Home

Antická literatura test

Test - Antická literatura, řecká a římská literatura. Otázka 9.: Láska k dívce Lesbii je tématem básní římského básníka, jímž byl Jste zde: Test park > Testy > Literatura > Antická literatura Antická literatura. 1/10 Odkud pochází král Odysseus? z Kréty; z Athén; z Ithaky; z Théb; 2/10 Jaká básník oslavuje dary života? Antická literatura - Řecko 10 literatura Renesanční literatura 15 literatura Indie a Čína - starověk 10 dějepis Růst a vývoj. Jste zde: Test park > Testy > Literatura > Antická literatura - Řecko Antická literatura - Řecko. 1/10 Kdo měl být zkázou pro Tróju v eposu Ilias? vlk; Paris; medvěd; Priamos; Antická literatura 10 literatura Renesanční literatura 15 literatura Kameňák 10 filmy Ploštěnci 10 biologie. Testy. IQ testy; Angličtina; Biologie. Antická literatura(3.) Literatura ø 78.6% / 316 × vyzkoušeno; Antická literatura Literatura ø 66.3% / 7288 × vyzkoušeno; Antika (Řím) Literatura ø 54.6% / 361 × vyzkoušeno; Drama Literatura ø 66.2% / 245 × vyzkoušeno; Starověké Řecko - těžký a dlouhý test Starověk ø 56.5% / 3406 × vyzkoušeno; Renesance Literatura ø. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Test - Antická literatura

Starověká literatura 2 ( pdf,1.02 MB ) Pracovní list - starověká literatura ( pdf,181.38 KB ) Mindomo - Homér ( png,705.7 KB ) Quizlet - Řecká literatura ( externí link ) Quizlet - Orientální literatura ( externí link Antická literatura 1.tisíciletí př. n. l. až polovina 1.tisíciletí n. l. v oblasti Středomoří mírné klima, blízkost vyspělých civilizací - ovlivněni v počátcích literaturou Blízkého východu, otevřená krajina - otevřená mysl, rychlý vývoj společnosti, Řekové a Římané utvořili základ pro další Evropan ŘECKÁ ANTICKÁ LITERATURA. Řekové jsou tvůrci první evroé literatury, zakladatelé evroého slovesného umění.Vytvořili originální literaturu, která je spjata s národním životem až do doby Alexandrovy, poté se odcizila národu a pěstovali ji i Neřekové

Antická literatura - Literatura, Test par

Maturitní otázky - Český jazyk: Antická literatura. Přehled všeho, co musíte znát. StudentMag.cz Příprava k maturitě 2020 Maturitní otázky - Český jazyk: Antická literatura. Přehled všeho, co musíte zná Antická literatura - do této oblasti literatury spadá literatura starověkého Řecka a Říma. 1) Řecká literatura - řecká literatura se dělí do tří základních období - archaické, atické a helénistické. a) Období archaické (do 6. st. př. n. l.) - nejstarší literární díla vznikala na území Malé Asi

Antická literatura - Řecko - Literatura, Test par

 1. Římská antická literatura - období archaické,klasické,období vlády císaře Augusta,období stříbrné-do vlády císaře Trajána, období úpadku. Hl.strana - Maturitní otázky - Referáty (Moje referáty) - Plesy (Tipy,Firmy) - Vysoké školy - Kurzy - ! SHOP!.
 2. Mohlo by tě zajímat: Skupina předmětu CJ - Český jazyk. Podobné materiály. 7 - Český jazyk, literatura - Starověká literatura, Antická literatura, Počátky staroslověnského písemnictví, Husitstv
 3. - literatura se obrací k tématům rodinným, snaží se zobrazit individuální rysy - vyumělkovanost a výrazová strojenost literárních děl svědčí o úpadku literatury - NOVÁ KOMEDIE - MENANDROS - POEZIE - THEOKRITOS - tvůrce pastýřských idyl, jeho básně ovlivňovaly poezi
 4. Studijní materiál Antická literatura - literární období už se na Tebe teší v rubrice Literární období, Literatura. Nenech ho čekat dlouho :-)
 5. Vedomostné kvízy: Kvízy z literatúry rozdelené podľa literárnych smerov, svetová literatúra, slovenská literatúra, najvýznamnejší literárni autori a diela
 6. Římská literatura do roku 240 př. n. l. Prakticky lze říci, že do roku 240 př. n. l. Římané nevěnovali literatuře téměř žádnou pozornost, v podstatě ji považovali za něco podřadného, za něco, čemu se člověk má věnovat až po práci. Přestože písmo znali již od 7. století př. n. l. používali ho po dlouhou dobu pouze k úřednímu styku

