Home

Řízení pod vlivem návykové látky trestný čin

ŘÍZENÍ POD VLIVEM - Právní poradna A

Pokud se týče řízení pod vlivem alkoholu a zjištěných hodnot alkoholu v krvi, za přestupek se považuje, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče nižší než 1 promile. Od 1 promile zjištěné hodnoty obsahu alkoholu v krvi hrozí řidiči zahájení trestního stíhání pro trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále TZ) ve svém § 274 za trestný čin, který nese označení Ohrožení pod vlivem návykové látky a je řazen do kategorie trestných činů obecně nebezpečných

Řízení pod vlivem návykové látky. vylučuje jeho způsobilost řídit onen dopravní prostředek a zakládá tak jeho odpovědnost za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Jedná se o hodnotu 1,00 g/kg. kdy se ještě jedná o přestupek nebo naopak jde již o trestný čin, a to zejména bez nutnosti znaleckého. 1. § 125c/ 1b) - Jízda pod vlivem návykové látky. Za tento přestupek, jak víme z článku o alkoholu, hrozí řidiči zákaz řízení v délce 6 až 12 měsíců, pokuta je v rozmezí 2 500 až 20 000 Kč a 7 trestných bodů do karty řidiče Vaše jednání rozhodně není přestupek, jak píšete, ale trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 trestního zákoníku (předpokládám, že jde o vaše první řízení pod vlivem alkoholu a že jste nezpůsobila nehodu, případně že jste neřídila hromadný dopravní prostředek)

Řízení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile. který si přivodil vlivem návykové látky (podle §130 TZ alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování). Jakožto trestný čin je. Přestupek nebo trestný čin - limitní hodnota THC vylučující schopnost řídit motorové vozidlo. Pouhé zjištění, že řidič motorového vozidla byl v době řízení pod vlivem jiné návykové látky než alkoholu, samo o sobě nepostačuje pro závěr, že v důsledku toho byl ve stavu vylučujícím způsobilost k výkonu. Za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí pachateli až 1 rok za mříženi. Pokud by však v důsledku vyloučené způsobilosti řidič způsobil dopravní nehodu, může mu být uložen trest odnětí svobody až na 3 roky. Stejný trest hrozí i řidiči, který se tohoto přečinu dopustil v předchozích dvou letech

Trestný čin. Pokud u vás bylo zjištěna alespoň jedno promile alkoholu, počítejte se zahájením trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 247 trestního zákoníku. Za tento trestný čin vám může být uloženy následující tresty: - vězení až na 1 rok, - zákaz řízení od 1 roku do 10 let Když je vliv látky obzvlášť vysoký (nad 10 ng/ml) nebo řidič způsobí nehodu, ublížení na zdraví či značnou škodu na cizím majetku, jedná se o trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky. V tomto případě může být řidič potrestán peněžitým trestem, odnětím svobody, zákazem řízení v rozmezí do 10 let Pokud u Vás bylo zjištěna alespoň 1 promile alkoholu, počítejte se zahájením trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 247 trestního zákoníku. Za tento trestný čin Vám může být uloženy následující tresty: vězení až na 1 rok, zákaz řízení od 1 roku do 10 let minimální trest = 25.000 pokuta + zákaz řízení 6 měsíců maximální trest = 1 rok odnětí svobody (ve vašem případě nejspíš podmínka + zákaz řízení až 2 roky-----Pokud bude vaše jednání vyhodnoceno jako trestný čin § 274 Ohrožení pod vlivem návykové látky (což být ale taky nemusí) pak vám hrozí Ten je označen jako § 274 TZ - Ohrožení pod vlivem návykové látky, přičemž podle §130 TZ jsou tyto látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování

(1) Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti, který si, a to ani z nedbalosti, nepřivodil vlivem návykové látky, přihlédne soud k této okolnosti při stanovení druhu trestu a jeho výměry Ze statistik nehodovosti vyplývá, že během roku 2013 bylo 213 dopravních nehod způsobeno pod vlivem omamných látek, na následky těchto nehod pak zemřelo 10 lidí a dalších 102 jich bylo zraněno. Samotný pojem droga český právní řád nezná, operuje totiž s pojmem návykové látky Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) Za spáchání přečinu Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) je řidičům přičítáno 7 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Tento skutek je vždy projednáván soudem.V trestním řízení pak hrozí sankce Odnětí svobody až do 3 let.

