Home

Abirateron acetát

Abiraterone acetate C26H33NO2 - PubChe

Co je Zytiga - abirateron acetát? Zytiga je léčivý přípravek obsahující účinnou látku abirateron acetát. Je dostupný ve formě tablet (250 mg). Na co se přípravek Zytiga používá - abirateron acetát? Přípravek Zytiga je indikován k léčbě rakoviny prostaty (žlázy mužského reprodukčního systému) u dospělých mužů. Používá se v případech, kdy je kar Abirateron acetát je hrazen v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem 1) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti 0-2 dle ECOG dříve léčených docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie (docetaxelem) Blokování vlivu testosteronu non-gonadálního původu může mít příznivý klinický vliv. Jednou z látek, která signifikantně snižuje androgenní produkci blokováním enzymu CYP17, 17α-hydroxylázy, je abirateron acetát. Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopis Abirateron acetát patří k terapii, která je primárně zaměřená na blokádu androgenního receptoru. Na podkladě významných klinických studií COU-AA-302 a COU-AA-301 se abirateron stal pevným pilířem u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty jednak před chemoterapií, jednak po předchozí. The combination of abiraterone acetate plus prednisone with ADT was associated with significantly longer overall survival than placebos plus ADT in men with newly diagnosed high-risk mCSPC and had a manageable safety profile. These findings support the use of abiraterone acetate plus prednisone as a standard of care in patients with high-risk mCSPC

*Eligible commercially insured patients may pay as little as $5 for a 30-day supply of Abiraterone Acetate manufactured and labeled by Apotex with savings card. All eligible commercially insured patients are required to pay $5 of their applicable cost-sharing The Scottish Medicines Consortium has advised (August 2012) that abiraterone acetate (Zytiga ®), in combination with prednisone or prednisolone, is accepted for restricted use within NHS Scotland for the treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer in patients whose disease has progressed during or after treatment with docetaxel-containing chemotherapy regimen, and have. Léčivá látka v přípravku Zytiga, abirateron-acetát, se v těle přeměňuje na abirateron, který zabraňuje tělu v tvorbě mužského hormonu testosteronu. Abirateron působí tak, že blokuje enzym s názvem CYP17, který se nachází ve varlatech i jinde v těle. Protože karcinom ke svému přežití a růst Klíčová slova: abirateron acetát, karcinom prostaty, mCRPC. Treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC): abiraterone acetate as the first choice Treatment options in the care of patients with malignant prostate tumours have expanded significantly in the recent years. Loca l therapy Abirateron acetát (AA) se in vivo metabolizuje na abirateron, selektivní inhibitor klíčového enzymu biosyntézy androgenů CYP17 (17alfa-hydroxylázy/C17, 20-lyázy). Abirateron acetát je podáván pacientům, u nichž je kastrační hladina testosteronu dosažena bilaterální orchiektomií či pomocí terapie analogy LHRH

Abirateron acetát a kvalita života pacientů 1.4.2013 Abirateron acetát a kvalita života pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Autor: Otakar Čapoun, Urologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze. Článek v PROSTATE CANCER NEWS, duben 201 (a bir A ter one AS e tate) Trade name: Zytiga® Abiraterone acetate is the generic name for the trade name drug Zytiga®. In some cases, health care professionals may use the trade name Zytiga® when referring to the generic drug name abiraterone acetate Východiska: Základní hormonální terapii karcinomu prostaty (CaP) představuje aplikace agonistů LHRH nebo orchiektomie. Po selhání androgenní deprivační terapie (ADT) je u kastračně rezistentního metastatického CaP (mCRPC) indikována chemoterapie (CHT). Léčbou první volby je kombinace docetaxel + prednison. Po selhání CHT je indikováno podání abirateron acetátu,.. Předmět plnění: - průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky ABIRATERON-ACETÁT o síle 500 mg - celkem bude dodáno 708 balení o 60 ti tabletách (5x12) Hodnoticí kritéria: - nejnižší nabídková cen Klíčová slova: abirateron acetát, karcinom prostaty, mCRPC. Treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC): abiraterone acetate as the first choice. Treatment options in the care of patients with malignant prostate tumours have expanded significantly in the recent years. Local therapy, whether surgical or radiation.