U nás najdete tisíce testů, které můžete pohodlně řešit online nebo si je vytisknout, např.Český jazyk - Antická literatura, 1. SŠ, Kvinta. Maxi-Test - Test portál Testování, analýza, statistiky, rating. ID kód

Antika (Řecko) - Literatura — testi

 1. Anotace: Materiál slouží k písemnému opakování kapitoly týkající se starověké řecké literatury. Obsahuje otázky s otevřenou odpovědí, kdy žák doplňuje chybějící informace nebo vybírá z nabízených indicií, otázky s uzavřenou odpovědí, kdy odpovídá ano - ne. Součástí materiálu je správné řešení
 2. Ktoré dve literatúry zahŕňame pod pojem antická literatúra? sumerskú a akkadskú literatúru. orientálnu a grécku literatúru. grécku a rímsku literatúru. rímsku a hebrejskú literatúru. Ktoré tri základné literárne druhy poznáme? lyrika, epika, dráma
 3. Starověká literatura je literatura, která vznikla ve starověku, tedy v nejstarších obdobích lidské historie od rozkvětu prvních civilizací ve 3. tisíciletí př. n. l. (Egypt, Mezopotámie) až po zánik klasických říší a nástup středověku přibližně v 5. století n. l. V centru slovesnosti těchto starověkých kultur dlouho stál zakladatelský mýtus vysvětlující.
Ilona Bursíková - POZVÁNKA

Lambda - ČJ - test - antická literatura. 10. 04. 2016 | Mgr. Jitka Motejzíková. Ve čtvrtek 14. dubna si v hodině literatury napíšeme test na téma: antická literatura. Měli byste umět: - vymezit pojem antika - vědět, jak antický svět ovlivnil pozdější kulturu, popř. vědní obor Antická literatura- opakování (SPSOA_CJL_2_ OBA) Souhrnný literární test pro 3. ročník (SPSOA_CJL_31_ OBA) 32. Česká meziválečná poezie (SPSOA_CJL_32_ OBA) 33. Tvoření slov - pracovní list (SPSOA_CJL_33_ OBA) 34. Vývoj českého jazyka (SPSOA_CJL_34_OBA) 35. K. H..

DUMY.CZ Materiál Starověká literatura, antická literatura ..

Antická literatura starověké Řecko a Řím období od 700 př. K. - konec 5. stol. po K. Řecká literatura je významnější (původnější) zachovaly se památky - ve větší míře - v jazykově lepší podobě literatura výrazem chápání světa nemyslitelná co je mimo literaturu odrážela myšlení a způsob život Státní maturitní zkouška z jazyka českého obsahuje didaktický test - písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován. Literatura opakovací okruhy: Písemnictví starověku a raného středověku (Antická literatura) Česká středověká literatura (počátky, 13. a 14. století, doba husitská). MED05 Antická literatura I (řecká) Filozofická fakulta podzim 2012 Rozsah 2/0/0. 3 kr. Ukončení: k. Vyučující doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (přednášející) Garance doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. Ústav klasických studií - Filozofická fakulta Kontaktní osoba: Jitka Erlebachov Antická literatura . Antickou literaturou je nazývána literatura vznikající ve starověkém Řecku a Římě. Ve 2.tisíciletí př. n.l. se jižní část Balkánského poloostrova a četné ostrovy a ostrůvky v Egejském moři staly vlastí řeckých kmenů. Od severu chránily zemi proti nájezdu barbarů nepřístupné hory, na jihu a. V užším slova smyslu se literaturou obvykle myslí krásná literatura, čili beletrie. Podstata literatury. Literární druhy Poezie. Struktura literárního díla. Tématický plán Kompoziční plán Jazykový plán. Starověká literatura. Orientální literatura Antická literatura. Středověká literatura. Evroá literatura Česká.

