Home

Násobení 4

Procvičujeme si násobení 4: Brouček si našel úkryt. Pod kterým lístečkem? Vypočítej příklad a klikni na list se správným výsledkem.. Matematika. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. násobení 4. násobilka. násobky 4. vzdělávací tabulka. Zobrazit dokumenty autora. Násobení a dělení 4. 331×. Matematika - Násobení a dělení . Pexeso na násobení do 15. Násobilka do 10 s nápovědou. Jednoduchá násobilka. Násobilka do 15 s nápovědou. Násobení do 20. Pexeso na násobení do 21. Pexeso na násobení do 25. Dělení beze zbytku snadné. 4. třída. Násobení a dělení mimo obor násobilky. 21.04.2014 22:29 Dělení se zbytkem. 21.04.2014 22:31 Převádění jednotek Pamětné násobení a dělení do 1 000 000. 21.04.2014 22:32 Písemné násobení a dělení . 21.04.2014 22:33.

V prvním sloupci vypočítej příklad pomocí opakovaného přičítání, v druhém počítej pomocí násobení Početní trenažér násobení: násobení 0 - 4, příklady typu 5 . __ = 10: Zachraňte šípkovou růženku: hravé procvičování dělení 0 - 4 Násobení a dělení Procvičování násobilky 4. Procvičování dělení 4. Procvičování násobilky 5. Procvičování dělení 5. Procvičování násobilky 6. Procvičování dělení 6. Procvičování násobilky 7. Procvičování dělení 7. Procvičování násobilky 8

Násobení 4

 1. o. KONTROLA Zpět Restartuj Nápověda . 24 3.4= START 4.4= 20 7.4= 28 2.4= 4 8.4= 36 CÍL 12 1.4= 40 9.4= 32 10.4= 16 5.4= 8 6.4
 2. 4: Matematika: Písemné násobení do 1 000 000: Písemné násobení jednociferným činitelem - level 1: 0
 3. Násobení zlomků Výsledek násobení dvou zlomků je 9 3/5. Pokud je jeden ze zlomků 9 3/7, najděte druhý zlomek. Rozdíl a podíl Pokud se podíl 8/13 a 2 odečte od výsledku násobení 1 3/4 a 8/21, jaký je rozdíl? Úloha 4 Úloha se zlomky: V bazénu je 8 drah, ale jednu čtvrtinu z nich mají potápěči
 4. Násobení a dělení 4. NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE. SKOLAKOV.E

Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání - násobení a dělení mocnin. Mocniny se stejným základem vynásobíme tak, že základ umocníme součtem exponentů ar. as = ar+s 4a4.3a3 = 4.a.a.a.a . 3.a.a.a = 12a7 7a3. 10a2 = 70a5 x3. x4 = x7 8b4. 7b3= 56b7 3a . 2a3 = 6a4 5x2. 4x5 = 20x7. ŘEŠENÍ: 20a7 27a7 12a8 12a8 12b7 42a4 100a5 a6 24a2b ÚVODNÍ STRÁNKA > Matematika 4. třída > Písemné násobení a dělení do 10 000. Vyhledáván.

Násobení a dělení zpaměti přes 10 000; Písemné násobení dvojciferným číslem; Početní operace s přirozenými čísly nad 10 000; Římské číslice; Jednotky délky; Jednotky hmotnost Násobení zlomků # Budete se možná divit, ale násobení a dělení je u zlomků jednodušší než sčítání a odčítání. Pokud máte vynásobit dva zlomky, vynásobíte prostě čitatel prvního zlomku s čitatelem druhého zlomku a jmenovatel s jmenovatelem

On-line cvičen

Násobení je jedna ze čtyř základních početních operací v aritmetice.Násobení přirozených čísel představuje jejich opakované sčítání. + + ⋯ + ⏟ = ∑ = = ⋅ a se nazývají činitelé.Výsledek, a krát b, se nazývá součin.. Například se zapisuje 3 · 4 pro 4 + 4 + 4. Tento zápis se čte třikrát čtyři Násobení má přednost před sčítáním a odečítáním. To znamená, že když máte příklad 2 + 3 · 4, tak nejdříve vypočítáte součin 3 · 4 = 12 a až poté počítáte součet. Takže po vypočtení součinu máme 2 + 12 a to je rovno 14

