Home

Citování osoby

Jedná se o způsob přebírání myšlenek z jiného než primárního zdroje. Pokud je to možné, vždy dohledejte primární originální zdroj (článek, knihu, web) a čerpejte přímo z něj. Pokud daný zdroj není možné dohledat nebo není přístupný, lze ve výjimečných případech využít tzv. sekundární citace, musí se ale ctít citační etika. Je důležité zmínit jak. · V tomto článku například necitujeme zdroje u důvodů citování, protože jde o obecně známé a platné skutečnosti a nejedná se o doslovně přejatou část cizího textu. Naopak citujeme zkušenosti konkrétní vyučující a autorky (J. Šanderové), protože zde se o všeobecně známou skutečnost nejedná mezi prameny, pro jejichž citování platí jiná pravidla, vychá-zející z principů archivnictví nikoliv knihovnictví. II. Termíny a definice Zde bych ráda uvedla několik základních prvků, předpokladu, že to neznejistí identitu dané osoby.16 Praktické ukázky citací Citace ČSN ISO 690 s příklady. V přehledu najdete zjednodušený návod citování podle normy ČSN ISO 690. Pokud Vám chybí některý z údajů potřebných k citaci nebo neznáte nějakou zkratku (např. nevíte co znamená DOI, ISBN), radu najdete na stránce Nejčastější zkratky využívané při citování..

Jak citovat citace citací - tzn

 1. Tvůrce (autor) V citaci uvádíme osoby nebo korporace (organizace/akce) uvedené na titulním listu nebo jeho ekvivalentu, zodpovědné za vytvoření dokumentu, zpravidla autora nebo editora, ale podle typu citované jednotky to může být i skladatel, ilustrátor, interpret, fotograf apod
 2. způsoby citování a pravidla tvorby záznamů podle aktualizované normy. V mnohých případech Tvůrcem jsou fyzické osoby nebo korporace odpovědné za obsah dokumentu. V případě, že není tvůrce známý, tento údaj se vynechává a je vhodné uvádět vedlejší tvůrce
 3. Odkazy v textu - metody citování. Norma uvádí tři metody citování: forma jméno-datum (harvardský systém / harvardský styl) - tato forma přináší i jiný způsob psaní bibliografických citací - viz příklady pro harvardský systém, forma číselného odkazu, forma průběžných poznámek
 4. Popis osoby musí být přesný, výstižný a logicky řazený. Nejprve se popisuje to na člověku nejvýraznější a postupuje se k podrobnostem (například se nejprve popíše tvar hlavy a až pak oči, nos, ústa a pak třeba různá znaménka a pihy atd.) Existují dva druhy popisu, popis prostý, který se snaží být co nejvíce.
 5. Rozlišujeme 3 osoby sloves. 1. osoba (já, my) Děj se týká mluvčího nebo skupiny, jejíž součástí mluvčí je. sedím, skáču, myslím - sedíme, skáčeme, myslíme. 2. osoba (ty, vy) Děj se týká adresáta nebo skupiny, jejíž součástí adresát je. Mluvčí součástí skupiny není

Jak správně citovat - VysokéŠkoly

Dobrý den, chtěla bych se Vas zeptat, jak mám v textu diplomové práce citovat sdělení, které mi bylo předáno ústně prostřednictvím rozhovoru s pamětníkem. Používám citaci přímo v textu v závorce. A jak mám potom tento příspěvek ocitovat v seznamu použitých pramenů Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály! Osoby fyzické (právní osobnost, svéprávnost obecně Osoba je mluvnická kategorie sloves, zájmen a někdy i dalších slovních druhů (např. v češtině spojek abych / abys / aby).Typicky existují tři kategorie osoby, které rozlišují, zda je podmětem věty mluvčí (první osoba), posluchač (druhá osoba) či někdo jiný (třetí osoba). V některých jazycích se osoba, která se účastní děje, označuje pouze příslušným. Celostátně hledané osoby. Kolínští policisté včera krátce po šestnácté hodině v ulici Pražská provedli kontrolu osobního motorového vozidla zn. AUDI a jeho posádky. Na spolujezdce policejní evidence prozradila, že se jedná o celostátně hledanou osobu s příkazem k dodání do výkonu trestu. Na místě byl policisty.

Praktické ukázky citací - Knihovna VŠE - Vysoká škola

Osoby s mentální retardací mívají potíže také při bžném sociálním kontaktu; jejich spontánní projevy (dotýkání se druhých lidí, neobvyklé projevování emocí, omezená schopnost řeové komunikace apod.) jsou pro okolí zpravidla překvapivé a ne každému příjemné (Slowík, 2007, s. 119) Pokud by pan Novák pořizoval pouze propisky z Německa za 300.000 Kč a hrnečky od osvobozené osoby ze Slovenska za 100.000 Kč, nestal by se identifikovanou osobou, protože dodání zboží z EU od osoby osvobozené (neplátce z jiného státu EU - viz § 4 odst. 1 písm n)) se nepovažuje za pořízení zboží z EU

tvůrce - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

(4) Pokud autorské údaje obsahují více než t ři osoby, lze fakultativn ě namísto uvedení všech osob ozna čit pouze tu, která je v pramenu uvedena na prvním míst ě, s p řipojením dodatku ve tvaru et al. nebo a kol. (5) Pro bibliografické citace tišt ěné odborné literatury dle čl Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály! Subjekty práva jako osoby se dělí na fyzické a právnické osoby - jsou adresáty. Navíc pokud zadání zní charakteristika, tak se jedná o charakter osoby a ne vnější popis, ten se neuvádí, to je u maturity hrubá chyba. Pája. 08.05.2011 18:59. Je vidět, že dotyčná je z obchodky, tohle by u nás na gymplu bylo tak za 3. Opakující se a nespisovné výrazy, nesprávné předložkové vazby, syntax nic moc. Často kladené dotazy Odpovědi na otázky, které vás nejčastěji zajímají k citování použitých literárních zdrojů. Pokud zde nenajdete to, co hledáte, pište na adresu lukas.konecny [at] mendelu.cz.. Jak mám ocitovat osobní sdělení