Video:

TEORIE LITERATURY - Literární žánry 4. Tematická výstavba literárního díla. motiv- v teorii literatury = základní, nejjednodušší tematická jednotka díla, významová jednotka, nejmenší celistvost podávající věcnou informaci o situaci, určuje směřování díl • Starověká literatura • Starověká antická literatura • Středověká evroá literatura • Středověká česká literatura • Renesance a humanismus • Didaktický test - cvičné didaktické testy (poslech, čtení a jazyková kompetence), 3 kompletní didaktické testy.

Antická literatura. Řecko a Řím. Řecká literatura Archaická. 6. století př.n.l. Archilochos - elegie (píseň s doprovodem píšťaly, vážná skladba, nejen žalozpěv) Sapfó - monodická lyrika (pro sólový zpěv, doprovod lyry) Anakreón - milostná píseň, pijácká (k pobavení) Ezop - Bajky (vyjadřují lidovou moudrost Studijní materiál Antická filosofie - maturitní otázka (3) už se na Tebe teší v kategórii Filosofie, Společenské vědy. Nenech ho čekat dlouho :-) Literatúra do vrecka je systematickým prehľadom stredoškolského učiva z literatúry i výborným pomocníkom na rýchlu orientáciu v literárnych obdobiach. Na konci publikácie nájdete minislovník teórie literatúry, ktorý obsahuje najčastejšie používané pojmy a pomôže zorientovať sa, ak si narýchlo neviete spomenúť, čo je epitaf, kto je disident a ako má. 16. Světová meziválečná literatura - doba 1. sv, otřes celé Evropy i světa - smetla staré hodnoty, starý svět = změnily se ideály, změnily se vztahy mezi muži a ženami, emancipace ženy; změna v módě (kratší sukně a vlasy

Antická literatura - Český jazyk - Maturitní otázk

 1. Renesance (z fr. Renaissance = obnova, znovu zrození) Umělecký směr, který vzniká v Itálii na počátku 14. století. Jedná se o návrat k antice a souvisí s rozvojem měšťanstva a nástupem kapitalistických vztahů. V tomto období se lidé navracejí k antickým ideálům
 2. 1. Z učebnice Hravá Literatura - prostudovat str. 27 . Zápis do sešitu literatury: Antická literatura. ŘECKO. přelom 3. a 2. tis.př.n.l. - příchod řeckých kmenů; příznivé podmínky - ze severu hory-ochrana před vpádem jiných kmenů, z jihu moře-styk s vyspělými kulturam
 3. Antická literatura Avantgarda ve světové literatuře, česká literatura 1. poloviny 20. století a světová protifašistická literatura Zápisky z literatury ve 3
 4. Test do literatury 19.5.2008. biblická ale i antická - pozornost se obrací k lidskému tělu, jeho proporcím a anatomii - známé osobnosti: Donatello, Michellangelo Buonarroti. Literatura - obnovuje antické žánry: epos, satiru, lyrickou píseň, epigram,.
 5. 4. ověření: TEST GU - Řecká antická literatura . Příští týden: JAZYK - Útvary národního jazyka. Předchozí zadání v příloze. Přílohy: PŘEDCHOZÍ TÝDNY. G5B - MA - Dú z 23.11. / Šup Jaroslav Mgr. Vennovy diagramy - úlohy 61/3.17 a 3.19 - své řešení v sešitě vložit do GU do Út 24.11. (20:00) + příp. napsat.
 6. Test ROMANTISMUS. Antická kultura - umění Řecka a Římské říše. Realismus. TEST - starověká literatura
 7. Antická literatura; C. Česká poezie po roce 1945; Česká próza po roce 1945; J. Jazykověda a její disciplíny; L. Literální škola a osobnosti 70., 80. let 19. st. Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu; Literatura v období husitství, renesance a humanismu; Literatura vyvrcholení národního obrození;