Drugs.com provides accurate and independent information on more than 24,000 prescription drugs, over-the-counter medicines and natural products. This material is provided for educational purposes only and is not intended for medical advice, diagnosis or treatment. Data sources include IBM Watson Micromedex (updated 2 Nov 2020), Cerner Multum™ (updated 2 Nov 2020), ASHP (updated 23 Oct 2020. Abirateron acetát Mezi nové preparáty v léébé CRPC patYí blokátor syntézy testosteronu abirateron acetát (AA), který byl uveden na trh ve Spojených státech v dubnu 2011, v püvodní indikaci pro pacienty s progresí po docetaxelu. V prosinci 2012 byla indikace roz- šíYena i na pacienty pied zahájením chemoterapie

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky ABIRATERON-ACETÁT o síle 500 mg (dále jen léčivé přípravky, LP nebo také zboží) po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele Abirateron-acetát (ZYTIGA) se in vivo metabolizuje na abirateron, inhibitor biosyntézy androgenů. Abirateron selektivně inhibuje enzym 17a-hydroxylázu/C17, 20-lyázu (CYP17). Tento enzym je exprimován a je nutný pro biosyntézu androgenů ve tkáních varlat, nadledvin a v nádorovém tkanivu prostaty. CYP17 katalyzuje přeměnu.

Vhodný pacient pro léčbu abirateron acetátem - Noveleky

rateron acetát, kterým se zabývá tato aktualita. Abirateron acetát (AA) se in vivo meta-bolizuje na abirateron, selektivní inhibi-tor klíčového enzymu bio syntézy andro-genů CYP17 (17alfa-hydroxylázy/C17, 20-lyázy). Abirateron acetát je podá-ván pacientům, u nichž je kastrační hla - dina testosteronu dosažena bilateráln Abirateron acetát a kvalita života pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Otakar Čapoun. Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze. Úvod Karcinom prostaty (KP) je nejčastější nádorové onemocnění u mužů a po karcinomu plic druhá nejčastější příčina úmrtí z onkologických diagnóz. Podle dat z. AA-P= subjekty, které dostávaly abirateron-acetát a prednison. a Hodnota p pochází z log-rank testu stratifikovaného podle skóre stavu výkonnosti dle ECOG (0/1 nebo 2) a viscerální léze (nepřítomné nebo přítomné). b Poměr rizik pochází ze stratifikovaného proporčního modelu rizik

Video: Abiraterone Acetate 250mg Tablet, Dose, Cost, Price, Side

Abirateron-acetát (ZYTIGA) se in vivo konvertuje na abirateron, inhibitor biosyntézy androgenů. Abirateron selektivně inhibuje enzym 17α-hydroxylázu/C17, 20-lyázu (CYP17). Tento enzym je exprimován a je nutný pro biosyntézu androgenů ve tkáních varlat, nadledvin a v nádorové tkáni prostaty [(3 S, 8 R, 9 S, 10 R, 13 S, 14 S) -10,13-dimethyl-17-pyridin-3-yl-2,3,4,7,8,9,11,12 , 14,15-dekahydro-1 H-cyklopenta [ ] fenanthren-3-yl] acetátu; Číslo CA - A készítmény hatóanyaga az abirateron-acetát. 500 mg abirateron-acetát filmtablettánként. - Egyéb összetevők: mikrokristályos cellulóz (szilikátos), kroszkarmellóz-nátrium, hipromellóz 2910 (15 mPa.S); laktóz-monohidrát, magnézium-sztearát, vízmentes, kolloid szilícium-dioxid és nátrium-lauril-szulfát (lásd a 2. HU1500055A2 - Abirateron acetát komplexei, eljárás elõállításukra, és az azokat tartalmazó gyógyászati készítmények - Google Patent Veřejné zakázky Krajská nemocnice Liberec, a.s.:Léčivé přípravky s obsahem účinné látky ABIRATERON-ACETÁT

Abirateron Acetát V Sekvenční Léčbě Kastračně

 1. ABIRATERON-ACETÁT (ABIRATERONI ACETAS) ATC skupina: L02BX03: Název ATC skupiny: ABIRATERON : Informace o registraci. Registrační číslo: EU/1/11/714/003: Registrační procedura: registrace centralizovaným postupem Společenství (s vyjimkou orphans) Stav registrace.
 2. Zytiga je léčivý přípravek používaný při léčbě rakoviny prostaty a má jako aktivní látku abirateron acetát. Abirateron inhibuje látku nezbytnou pro produkci pohlavních hormonů, což vede k poklesu velikosti nádorových buněk. Obecně platí, že Zytiga je.
 3. Zytiga - Informace, O těchto stránkách, Nápověda - abiraterone acetate - L02BX03 - Janssen-Cilag International N.V
 4. Abirateron acetát. Abirateron acetát je ireverzibilní inhibitor enzymu androgenní bio­syntézy CYP17, který se podílí na bio­syntéze androgenu v nadledvinách a pravděpodobně rovněž v buňkách karcinomu prostaty [55]. Abirateron acetát je silnější a selektivnější inhibitor CYP17 než ketokonazol [56]