Ohrožení pod vlivem návykové látky v judikatuře epravo

 1. Poté by mohla být situace posouzena jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí řidiči trest odnětí svobody až na 3 roky, zákaz řízení na 1 až 10 let a případně peněžitý trest
 2. Další změnou trestního zákona v souvislosti s novelizací silničního zákona je zpřísnění postihu za řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu (trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky - § 201 trestního zákona). Až do 30.6.2006 bylo řízení pod vlivem alkoholu trestné pouze tehdy, byl-li obviněný v.
 3. Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky V určitých mírnějších případech se jedná o základní skutkovou podstatu dle ust. § 274 odst. 1 trestního zákoníku. Řidičům hrozí jeden rok trestu odnětí svobody, peněžitý trest, trest zákazu činnosti nebo obecně prospěšné práce, popř. trest domácího.
 4. Aby bylo možné Vás odsoudit za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, je nezbytné, aby byl vypracován znalecký posudek prokazující, že jste se nacházel ve stavu vylučujícím způsobilost. Orientační test DrugWip
 5. I v Česku platí, že když je vliv látky obzvlášť vysoký (nad 10 ng/ml) nebo řidič způsobí nehodu, ublížení na zdraví či větší škodu na cizím majetku, pak už jde o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Orientační limity, které pro posuzování závažnosti platí dnes, se mají upřesnit
Policie: Při kontrolách bylo přistiženo pětadvacet

Řízení pod vlivem návykové látky Advokátní kancelář

Za řízení v opilosti do jednoho promile se provinění považuje za přestupek, nad danou hranici pak za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Tato hranice je stanovena rozhodovací praxí soudů. Zároveň nesmíte mít škraloup z minulosti v podobě řízení či způsobení nehody v tomto stavu Řízení pod vlivem návykové látky TAZATEL 22. dubna 2017 (20:55). Dobrý den mám dotaz ohledně řízení pod vlivem návykových látek. Když policisté zastaví řidiče a je u něj orientačním vyšetřením zjištěna pozitivní látka třeba Amphetamin/Metamphetamin Pravomocné odsouzení za trestný čin je řidiči navíc zaznamenáno do Rejstříku trestů, což ho může výrazně omezovat při hledání nového že proti Vám bude zahájeno trestní řízení pro podezření ze spáchání některého z výše uvedených trestných činů, popř. Ohrožení pod vlivem návykové látky

Přestupky spojené s užitím návykových látek a testy na drog

Co všechno hrozí za řízení v opilosti www

 1. Trestný čin 1 a více promile alkoholu v těle. Pro jiné omamné látky (např. marihuana, pervitin, LSD, heroin apod.), však doposud žádná jasně stanovená hranice množství látky v těle řidiče, která již vylučuje jeho způsobilost k řízení motorového vozidla, nebyla
 2. Situace stále není optimální. Při kontrolách se běžně setkáváme s hazardéry, kteří usednou za volant pod vlivem návykové látky, doplnil Lerch. Za řízení v opilosti do jednoho promile se provinění považuje za přestupek, nad danou hranici pak za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky
 3. Stanovisko se konkrétně týká trestní odpovědnosti řidiče za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Hranici vylučující způsobilost k řízení motorového vozidla 1 promile stanovuje trestní zákon pouze pro alkohol, nikoliv pro jiné návykové látky. (např. trestný čin opilství podle § 360 tr. zákoníku z.