Test: Starověká literatura - Moje čeština - Čeština na

a) životopisná literatura b) Nový zákon ( viz nejstarší písemnictví ) V. Římská literatura ( s. 106 - 113 ) 1. Základní etapy římské antiky A) Archaické období B) Klasické období a)) Publius OVIDIUS Naso C) Postklasické období. VI. Vybraná díla s ohledem na maturitní kánon. 1 Česká literatura ve druhé polovině 19. století Proto má antická tragedie především etické a filozofické poslání. Cílem díla byla katarze, vnitřní očista diváka pocity prožitými při představení. Protože v hledišti byla přítomna celá obec, měla tato očista kolektivní povahu : projevoval se tak společensko. Antika, středověká literatura. Antigona - Oidipova dcera, přes zákaz krále Kreonta pohřbila tělo svého bratra, za test byla zaživa zvřena do hrobky, oběsila se. Electra . Euripides. Deus ex machina (Bůh ze stroje) - nečekaný zásah Bohů do hry Antická kultura - starověké Řecko a Řím Písemný test, průběžné plnění úkolů. Další komentáře Studijní materiály Poznámka k ukončení předmětu: Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky Předmět je vyučován jednorázově. Obecné podmínky ukončování kursů Semináře estetiky

Literatura - přehled zápisů od začátku roku: Základní pojmy literatury Počátky literatury (epos) Antická literatura středa 18.11. Mluvnice - kontrola PL, - kontrola pětiminutovky z minulého týdne - opakování souvětí - věta hlavní, věta vedlejší (cvičení na slide 8 v sešitě mluvnice) prezentac Jiří z Poděbrad Jiří z Poděbrad (český král) se narodil 23.dubna 1420. Od roku 1444 patřil ke kališnickým vůdcům. V roce 1448 poděbradská strana pod velením Jiřího z Poděbrad obsadila Prahu antika→pochádza z latinského slova starobylosť, starý vek. obdobie s veľmi rozvinutou kultúrou, orientovalo sa na pozemský život a na kalokagatiu. kalokagatia: harmónia tela a duše-Adonis-synbol krásy → aplikácia na Achilesa- udatný, krásny, chcel odhaliť pravdu,spravo­dlivosť. porovnanie sumerský staroveký epos a antický 480 - 2.pol.13.stol. Období po pádu západořímské říše, doba válek, moru, nemocí, křížových výprav. Měřítkem všeho je bůh. Křesťanství ovlivňuj

Zakončení kurzu: závěrečný test, v průběhu semestru interaktivní cvičení v e- opoře SW používaný při výuce: e-learning VŠPJ (Moodle) Doporučená literatura: ZAŽÍMALOVÁ, Dana. Antická kultura a její využití pro turismus, Jihlava, VŠPJ 2017 Doplňující literatura: ADKINS, Lesley and ADKINS, Roy A. Starověké Řecko. Renesance- přelom 13. a 14. století, vznik nejprve v Itálii- z francouzského slova renaissance (Renesance a humanismus ve světové a české literatuře, Literatura referát antická politika literatura fyzika medicÍna vÝtvarnÉ umĚnÍ hudba architektura nÁboŽenstvÍ biologie zemĚpis divadlo testy ČtenÁŘskÝ denÍk historie Česka vÝsledky k testŮm citÁty zprÁvy a poČasÍ partneři r-t výměna bannerů.

Antická literatura. Práce obsahuje antickou literaturu. Literatura: Antická literatura - výukový list 2/27. Výukový list systematickou a přehlednou formou seznamuje s významnými autory a díly antické literatury. Literatura: Česká literatura 2. poloviny 19. století - výukový list 13/27 V souladu s RVPEdice Nová literatura je vhodná také k přípravě na maturituNa její tvorbě se podílel kolektiv zkušených autorů a pedagogů za odborné spolupráce s doc. Mgr. Radkem Malým, Ph.D.Respektuje různé typy školVyužívá literární teorii k analýze textu a jeho interpretaciObsahuje slovník literárních pojmů a přehled žánrůJe propojena s filmem, hudbou. Žánrové usporiadanie pracovných listov zasadených do historického kontextu vytvára priestor na rozvoj kľúčových kompetencií. Najmä na vytváranie a zdokonaľovanie schopnosti interakcie, kooperácie, kritického myslenia a sebavyjadrovania študentov ústnou i písomnou formou. Rôznorodá typológia úloh má za cieľ výučbu literatúry. Úvod > Použité knihy, grafika, pohlednice... > Použité knihy > zdravotnictví - pedagogika > Vladimír Janda - Funkční svalový test Nové knihy Beletrie pro dospěl