Písemné sčítání Písemné odčítání s pomůckou NOVÉ Písemné odčítání Počítání Pyramidy 4 úrovně Odčítací pyramidy 4 úrovně Pyramidy 5 úrovní Odčítací pyramidy 5 úrovní Trojúhelníky 4 úrovně Trojúhelníky 5 úrovní Trojúhelníky s neposedy 3 úrovně Trojúhelníky s neposedy 4 úrovně Trojúhelníky s podmínkou 3 úrovně Trojúhelníky s podmínkou. Násobení víceciferných čísel K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek. Kvíz 1 Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 1000 bodů mistrovství Home Blog Tag: násobení. Vynásob puntíky. 5. 2. 2018 10680 0 17. Spočítejte puntíky na kostkách a vynásobte je. Výsledky napište doprostřed kruhu. Přílohy Vynásob puntíky (281 kB) Více. Kruhy - matematika. 19. 9. 2017 608 0 0 metodická příručka DiPo® - násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) pLuS násobilkové karty dipo® oldipo, spol. s r.o. tř. Svobody 20 779 00.

Násobení a dělení 4 datakabinet

Násobení čísel. Řekněme, že chcete zjistit, kolik lahví balené vody potřebujete zajistit na konferenci pro zákazníky (celkový počet účastníků × 4 dny × 3 lahve na den) nebo celkovou výši náhrady cestovních výdajů za služební cestu (celkový počet kilometrů × 5,50). Čísla lze vynásobit několika způsoby NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 4 Autor: Mgr. Irena Štěpánová Použití: 3. třída Datum vypracování: 14. 9. 2012 Datum pilotáže: 5. 10. 2012 Anotace: Prezentace je zaměřena na procvičení násobení a dělení 4 v oboru malé násobilky. Klíčová slova: činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl Základní škola Kladno, Vašatova 143 Násobení 4.ročník. Vypočítej písemně tyto příklady: 26 57 321 159 436 112. x 3 x 6 x 4 x 8 x 7 x 9. 78 342 1284 1272 3052 1008. Doplň správná čísla do tabulky: číslo 35 68 26 94 200 5x větší 175 340 130 470 1000 Vypočítej : a) součin čísel 121 a 6 :.

Lomené výrazy násobíme tak, že násobíme čitatel s čitatelem a jmenovatel s jmenovatelem. Pokud je to možné, před násobením krátíme. Při násobení nelomeným výrazem násobíme tímto výrazem pouze čitatel lomeného výrazu Písemné násobení dvojciferným činitelem (4 příklady) Písemné násobení dvojciferným i trojciferným činitelem (2 cvičení) Písemné dělení. Písemné dělení jednociferným dělitelem s Pinocchiem (10 příkladů) - funguje pouze v IE; Pracovní listy k vytištění. Písemné násobení dvojcif. činitelem - při obnovení. c) Násobení smíšených čísel Smíšené číslo si převedeme na zlomek a postupujeme úplně stejně. Stejně tak si můžeme i přirozené číslo převést na zlomek - jmenovatelem bude jednička. 4 7 4 1 7. = 9 5 18 10 6.3 5.2 3 2. 6 5 = = = 9 4 12 9 112 9 7.16.16 9 7 = = = 18 10 180 10 3.60.60 10 3 = = = 12 1 4 1. 3 1 20 11. 33 5. 4 x 6 = 24 24 + 5 = 29 29 6 Krok 3.) Čitatel prvního zlomku násobíme čitatelem druhého zlomku: 5 x 29 = 145 Krok 4.) Jmenovatel prvního zlomku násobíme jmenovatelem druhého zlomku: 3 x 6 = 18 Nyní dostáváme výsledný tvar zlomku: 145 18 Krok 5.

Násobení nám říká, kolik čtverečků má čokoláda, když víme, kolik má řádků a sloupců: Násobení využíváme v matematice i v běžném životě velice často. Proto se velmi vyplatí naučit se základní násobky zpaměti. Malá násobilka zahrnuje vzájemné součiny čísel od 1 do 10. Ty můžeme přehledně vyjádřit. Výsledek násobení získáš postupným sčítáním čísel v šikmém směru zprava doleva, jako když sčítáš pod sebou. Zapisuješ jednotky, desítky přičítáš. Sčítáš tedy šikmo zvlášť čísla ve žlutých polích a zvlášť čísla v bílých polích. Například čísla ve žlutém poli 7 + 6 + 8 = 21, 1 zapíšeš do. Příklady použití: • sčítání zlomků: 2/4 + 3/4 • odčítání zlomků: 2/3 - 1/2 • násobení zlomků: 7/8 * 3/9 • dělení zlomků: 1/2 : 3/4 • umocnění zlomků: 3/5^3 • umocnění na zlomek: 16 ^ 1/2 • sčítání zlomků a smíšených čísel: 8/5 + 6 2/7 • dělení celého čísla a zlomků: 5 ÷ 1/2 • složený zlomek: 5/8 : 2 2/