Je zcela obvyklé, že řidič se k věci vyjadřuje hned na místě. V dalším řízení, jak ve správním řízení, tak v trestním řízení se však k věci vyjadřuje znovu. To, že je někdo pod vlivem návykové látky nutně neznamená, že není schopen se k věci vyjádřit Řízení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile. nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem. Jakožto trestný čin je řízení ve stavu vylučujícím způsobilost posuzováno soudem. Trest v takovém. Pouhé zjištění, že řidič motorového vozidla byl v době řízení pod vlivem jiné návykové látky než alkoholu, samo o sobě nepostačuje pro závěr, že v důsledku toho byl ve stavu vylučujícím způsobilost k výkonu této činnosti ve smyslu § 274 tr. zák.[2] Nejčastěji užívanou návykovou látkou za volantem vyjma.

Trestný čin. Pokud zjištěná hladina alkoholu přesáhne jedno promile alkoholu, bude s Vámi pravděpodobně zahájeno trestní řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku. Za tento trestný čin hrozí: vězení až na 1 rok, zákaz řízení od 1 roku do 10 let Řízení pod vlivem se nevyplácí, škodu musí zaplatit viník. Češi se alkoholu nevyhýbají a bohužel pod jeho vlivem často usedají za volant. Statistiky uvádí, že každý den způsobí nehodu až 12 opilých řidičů. Důsledky takových nehod vinný řidič nese zcela sám

Alkohol za volantem - Policie České republik

 1. Jízda v opilosti nemusí skončit jen přestupkem, některé situace mohou být posouzeny jako trestný čin. Ten je označován jako ohrožení pod vlivem návykové látky. Po něm následuje ztráta 7 bodů v bodovém systému. Dále vám hrozí odnětí svobody až do tří let a peněžitý trest, o jehož výši rozhodne soud
 2. pod vlivem návykové látky, nařízení vlády č. 41/2014 Sb., SPC, Drugwipe 5, Dräger DrugTest 5000. Alcohol and drugs in the driving of a motor vehicle and assessment of fitness to drive If the serum level of alcohol in a driver of a motor vehicle (MV) exceeds 1 g/kg, the driver is prosecuted for the misdemeanour of threa
 3. Řízení s více než jedním promile alkoholu v krvi je trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí za něj podmíněný či nepodmíněný trest až jednoho roku vězení, pokuta v rozmezí 25.000 až 50.000 korun a zákaz řízení na jeden až dva roky
 4. Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky je stále aktuálním problémem dnešní společnosti, neboť se jedná o jeden z nejčastěji spáchaných přečinů a počet jeho spáchání ročně stále narůstá. Svou práci jsem proto věnovala tomuto tématu. Diplomová práce je pomyslně rozdělena na teoretickou a praktickou.
 5. O trestní stíhání senátorky požádali policisté kvůli tomu, že měla v krvi více než jedno promile alkoholu, což je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí za něj podmíněný či nepodmíněný trest až jednoho roku vězení, pokuta v rozmezí 25.000 až 50.000 korun a zákaz řízení na jeden až dva roky
 6. Trestní kolegium Nejvyššího soudu jednomyslně schválilo na svém zasedání ve středu 21. října 2020 stanovisko k trestní odpovědnosti řidiče motorového vozidla ovlivněného jinou návykovou látkou než alkoholem za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku, a to v následujícím znění

Právní věta: Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 odst. 1 tr. zák. je možné spáchat, i pokud se nepodaří objektivně zjistit přesné množství alkoholu v krvi řidiče v době jízdy. Trestní odpovědnost je závislá na stavu vylučující způsobilost k výkonu řidičské činnosti. Vyloučení způsobilosti lze prokázat souhrnem provedených. Vyloučen jednočinný souběhs teroristickým útokem (§ 311), ohrožením pod vlivem návykové látky (§ 274, subsidiární k obecnému ohrožení), poškozením cizí věci (§ 228, subsidiární k úmyslnému obecnému ohrožení), vraždou (§ 140, obecné ohrožení je speciální vůči vraždě kvůli tomu, že navíc obsahuje.