MATURITA Z ČEŠTINY - LITERATURA 1 - 4

Filozofická fakulta - Univerzita Karlova - Vysoké školy

Starověká literatura Materiály Škola dotyke

V programu Anglický jazyk a literatura si osvojíte základní znalosti historie, kultury a literatury anglicky mluvících zemí, zejména pak Velké Británie, USA, Kanady a Austrálie, získáte přehled o teorii a funkcích jazyka s důrazem na angličtinu a také o teorii a praxi překladu.Jednotlivé přednášky a semináře založené na diskuzích v menších skupinách u vás. 1.Antická literatura se začíná rozvíjet přibližně v prvním tisíciletí před Kristem na území starověkého Řecka. 2. V návaznosti na nejstarší památky lidové slovesnosti objevuje a rozvíjí tři základní typy literárních děl. 3.Prvním z těchto literárních druhů je epika Název vzdělávacího materiálu: Literatura starověku a antiky - test Číslo vzdělávacího materiálu: Antická tragédie dodržuje trojí jednotou, a to: a) jednotu mýtu, chóru a místa . b jednotu místa, času a děje c) jednotu tragiky, komiky a verše . 21

Sbírka poezie předčasně zemřelého brněnského básníka a kulturního redaktora revue Proglas. Kniha shrnuje básnické cykly z let sedmdesátých a osmdesátých: Slova, Domů, Ale je podzim, Vdova Dulcinea, Don Job, Insula Sancho, Vroucnost a Rorschachův test Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontak Описание слайда: Starověká literatura 3. tis. př.n.l. Antická literatura Literatura starověkého Řecka a Říma antika z lat. Starobylý Řecká literatura (8. st.-1.st. př.n.l.) základ evroé kultury.. Vyzkoušej si členství na jeden semestr zdarma a získej přístup k více než 371573 studijním materiálům Antická literatura. Řecká literatura . INDEX DÃTSK LITERATURA FAKTU LITERATURA . Citovaná literatura. Citovaná literatura 1017 . literatura věcná beletrie literatura umělecká . Literatura starověku. Český jazyk - literatura . Citovaná literatura. Citovaná literatura 467 Náš učitelský sbor si doopravdy oblíbíš, a můžeš se spolehnout, že si brzy získá tvoji důvěru. Naučí tě všechno možné, dostanou z tebe to nejlepší a postaví se za tebe kdykoli budeš potřebovat oporu a pomoc

Antická literatura - český jazyk literatura online

Černošské dítě to nebude chápat jako historický fakt, ale bude to vztahovat k sobě. Doporučuju tento mini video (13min) o dětech v USA. Jedná se o tzv. Doll test, který provedl afroamerický psycholog Kenneth B. Clark v 60. letech. Tato verze testu je z r. 2005. vimeo.co ANTICKÁ LITERATURA Literatura starověkého Řecka a Říma, která tvoří spolu s křesťanskou Biblí základ evroé civilizace. test ze slovíček. Sejdeme se online přes aplikaci Teams. Termíny schůzky jsou ve středu v 8:00 a v pátek v 8:00

Řecká antická literatura - Sweb

Kultura starověkého Řecka je spjata s mytologií a náboženstvím, postupně se však této závislosti zbavuje. Na přelomu 7. a 6. století vzniká filozofie jako pokus odpovědět racionálně na otázky týkající se světa a života (Jak vznikl svět, Co je jeho podstatou, Jak poznat svět, Jaký je smysl života, Slovesný vid, slovesné třídy (učebnice str.29-34). TEST - cizí vlastní jména. Literatura - Antická literatura - test 4.1.. Referát o knize - 14.12. Kája, Míša. Sloh - mluvní cvičení : 10.1. Magda. Charakteristika - literární (filmové) postavy. ČESKÝ JAZYK 9.B. Mluvnice- 13.12. TEST - vrstvy slovní zásoby (uč. str.20 - 23. ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground - čtenářský deník, životopisy, čítanka, slohové práce, slovníček pojmů - www.cesky-jazyk.cz ← www.cjl.cz | www.literka.cz Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné EKONOMICKÁ LITERATURA. Daně Druhý svazek řecké mytologie z pera světoznámého badatele zachycuje antická vyprávění o hérójích. Největší bohatství vykazuje mythologie Héraklea. I v tomto svazku je autorův výklad provázen bohatými odkazy k antickým pramenům. Turingův test.

