčastější argument při srovnávání křesťanství a islámu je tvrzení, že muslimům ponižování žen přikazuje korán. O bibli se většinou v tomto kontextu nezmiňují

Svatá válka v Bibli a) Starý zákon. V prostředí, v němž se utvářelo židovské náboženství, byla chápána válka v úzké souvislosti s náboženstvím. Ve válce byla v sázce čest národního boha. Pohled Starého zákona (SZ) je však od pojetí okolních národů odlišný Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 15867, komentáře < 7 dní: 633, komentářů celkem: 371585, adminů: 60, uživatelů: 492 Mnozí lidé se však zdráhají prozkoumat, co je v Bibli napsáno, protože jsou zklamáni náboženstvím. Vidí, že organizované náboženství se vyznačuje pokrytectvím, zkažeností a podporou násilí a válek. Bylo by ale správné posuzovat Bibli podle chování některých z těch, kdo se na ni odvolávají nÁsilÍ v bibli Posted Út, 08/02/2011 - 00:25 by Administrator Stejně jako v případě mnohokrát citovaných koránských veršů jde i zde verše týkající se konkrétní dobové situace Pozn.: V souvislosti s článkem Miloše Dokulila upozorňujeme na zjištění, o němž jsme publikovali v červenci 2016. Softwarový inženýr Tom Anderson se zabýval tím, zda je v Koránu obsaženo více násilí než v Bibli, a dospěl ke zjištění, že zabíjení a destrukce se častěji objevuje v křesťanských textech než v islámských

10. 2020 / V ČR zuří koronavirus s neztenčenou silou; 28. 10. 2020 / Rodina, která se utopila v kanálu La Manche, byli íránští Kurdové; 27. 10. 2020 / Nadešel klimatický nevratný bod: Obrovská ložiska zmrzlého metanu v Arktidě začínají tát a metan unikat; 28. 10. 2020 / Jan Čulík Jan Rychlík: V dějinách žádná. Pozn.: V souvislosti s článkem Miloše Dokulila upozorňujeme na zjištění, o němž jsme publikovali v červenci 2016. Softwarový inženýr Tom Anderson se zabýval. V Bibli najdeme texty, které hovoří o násilí pozitivně, když je uplatňováno Bohem nebo v jeho jménu. Pro mnoho lidí však představují tyto texty problém. Některým křesťanům zpochybňují jejich víru: že by laskavý Bůh byl bohem násilným? V nejistotě už raději tyto texty nečtou. Rovněž v církvi se nepoužívají K odpovědi v úvodu cituji nejprve ze článku Násilí v Bibli - starozákonní texty o násilí ve jménu Božím (Petr Chalupa - České katolické biblické dílo), se kterým se ztotožňuji: Nikoho neudivuje, že Bible obsahuje také násilí. Kdybychom to nepřipustili, nebrali bychom vážně skutečnost Bohužel, vzhledem k vývoji jazyka, se tyto Bible staly některým dnešním lidem nesrozumitelné a proto se i v dnešní době provádějí tzv. moderní překlady - v Česku se jedná hlavně o Ekumenickou Bibli z r. 1985, na které se podílela většina církví, v anglofonní oblasti pak např. New English Bible z r. 1970. Tyto moderní.

Násilí v bibli Stránka pořadu 12. dubna 2020, 08:30 Informace o obrázku. Zavřít. Spirituála Zdroj: Fotobanka Freeimages Zavřít Vltava. S Petrem Vaďurou a jeho hosty hledáme v Bibli a křesťanské tradici odpovědi na smysl našeho jednání v soukromém i veřejném životě. Více z pořadu.

Násilí se rozrostlo v hůl svévole. Nic nebude z nich, nic nebude z jejich hlučení s shlukování, nebude nad nimi bědováno. Ezechiel 7,11. Bible.patroni.cz. Počet veršů v Bibli je 31 167.. Doteky víry vysílá Radiožurnál každou sobotu po 21. hodině