Přestupek nebo trestný čin - limitní hodnota THC epravo

Zřejmě je to trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky¨§ 204 tušim. Dostaneš půl roku s dvouletou podmínkou a papíry ti seberou na 2 roky.Po pulce mužeš žádat o zkrácení trestu . doplněno 22.03.11 22:46: oprava § 20 Cizinci však hrozí vězení, protože při dechové zkoušce mu policisté naměřili bezmála tři promile alkoholu v dechu. A ohrožení pod vlivem návykové látky je v Čechách trestný čin, za který hrozí až tři roky vězení

Naopak, přílišná opilost za volantem nebo opakování přestupku podle § 30 odst. 1 písm. ch) zákona o přestupcích, v posledních dvou letech, mohou být posouzeny jako trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 trestního zákona Pokud to bude kvalifikováno jako ohrožení pod vlivem návykové látky, tak může dostat až jeden rok. A to jak podmíněně, tak nepodmíněně. Takže může jít i do vězení. To, že to bylo opakovaně jí přitíží Diplomová práce pojednává o trestných činech v silniční dopravě se speciálním zaměřením na trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. V úvodu práce obsahuje vymezení základních pojmů a pojednání o zavinění v souvislosti s touto trestnou činností xxxxx, jenž dne 13. 7. 2012 řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu, bylo proti němu vedeno Policií ČR trestní řízení pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 odst. 1 tr. zákoníku a trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 30. 7. 2012, sp. zn o trestný čin úmyslný, či nedbalostní, neboť ustanovení § 201 odst. 1 trestního zákona připouštělo obě formy zavinění. Trestní příkaz, jímž byl stěžovatel uznán vinným trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky, však výslovné označení formy zavinění trestného činu neobsahuje

Trestné činy - Dopravní právo Dopravní práv

Právník: Dechová zkouška není důkazem požití alkoholu za

 1. imální koncentrace drog v krvi bude u řidičů trestná bez nutnosti psychiatricky zkoumat stupeň ovlivnění. Nezpůsobilý k řízení auta je například člověk, který má v krevním séru 10 nanogramů konopné účinné látky THC na jeden mililitr anebo třeba 75 nanogramů kokainu
 2. Za řízení pod vlivem drog můžete přijít o řidičák, dostanete sedm trestných bodů, až padesátitisícovou pokutu a obvinění z trestného činu. V Brně nachytali za rok 101. řidičů s návykovou látkou v těle. Speciální testy je odhalí ze slin, poznají i léky
 3. Řízení pod vlivem-Všechny zbývající činy-Vyber libovolný trestný čin. INDEX KRIMINALITY ?-0-200; 201-300; 301-400; 401-500; 501-600; SEZNAM VŠECH TRESTNÝCH ČINŮ Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství.
 4. Za řízení pod vlivem drog hrozí muži až rok vězení 30.11.2018 Žďár nad Sázavou - Pětadvacetiletému muži ze Žďárska hrozí za řízení pod vlivem návykové látky trest odnětí svobody až na jeden rok
 5. Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora
 6. Dobrý den, v červnu 2009 mi byl odebrán řidičský průkaz (přestupkové řízení s magistrátem v Praze)za jízdu pod vlivem návykové látky na dobu půl roku. Pak jsem jel tedy bez řidičáku a způsobil dopravní nehodu,byla u toho policie a tudíž jsem nyní obdržel tresní příkaz za jízdu bez řidičáku a maření výkonu úředního rozhodnutí s podmíněným trestem
Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274 odst

Manžel byl zadržen policejní hlídkou pro podezření z řízení pod vlivem alkoholu a vyzván k předložení řidičského průkazu ŘP, který ale u sebe v tu chvíli neměl. Nadýchal 1,38 promile a následně se i podrobil krevnímu testu. Nyní je stíhán pro trestný čin řízení pod vlivem návykové látky Pokud je zjištěná hodnota vyšší, jedná se o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 trestního zákoníku (40/2009 Sb.). Soud může stanovit trest odnětí svobody až na 1 rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti Po pondělní nehodě jej zlínští policisté obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky, a to prozatím ve čtyřech případech, za což mu hrozí až rok vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Jeho další protiprávní jednání zůstává nadále v šetření