Maturitní otázky - Český jazyk: Antická literatura

Literatura : Antická literatura - dokončení a test. Literatura období středověku. DÚ č.3 : číst text Odysseus a nymfa Kalypso, do sešitu odpovědi podle zadání (vlepené v sešitě). 20.10. výběr sešitů literatury, kontrola samostatné práce Antická literatura Počátky literatury v Českých zemích Literatura doby lucemburské a husitské Humanismus a renesance Baroko a doba pobělohorská Reformace Iracionalismus Moderní umělecké směry na přelomu 19. a 20.století 1. světová válka - její odraz v české a světové literatuře Psychologie osobnosti Psychologie Etika. Realismus světový, anglický Světový realismus společenskopolitická situace: • 19. stol. - velký rozmach přírodních a společenských věd, výsledky použity hned v praxi • důsledek - lidé věří v rozum a smyslové poznání • ve filosofii směr positivismus, dokazuje, že skutečné je pouze to, co můžeme poznat vlastními smysly a zkušenost Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci. Struktura studia: bakalářský program latinské filologie je zaměřen především na jazykové dovednosti, interpretaci a překládání latinských textů, posluchači jsou ale uvedeni i do nejdůležitějších souvisejících disciplín, jako je antická historie, literatura a reálie

Ačkoli expresionismus, definovaný umělecký směr, časově řadíme na počátek 20. století, základní prvky a projevy, na kterých styl staví, objevíme už v dávné umělecké historii. Podstatu exprese, tedy výrazu, můžeme vidět v mnohých středověkých dílech. Výrazné linie, barvy a tvary uplatní ve své tvorbě i výtvarníci na začátku nového století Test. TISKOPISY, ŽK, NOTÝSKY. VADY ŘEČI. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. VÝTVARNÁ VÝCHOVA. * Umění a literatura * Starověká literatura * Starověká antická literatura * Středověká evroá literatura * Středověká česká literatura * Renesance a humanismus * Baroko * Klasicismus, osvícenství a preromantismus. BLACK FRIDAY! (Merch) http://www.baxtrix.cz/Wedry: https://www.youtube.com/user/WedryLPFacebook https://www.facebook.com/BaxtrixTwitch http://www.twitch.t..

Do Řecka se vrátila ztracená trofej vítěze prvního

Antická literatura - Literatura - Referáty Odmaturu

Počátky církve. Kořen církve nelze hledat jinde než ve společenství apoštolů a učedníků kolem Ježíše. Už samotné řecké označení - ekklesia (z toho pocházející lat. ecclesia, it.chiesa, fr. église) - znamená svolání, shromáždění.Ve Starém zákoně označuje shromáždění Izraele, které se sešlo před Bohem Zatím jedno z nejlepších letních hraní nabízí toto léto soubor Tygr v tísni. V české premiéře uvedl pod Hlávkovým mostem na pražské Štvanici Senekova Šíleného Herkula s Tomášem Dastlíkem a Evou Josefíkovou. Antický chór zde nahradil experimentální rap dua P/\ST Digitální učební materiál Řecká literatura Mgr. Věra Winklerová říjen 2013 * * * * * * * * Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0606 Název programu OP 1.5 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu Inovace vzdělávacího procesu Číslo materiálu VY_32_INOVACE-7-19-CJL -11 Název školy Střední zdravotnická škola , Brno, Jaselská 7/9 Autor Mgr. Věra Winklerová.

STAROVĚKÁ LITERATURA. Nejstarší civilizace světa; Sumersko-akkadská literatura; Egyptská literatura; Indie, Čína a Persie; Hebrejská literatura; TEST - Starověká literatura; STAROVĚKÁ ANTICKÁ LITERATURA. Řecká kultura Homér Ezop, Sapfó Aischylos, Sofokles Euripides Sokrates, Platon, Aristoteles; TEST - Řecká kultur Literatura I. díl Literární teorie Z katalogu požadavků pro maturitu z českého jazyka a literatury od r. 2018 A. didaktický test 1.8 orientuje se ve vývoji české a světové literatury Nezapomenout na obecně kulturní přesahy - viz níže u tématu antická mytologie! V. Zamarovský: Bohové a hrdinové antických bájí. Vypracovala: PaedDr. Ivana Dulová Many people like travelling from one place to another. They travel to school, to work or on business trips. But most of them travel for pleasure. Travelling is a good way t..