Násilí a kamenování ve Starém zákoně Můžeme tedy sledovat postupný vývoj ustanovení v Bibli. Starozákonní ustanovení mají svou platnost, ale nejsou nadřazena těm novozákonním. Není nutné starozákonní ustanovení přehlížet, ale ani se je dnes snažit prosazovat, protože nejsou primárně určena pro naši dobu. My. 1. článek ze série Zamyšlení nad vírou. Setkal jsem se s tvrzením, že vše v bibli je pravda. Když pomineme současnou úroveň poznání, které vyvrací spoustu biblických výroků, tak stále zbývá mnoho vnitřních rozporů v bibli, které se vylučují navzájem. Proto jsem připravil seznam pro mě zajímavých rozporů a nechal je okomentovat evangelickým farářem v. V lepším případě pak recenze, které psali lidé, v jejichž zájmu je, abyste Bibli či Biblické příběhy zavrhli nebo pochopili špatně. Bible je plná omylů, historických nepřesností, plná protiřečících si tvrzení, zmanipulovaná hamižným kněžstvem, vyňali z ní učení o reinkarnaci.. Hledáme odpovědi na otázky, jak můžeme zacházet s texty, ve kterých vystupuje násilný Bůh. Někdy se mohou stát nečekaným impulsem myšlení. V Bibli se často setkáme s krutými hrdiny, kteří jsou násilní ve jménu Božím. Bible je plná příběhů, ve kterých se lidé dopouštějí násilí, napadají jiné, zraňují, ničí Judaismus, křesťanství a islám potřebují vyjasnit vztah k Bibli a Koránu. Když Bůh v Bibli mimo kontext obrany vybízí na řadě míst k násilí, výslovně včetně vybíjení žen dětí a starců, a pokud se bude Bible pokládat za inspirovanou knihu, za Bohem zjevený text, za Boží slovo, jak rádi zdůrazňují někteří křesťané, nemůžeme se divit, že se na tyto texty.

Je to trestné, říká ombudsmanka 28.7. 2016 / Bohumil Kartous Z okurkové sezóny se stal historický pojem 28.7. 2016 / V Německu zveřejnili, kolik farmaceutické firmy investují do lékařů 28.7. 2016 / Stav světa 28.7. 2016 / Bohumil Kartous Pomatená Evropa neví, kde je sever 28.7. 2016 / Dva týdny, šest zemí, osm útoků. V bibli je ukřižování, v hrobech mrtví, varují univerzity své studenty. Její přednášky zachycují smrt, násilí, rasismus. V podstatě nejsou o ničem jiném. Myslím, že by se varování studentům měla předávat umírněnější formou a v omezeném množství případů. V podstatě totiž omezujeme jejich schopnost. Inkvizice si Bibli vysvětlila po svém. S torturou a trestem smrti však nepřišla jako první rozpoutalo vlnu netolerance a násilí. Odpověď nestojí v oblasti teologie, odpověď je čistě pragmatická. Křesťanství totiž usedlo na vrchol společnosti, mohlo diktovat, ovládat, patřilo mu výsadní prvenství. Proto. Kdo někdy zaslechl o Bibli alespoň něco, věděl, že krev poteče proudem a jejím dárcem bude zejména hlavní hrdina. V podstatě o nic jiného ve filmu nejde. Krvelační pretoriáni si nebohého Ježíše vezmou pěkně do parády a v dlouhých sekvencích na něm testují všechny své biče a bičíky 11 Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. 12 Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. 13 Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana

V říjnu t.r. vydala ČTK zprávu, informující o publikaci Jedenáct přikázání, kterou vydali dva italští katoličtí novináři -- Roberto Berreta a Elisabetta Broliová. Jedná se o spolupracovníky deníku italských biskupů Avvenire, kteří ve své knize popisují nejednoznačnosti a nepravdy, uvedené v Bibli a v evangeliích Před pár dny jsem zde publikovala článek Proč je v Bibli tolik násilí a v souvislosti s právě vloženým videem o lidském svědomí (SK... Proč je v Bibli tolik násilí a proč je židovský národ tím, který mu má naslouchat jako národ vyvolený Budeš jim vydán v plen. 8 Za to, že jsi plenil mnohé pronárody, budou plenit všechny ostatní národy tebe za prolitou lidskou krev a za násilí páchané na zemi, na městu i všech jeho obyvatelích. 9 Běda tomu, kdo chamtivě shání mrzký zisk pro svůj dům, aby si založil hnízdo na výšině, aby se vyprostil ze spárů zla Vojáci nejsou v Bibli hodnoceni automaticky jako dobří nebo špatní. Narážíme na vojáky, kteří se v pašijovém příběhu projevují bezcitně vůči trpícímu Ježíši - dělají si z něj legraci, pro své pobavení ho bijí, ponižují, nasadí mu trnovou korun Hřích v bibli Velmi konkrétní skutečnost. (Gn 4,24) jsou jasná znamení této vlády násilí, zkaženosti lidstva, která vyústí v potopu (Gn b) a v nedůvěru k Bohu při stavbě babylonské věže, jež bude mít za následek neschopnost národů dorozumět se mezi sebou (Gn 11 ). To všechno je mohutné crescendo v šíření.