Zytiga - abirateron acetát

• Abirateron acetát je hrazen v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti 0-2 dle ECOG dříve léčených docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie. Abirateron acetát prokázal vliv na přeži-tí unemocných sCRPC po předchozí léčbě docetaxelem vI. linii (studie COU-AA-301) (5). Nemocní užívali 5 mg prednisonu dvakrát denně v kombinaci se čtyřmi tabletami abirateronu nebo čtyřmi tabletami placeba. Výsledkem bylo dosažení statisticky signifikantního efektu ja Pokud byl u Vás zjištěn kastračně rezistentní karcinom prostaty, Váš lékař doporučí léčebný postup pro řešení Vašich příznaků a prodloužení Vašeho života. Je důležité si uvědomit, že kastračně rezistentní karcinom prostaty nemůže být vyléčen Abirateron acetát v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem je hrazen u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti 0-2 dle ECOG dříve léčených docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie (docetaxelem) Abirateron acetát je hrazen v kombinaci s prednisonem nebo prednisolonem 1) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty se stavem výkonnosti 0-2 dle ECOG dříve léčených docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma liniem

Onkologie prakticky: Abirateron acetát

Pokud byl u Vás zjištěn kastračně rezistentní karcinom prostaty, Váš lékař doporučí léčebný postup pro řešení Vašich příznaků a prodloužení Vašeho života Jestliže jste alergický na abirateron-acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodu 6). Pokud jste žena, a zejména pokud jste těhotná. ZYTIGA je určena pouze pro podání mužům. Máte-li závažnou poruchu funkce jater. V kombinaci s Ra-223 (který se používá k léčbě rakoviny prostaty) Evroá agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila kontraindikaci používání přípravku Xofigo (radium-223 dichlorid), který je určen k léčbě rakoviny prostaty, v kombinaci s přípravkem Zytiga (abirateron acetát) a prednisonem nebo prednisolonem z důvodu zvýšeného rizika úmrtí a zlomenin v souvislosti s touto kombinací

Abirateron acetát - nová možnost léčby kastračně

Asi nejdále je pak abirateron acetát - první specifický inhibitor biosyntézy androgenu prostřednictvím ovlivnění CYP 17. Výsledky studie třetí fáze, která hodnotila účinnost a bezpečnost tohoto léku, byly zveřejněny na jaře v časopisu New England Journal of Medicine Textové označení: Kupní smlouva Léčivé přípravky s obsahem účinné látky ABIRATERON-ACETÁT II. Datum uzavření: 22.05.2020 Číslo smlouvy / č.j.: S2020/00293/0

Fakultní nemocnice Olomouc - KS k VZ-2018-000920 Léčivé přípravky s obsahem účinné látky alteplasa,k degarelix-acetát, abirateron-acetát, denosumab a ivakaftor 2018 část V Denosumab II, na 2 rok Abirateron acetát je první orální lécbou pro metastatickou kastraci rezistentní karcinom prostaty, která omezuje tvorbu androgenu v testech, adrenálních zláz a nádorových tkání. Výsledky hlavního, randomizovaného, ??placebem kontrolovaného multicentrického setrení ve fázi 3 ukázaly, ze po predbezném prozatímním. 06/2020 MUDr. Jana Katolická, Ph.D. U pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty byly doposud omezené možnosti léčby po selhání nebo rezistenci k docetaxelu rozšířeny o schválené přípravky abirateron acetát, cabazitaxel, enzalutamid a radium-223 dichlorid. I když byl

Jako první z moderních hormonálních léků 2. generace (ARTA) byl do praxe uveden abirateron acetát (AA). Účinnost AA +prednison (P) v terapii mCRCP byla stanovena jak u pacientů předléčených docetaxelem (COU-AA-301) tak u asymptomatických či mírně symptomatických pacientů bez předchozí terapie docetaxelem (COU-AA-302), a to. Janssen Medical Cloud je určen odborníkům ve zdravotnictví z České republiky. Aktualizováno: 04 Prosinec 2020. Platformu provozuje společnost Janssen-Cilag s.r.o. se sídlem Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Česká republika, která je výhradně zodpovědná za obsah Předmět plnění: - opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky - s obsahem účinné látky alteplasa, degarelix-acetát, abirateron-acetát, denosumab a ivakaftor - zakázka je rozdělena na 6 částí dle jednotlivých léčivých přípravků Hodnoticí kritéria: - nejnižší nabídková cena bez DP Cabazitaxel a abirateron acetát po selhání docetaxelu v léčbě pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Číslo: 6 / 2015 Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem: Súhrn. Pomocí prvoliniové chemoterapie docetaxelem v kombinaci s prednisonem lze u pacientů s metastatickým.