Téma trestný čin řízení pod vlivem návykové látky na blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu trestný čin řízení pod vlivem návykové látky - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na blesk.c Už tři týdny se táhne případ Roberta Kousala, jenž byl 10. října zastaven policejní hlídkou a měl následně pozitivní test na zakázané látky. Věc je ve správním řízení, Kousal podle všeho nespáchal trestný čin, ale přestupek. Vedení Dynama dnes hráče znovu vrátilo do kádru V sobotu 5. září po jedenácté hodině hodině způsobil řidič Škody Octavia dopravní nehodu, od které ujel. Čtyřiadvacetiletý mladík z Plzně jel v Plasích od kruhového objezdu ve směru na obec Kralovice, na křižovatce ulice Plzeňská a Lipová zřejmě vlivem opilosti nezvládl řízení vozidla a při odbočování vlevo přejel pravý okraj komunikace na travnatou. Řízení pod vlivem alkoholu. Řízení pod vlivem alkoholu. 15.06.2017. trestný čin: 25 000,- Kč - 50 000,- Kč Proto i minimální množství této návykové látky v krvi je nepřípustné. K zamyšlení.

Alkohol a drogy za volantem, pokuty a tresty - Král motor

 1. Ohrožení pod vlivem návykové látky Thesis details Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author
 2. Ohrožení pod vlivem návykové látky Threat under the influence of addictive substance. diploma thesis [DEFENDED] View/ Open. Text práce (1.044Mb) Abstrakt (122.3Kb) Abstrakt (anglicky) (115.9Kb) Posudek vedoucího (459.6Kb) Posudek oponenta (144.6Kb
 3. Trestný čin - Obhájce řidič
Policie obvinila poslance ČSSD Stupčuka za řízení v

Řízení pod vlivem návykové látky Odpovědi

Trestné činy související s řízením motorových vozidel

PPT - NÁVYKOVÉ LÁTKY PowerPoint Presentation, freeŘidič havaroval u VsetínaHumpolec - alkohol za volantem | Krimi zpravodajZpěvačka Ilona Csáková, bojující s jo – jo efektem
 • Vlčí zuby u koní.
 • Hanebný pancharti cely film cz.
 • Canisterapie pdf.
 • Bruce lee.
 • Proč nevyvolávat duchy.
 • Světelný řetěz do pokoje.
 • Lopuch plstnatý.
 • Prince of persia písky času download.
 • Zamilované gify animace.
 • Kapitán kloss komiks.
 • Nejvyšší dosažená rychlost ve vesmíru.
 • Vlčí zuby u koní.
 • Kočárky trojkombinace 2017.
 • Splávek na pstruhy.
 • Nad košem online cz.
 • Kam s malými dětmi v praze a okolí.
 • Předmanželská smlouva vzor ke stažení.
 • Lido di jesolo mapa.
 • Recept na lízátka.
 • Kanban board.
 • Sodoma gomora pub.
 • Stellar repair for photo activation key.
 • Cumulonimbus incus.
 • James dean výška.
 • Husqvarna věci.
 • Zirconium.
 • Ohýbání tenkostěnných trubek.
 • 4 dioptrie u dětí.
 • Růstový percentil plodu.
 • Hiv priznaky u žen.
 • Leifheit clean twist extra soft m video.
 • Petr pan víla.
 • Halogenová trouba princip.
 • Sony dsc rx10 recenze.
 • Vatikánská muzea.
 • Strach ze smrti ve spanku.
 • Fruta chrast.
 • Jak se počítá klouzavost.
 • Bohatý táta chudý táta eshop.
 • Jak nebýt panna.
 • Chránička kabelu obi.