Násilí už nebylo v mém životě na úrovni bitek na zábavách, ale postoupilo o několik levlů výše. Armáda byla minulostí a já byl na opačné straně barikády. Za peníze jsem vymáhal dluhy, lámal ruce a dělal i jiné věci, o kterých se ani psát nedá. Euforie z vítězných rvaček vystřídala profesní. V Bibli, v Koránu a v dalších pramenných textech náboženství jsou výslovné výzvy k násilí. Náboženské autority by měly vůči posvátným textům zaujmout pozici kritického odstupu. Papež zdůrazňuje, že mírová cesta mezi náboženstvími je možná a že je proto nezbytné zaručit náboženskou svobodu, základní. V Bibli, hlavně ve Starém zákoně, najdete pěkných pár citátů o násilí a brutalitě. Muslimové si v poslední době dávají práci s jejich hledáním a na zaujatých pro-muslimských webech je najdete uspořádané pěkně jeden za druhým, tak jako najdete na proti-muslimských webech pěkně uspořádané koránské verše s.

Násilí, krev a vybičování - cenzura neexistuje. Přestože se film dočkal tří nominací na Oscary, stal se z něj velmi kontroverzní snímek. Veškerá hlediska mučení Ježíše byla pomocí techniky zobrazena extrémně dramaticky a drasticky. Navíc se Gibson rozhodl do filmu vložit nové a v Bibli nezmíněné tresty Války a násilí v Bibli, přednáší P. Mgr. Jan Pacner. 16.30 křížová cesta v katedrále. 17.15 setkání v kryptě. Vstupné dobrovolné. Při větším počtu zájemců se přednáška koná v katedrále 11Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. 12Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. 13Bůh Noemovi řekl: Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. 14Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a. Na Bibli se dívám spíš jako na velice zajímavý historický dokument obsahující soubor židovských mýtů. Starý zákon byl do písemné podoby sepsán někdy v 5. století př.n.l., ale líčí události z 1500-1000 př.n.l, které byly předávány ústní tradicí (praotci Izraelskéhé národa, Exodus z Egypta atd) Portugalské soudy řeší rozsudek odkazující na bibli, podle kritiků legitimizuje násilí na ženách. 26. října 2017, 21:12 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK . Lisabon - Portugalský nejvyšší správní soud se dnes rozhodl zabývat případem nedávného mírného soudního rozsudku, který odkazuje na bibli

Otázka násilí v Bibli - Katolik

Vyrůstal jsem ve vesnici Rmeich blízko hranic mezi Izraelem a Libanonem v době občanské války. Živě si vzpomínám na to, jak vybuchovaly pozemní miny, a na nevinné lidi, kteří ve válce přišli o končetiny. Život byl tvrdý a zločiny a násilí byly téměř na denním pořádku V poslední kapitole její první části nacházíme čtenářsky vděčné téma temných stránek Bible, přičemž autorka klade důraz na dobovou podmíněnost příslušných textů, poukazuje v této souvislosti také na pojetí Boha zvlášť ve Starém zákoně a nutnost číst a vnímat Bibli v celku, tzn. v souvislosti s jejími. V Bibli jsou umlčovány démonické síly, ale i lidé; zejména ženám je přikazováno mlčet. Slyšíme nářek nad mlčením, ale čteme i o mlčení, které je reakcí na obžalobu. A stále znovu jde o to, kdy je načase mlčet, a také o to, že mlčení nemá mít poslední slovo násilí - Aktuální informace ohledně násilí. Moje Zpravodajství Celebrity & bulvár Násilí v Bibli Blog iDNES.cz, 9. 7. 2020 Otázka: Pouze nedávno jsem se dostal k Bibli, no a byl jsem šokován, kolik se tam nachází násilí. Nedokážu to pochopit a byl bych..