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. - předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky ABIRATERON-ACETÁT o síle 500 mg po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele Lokalita: - okres Liberec Termín pro podání nabídek: - 3. 3. 2020 v 10:00 hodi Lidské tělo potřebuje k tvorbě testosteronu enzym, který se nazývá CYP17 (17α-hydroxyláza). CYP17 se nachází ve varlatech, nadledvinác

Ve 2. linii léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRPC) po selhání chemoterapie se v poslední době uplatňuje celá řada nových látek - přesvědčivě pozitivních výsledeků ve studiích III. fáze bylo dosaženo pro inhibitor androgenní syntézy abirateron acetát, antagonistu androgenních receptorů enzalutamid.

abirateron acetát - Farmakoterapi

 1. Abiraterone acetate plus prednisone in patients with newly
 2. Abiraterone Acetat
 3. ABIRATERONE ACETATE Drug BNF content published by NIC

 1. Vhodný pacient pro léčbu abirateron acetátem proLékaře
 2. Abirateron acetát a kvalita života pacientů Urologická
 3. Abiraterone acetate Chemotherapy Drug Information
 4. Abirateron Acetát U Chemonaivního Pacienta S Karcinomem

Léčivé přípravky s obsahem účinné látky ABIRATERON-ACETÁT

 1. Solen: Léčba metastatického kastračně refrakterního
 2. Abiraterone Acetate (Professional Patient Advice) - Drugs
 3. Léčivé přípravky s obsahem účinné látky ABIRATERON-ACETÁT
 4. Zytiga 250 Mg - Příbalový letá
 5. Vhodný pacient pro léčbu abirateron acetáte
 6. Abirateron acetát a kvalita života pacientů s kastračně

ZYTIGA 250 MG 120X250MG Tablety - Lékárna

 1. Zytiga (abiraterone acetate) - Souhrn údajů o přípravku
 2. abirateron acetát - Abiraterone acetate - qwe
 3. ZYTIGA 500 mg filmtabletta - Gyógyszerkereső - Házipatika
 4. HU1500055A2 - Abirateron acetát komplexei, eljárás
 5. ZYTIGA, 500MG TBL FLM 60(5X12), Státní ústav pro kontrolu
 6. Zytiga - a Lék
 7. Zytiga (abiraterone acetate) - L02BX03 - RXed
 • Ekzém na prsním dvorci.
 • Gravatar test.
 • Česko polský překladač.
 • Vývojový diagram bankomat.
 • Plakat sport.
 • Cdt alcohol.
 • Nikon d7100 bazar.
 • Glock 26 gen 3 cena.
 • Jedlý papir elsa.
 • Cestina expres 2 manual pro ucitele.
 • European migrant crisis.
 • Válcové konce hřídelů tabulky.
 • Hlístice prodej praha.
 • Echa pokyny pro sestavení bezpečnostních listů.
 • Yeezy 1.
 • Práce na směny nespavost.
 • Lentikularni tisk.
 • Drvodělka modrá.
 • Run powershell script.
 • Výpočet svalové hmoty.
 • Pizza bratislava.
 • Pasy ústí nad labem.
 • Preeklampsie v 37tt.
 • Úplný bipartitní graf.
 • Trvalé zvětšení rtů.
 • Den seniorů praha.
 • Shuffle dance kurzy kladno.
 • Hroznýš krajta.
 • Předsazené lodžie.
 • Algebra online.
 • Interaktivní film řešení.
 • Parkoviště u tunelu blanka.
 • Jednotky objemu kalkulačka.
 • Jak hrát na kalimbu.
 • Je chřestýš jedovatý.
 • In my arms kylie minogue.
 • Dieta při cukrovce recepty.
 • Měna bs.
 • Konfigurátor dveří sapeli.
 • Jak vyrobit vílu.
 • Šťastných deset.