metody citování - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

6 2 Citace a metody citování informačních zdrojů Citace2 byla výstižně definována již v předcházejícím 2. vydání normy ISO 690:1987 [čl. 9.1] jako krátká forma bibliografické reference3 umístěná buď v závorkách uvnitř textu citujícího informačního zdroje, nebo připojená jako poznámka v textu pod čarou, na konci textu kapitoly nebo na konci celého textu zdroje Při citování delší pasáže nebo citování výroku konkrétní osoby je vhodné použít dvojtečku. Příklad užití: Celou situaci zhodnotil po válce dr. Prokop Drtina těmito slovy: Když se jednalo o návrh smrti pro někoho z protektorátní vlády, přesně jsem věděl, odkud vítr vane.124 3 metodiků koordinátorů sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené. Jejich hlavní úloha byla definována jako metodické vedení koordinátorů. To mělo zahrnovat zejména předávání informací, poradenství a odborné vedení. Systém výkonu přenesené působnosti v oblasti sociální péče o danou cílovou skupinu s

Citační index (nebo také citační ohlas či citační rejstřík) určitého odborného článku je dán počtem prací v odborných vědeckých časopisech, které na daný článek odkazují.V širším významu slova označuje pojem citační index samotnou databázi publikací a citací. Citační index také slouží ke stanovení impakt faktoru vědeckých časopisů, který udává. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena. (3) Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. § 420a (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému provozní činností

Jak citovat odborný časopis. Pokud citujete článek z renomovaného vědeckého časopisu, který jste získali například pomocí jedné z elektronických databází (například JSTOR), pak není nutné uvádět dostupnost, přístup ani datum citace Dobrý den, pracuji sice v knihovně, ale bohužel si nevím rady s dotazem jednoho čtenáře, doktora věd (vyučující jazyků). Rád by napsal své vlastní dílo a dotazuje se, kolik je možné použít úryvků z jiných děl. Jeho dotaz raději přeposílám doslovně: Můj záměr je publikovat antologii úryvků z literárních děl - básnických sbírek, románů atd Primární odpovědnost 1. Autor, tvůrce nebo údaje o odpovědnosti se z pohledu citování dělí na primární a sekundární odpovědnost. Rozdíl je jednoduchý - primární odpovědnost je povinný údaj a zapisujeme sem jméno osoby, osob nebo korporace, která dokument vytvořila Metody citování literatury a osoby, zapisuje se malými písmeny (viz obrázek 1), popřípadě písmeny velkými (ve shodě se zápisem příjmení ze seznamu literatury). Pokud se první údaj přirozeně v textu již vyskytuje, v závorce se uvádí jenom rok vydání citovaného dokumentu (vi

Popis a charakteristika osoby - snadno a hezk

 1. Twitter oznámil menší aktualizaci ve své službě, konkrétně se jedná o aktualizaci funkce retweet (citování příspěvku jiné osoby). Jako první dostala aktualizace webová verze a iOS zařízení, konkrétně tedy jen iPhone. Nová funkce umožní se více vyjadřovat k citovanému obsahu, což jistě většinu uživatelů jen potěší. Dříve byla funkce retweet víceméně.
 2. Učírna - Osoba sloves
 3. Citace ústního sdělení — PSK - Ptejte se knihovn
 4. 14) Osoby fyzické (právní osobnost, svéprávnost obecně
 5. Osoba (mluvnice) - Wikipedi
 6. Celostátně hledané osoby - Policie České republik
PPT - Psychologie 2 Pedagogická psychologie PowerPoint

Identifikovaná osoba v příkladech z prax

Video: Citační index - Wikipedi

40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013

JAK CITOVAT📚 V BAKALÁŘSKÉ / SEMINÁRNÍ / DIPLOMOVÉ PRÁCI?✍ –Přímá citace a parafráze v textu ✅ Zdroje

Webinář č. 7 -- Jak citovat podle APA

 • Drevene sochy zvirat.
 • Fourierova transformace obor hodnot.
 • Nerezový kotel na dřevo.
 • Kam s dětmi když prší.
 • Andrea bocelli nejznamejsi pisen.
 • Colorado podnebí.
 • Anglická libra kurz.
 • Obrázky západ slunce.
 • Tehotenske fotky v zime.
 • Etapy lidského života.
 • Gps souradnice.
 • Gina torres.
 • Seznam register email.
 • Lenoška prodej.
 • Srovnavac restauraci.
 • Ošetření zubního kazu ozonem.
 • Online crossword generator free.
 • Dr.max oční kapky roztok zvlhčující 15 ml.
 • Stoličky na sezení.
 • Ornitologie.
 • Slevadne sk.
 • Tchien ťin čínská lidová republika.
 • Restaurace se salonkem praha 2.
 • Chytré kuchyně nový jičín.
 • Algebra rovnice.
 • M teres minor.
 • Alela.
 • Co do turecka.
 • Lotosový sed.
 • Mail windows 10.
 • Nábytek z palet bazar.
 • Srovnavac restauraci.
 • Venkovní stojací osvětlení.
 • Robbie williams koncert praha.
 • Cviky záda doma.
 • Nejkrásnější ženy v evropě.
 • Výroba dřevěné pramice.
 • Mezopotámie prezentace.
 • Bolest jizvy po operaci.
 • Alaskan bush people's.
 • Primavera obraz.