Ze spárů Jakuzy ke hlásání božího slova

Bible je plná násilí a zla, jak by mohla být od Boha

V biblických královských knihách je vinařství Jezreel místem epizod chamtivosti, násilí, hříchu a božské odplaty. Vědci identifikovali prvky, které potvrzují, že průzkum provedený v severním Izraeli je slučitelný s tímto biblickým příběhem Informace obsažené v Bibli jsou často v rozporu s dnešním poznáním světa. Bible obsahuje mnoho nepravd a omylů, a to jak historických a vědeckých, tak i morálních a etických. Z hlediska dnešních norem naší kultury se Bible např. mýlí na všech místech, kde hlásá násilí, nenávist a nesnášenlivost jak člověka k. Dokonce, když byl Ježíš křižován, i ve svém utrpení prohlásil o svých trýznitelích, teda takto je to aspoň napsáno v Bibli otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. Z toho plyne, že násilí, kterého se dopouštěly církve, ať už ta katolická nebo ty ostatní, bylo v naprostém rozporu s křesťanským učením Nevím, do jaké míry se v tom, co jsme četli, odráží autorova zkušenost s válkou, ale Volf dokazuje, že násilí je přiživováno v nedostatku víry v Boha odplaty. Jde o to, že oběti násilí jsou díky přirozené touze po spravedlnosti vedeny touhou po pomstě a že víra v Boží spravedlnost nám může pomoci nenechat se.

Jiří Ovčáček - Posts | Facebook

Proč je v Bibli tolik násilí a proč je židovský národ tím

Islám a křesťanství v Bibli - Ali Sayed R. Kniha: Islám a křesťanství v Bibli; Autor: Ali Sayed R.; Křesťanství a islám jsou dvě velká světová náboženství, obě s více než miliardou následovníků. Přestože mají z praktického hlediska mnoho společného, zeje mezi nimi hluboká propast Velmi zajímavé je také pojetí domácího násilí v jiném kulturním prost ředí a to, jak je zde vnímáno. Není to záležitost odlišnosti kultur, pouz e je na n ě jinak pohlíženo. Ráda bych také ve řejnosti p ředstavila domácí násilí jako problém na konkrétním p řípadu

Video: České katolické biblické dílo - Násilí v Bibli II

Biblické násilí

Esej Ondřeje Slačálka: Probuzení ze snu - NovinkyGedeoni – AC Uherský Brod – Apoštolská církev sbor Uherský

Textová analýza odhaluje, že násilí je běžnější v Bibli

PROMĚNA WERNERA ODERA | VISTAFILM sSANDRA-BÍLÁ ČARODĚJKA-dcera známého předválečného hercePsycholog Jiří Bauer bude kázat na téma Touha po BohuSlevy 30-70 | Přátelství je víc než láska | NakladatelstvíEzau – WikipedieNebojím se! Havel a Klaus mě zklamali, vězeňská služba je
 • Lupání v uchu.
 • Plug in hybrid toyota.
 • Přenosný reproduktor sencor.
 • Do tuniska.
 • Snížení cholesterolu recepty.
 • Truhlářství neratovice.
 • Složky počítače wikipedie.
 • Mam lahev anti colic 260ml.
 • Tezenis poukaz.
 • Vykloubený palec na noze.
 • Irska krajka od svetlanky.
 • Skinoren pilulka.
 • Rámeček na fotku.
 • Názvy českých vlaků.
 • Bazar dveří české budějovice.
 • Zážitky z gastroskopie.
 • Prodejce bmw.
 • Jak vyrobit vílu.
 • Melanie martinez zajímavosti.
 • Dovolenka formulář jak vyplnit.
 • Párátka tesco.
 • Jak nabrat svaly bez posilovny.
 • Wolfram carbide.
 • Kocici plisen u lidi.
 • Barbados mena.
 • Atlantis kos fischer.
 • Živogošče stany.
 • Velký třesk prezentace.
 • Terminátor 2 původní dabing.
 • Ledovec dachstein.
 • Výrobník sody retro.
 • Athena a marsyas.
 • Domov pro seniory brno volná místa.
 • Lorde ocenění.
 • Jak vypadají pigmentové skvrny.
 • Isic potvrzení o studiu.
 • Sconto nábytek české budějovice.
 • Pronajem bytu plzen bez kauce a provize.
 • Moris.
 • Negativní člověk.
 • Výměna displeje iphone 7.