PSYCHORESTART vrcholový šport zvyšovanie psych

Římská antická literatura - MATURITA

Školní rok začíná v úterý 1.9.2020. Podzimní prázdniny 29.-30.10.2020. Vánoční prázdniny 23.12.2020 - 3.1.202 Literatura faktu - žánr na hranici literatury odborné a umělecké s funkcí převážně poznávací, ale i estetickou. Čerpá např. z vědy nebo historie. Mezi populárně vědecké publikace patří např. reportáž, cestopis, memoáry, psychologická studie a další Dějiny evroé kultury (NMgr.) (2. ročník) - základní charakteristiky. Studijní program: Historické vědy. Typ stud. programu: navazující magistersk

Antická literatura 1, CJ - Český jazyk - - unium

Antická literatura. Středověká literatura. Literatura epochy renesance. ke zvýšení didaktických dovedností pedagogů v oblasti testologie. Účastníci se naučí sestavovat didaktický test z českého jazyka a literatury v souladu s principy vývoje standardizovaných testů (evaluačních nástrojů, u nichž uživatel dovede. Počet kreditů. za celý studijní program min. 120. z toho. za povinné předměty min. 39 - musí být splněny všechny povinné předměty z tabulky 1. Povinné předměty za povinně volitelné předměty min. 6 Cena produktu Potahovací tkanina Oracover Oratex 10-012-002 (d x š) 2 m x 60 cm antická je aktuálně 759,- Kč.Pohlídejte si pokles ceny produktu zadáním své e-mailové adresy a ceny. Jakmile cena produktu klesne pod Vámi stanovenou hranici, pošleme Vám e-mail 4_-_Antická_řeck_literatura.pdf (213,3 KiB, 2 779 x) 5_-__Řecké_báje_a_pověsti.pdf (199,9 KiB, 1 489 x) 6_Anticka_rimska_literatura_prezentace.pdf (544,5 KiB, 1 450 x) 7_Krestanstvi_a_bible_prezentace.pdf (810,3 KiB, 1 265 x) 8_Evroa_stredoveka_svetska_literatura_prezentace.pdf (665,6 KiB, 1 584 x Velmi dobrý stav. Košík je prázdný, pojďme ho naplnit! Antikvariát Olomouc ~ Univerzitní 14

 • Kabát akordy.
 • Tem mikroskop.
 • Atypické ložní povlečení.
 • Tibetská doga temperament.
 • Superanabolon cena.
 • Zanzibar vanoce.
 • Bílé šaty na svatbu jako host.
 • All of me text.
 • Nejlepší widgety.
 • Kdy na roatan.
 • Peeta mellark charakter.
 • Meloun vodní žlutý.
 • Prezentér heureka.
 • Mumifikace v egyptě.
 • Slabí a silní lidé.
 • Jablecny piskot.
 • Nachos cena.
 • Dan schneider wikipedia.
 • Diablo 3 barbar build cz.
 • Lolko ranky.
 • Patrik schick kristýna schicková.
 • Obsidián tvrdost.
 • Pronájem bytu frenštát.
 • Diy svatební dar.
 • Výroba závěsného květináče.
 • Záhlaví a zápatí word 2013.
 • Hillbilly burger.
 • Nanebevzetí panny marie dogma.
 • Hádací deskové hry.
 • Vinohradská nemocnice kdy operovat rozštěp horního patra u dítěte.
 • Toxoplazmoza u psa.
 • Helpdesk era.
 • Model letadla křížovka.
 • Soudal stavebni silikon.
 • Územní samosprávný celek městská část.
 • Avatar naklady.
 • Růžová pityriáza v těhotenství.
 • Válečné plachetnice.
 • Ruské kolo praha.
 • Zangetsu.
 • Pila wimmer.