Násobení přirozených čísel (4h) Říjen. Dělení přirozených čísel (4h) Zlomky (3h) Opakujeme na písemku - operace s přirozenými čísly a zlomky; Dělitelnost přirozených čísel (12h) Násobek (1h) Dělitel (2h) Dělitelnost deseti, pěti a dvěma (2h) Dělitelnost třemi a devíti, čtyřmi a osmi, šesti (2h) Listopa Výsledky zapisujeme pod předchozím násobení číslem 4, ale POZOR první číslici posuneme o jedno doleva. 5 x 1 = 5. 9: 4: 1. 1: 5: 2: 1: 8: 8: 2: 5: 5 x 4 = 20. Protože budeme ještě násobit další číslo (9), tak napíšeme jen jednotky čísla (v našem příkladu 0) a desítky (v našem příkladu 2) si pamatujeme do.

Přehled učiva matematiky ZŠ Přehled učiva 6. - 9. ročníku základních škol 6. ročník Desetinné číslo Sčítání a odčítání desetinných čísel. Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným a desetinným číslem. Vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly. Řešení slovních úloh a úloh s více početními operacemi Ukaž všechny otázky <= => 2 . 4 = ? 4 ? 8 ? 1 Středověké násobení (4. a 5. ročník) Pro volnější a spíše odpočinkové hodiny matematiky ve 4. a 5. ročníku můžeme využít různé zajímavosti a postřehy. V loňském školním roce jsme společně se žáky vytvořili několik prezentací, které se týkají méně známého způsobu násobení 4. SVĚTLO ROZUMU. 2. polovina 18. století Násobení a dělení, roznásobemí součtu a rozdílu, písemné sčítání, odčítání, pamětné násobení 10- 10 000, sestupné a vzestupné seřazování.

Matematika - Násobení a dělen

4. třída :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ Z

Generátor příkladů pro 2 - 3 třídu. Počet příkladů v jednom sloupečku Vyučující odsouvá kuličky, krychličky na počítadle, např. na 4 drátech odsune po pěti kuličkách, krychličkách, a žáci říkají, popř. zapisují čtyři příklady na násobení a dělení, tj. 4 . 5 = 20, 5 . 4 = 20, 20 : 5 = 4, 20 : 4 = 5. Žáci se podívají na znaménko dělení i na kalkulátoru

Já ale doporučuji používat jí už od 4 let. V tu dobu je většina dětí schopná násobení a dělení pochopit. Dokonce i dělení se zbytkem. Jak to vysvětluji čtyřletým dětem? Na jednoduchých příkladech. Přestože svým dětem vůbec bonbony nekupuji a nedávám, stejně je občas někde dostanou a umí s nimi nejlépe počítat 4. - zapsat a řešit jednoduché slovní úlohy 5. - zvládat řady násobků þísel 1 - 10 do 100 6. - tvořit a zapisovat příklady na násobení a dělení do 100 v rámci násobilek 7. - zaokrouhlovat þísla na desítky, stovky v oboru do 1 000 a užívat je ve slovních úlohác PROCVIČOVÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 10, 100, 1000 Jméno: Jana Tláskalová Ročník: 4. a 5. Datum: 11.8.2011 Vzdělávací oblast: matematika - procvičování násobení a dělení 10, 100, 1 000 Metodický list / anotace: pracovní list - žáci si procvičí násobení a dělení a správný zápis čísel Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém

Id: P4040 Autor: Mgr. Valdemar švábenský Stupeň: ISCED 1 Ročník: 4. ročník ZŠ Předmět: Matematika Tematický celek: Číslo a početní operace Téma: Písemné násobení a dělení v oboru malé a velké násobilky Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá Test pro záky 4. ročníku obsahuje základní noperace (+,-,.,:) a 4 slovní úlohy. Autor: Mgr. Michaela Špačková (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení další materiály k tomuto očekávanému výstupu 4. VY_32_INOVACE_6_35.pdf (618267) VY_32_INOVACE_6_36: Pracovní list domečky, násobení, omalovánky: 4. VY_32_INOVACE_6_36.pdf (423179) VY_32_INOVACE_6_37: Pracovní list, tabulky, převody jednotek délky: 4. VY_32_INOVACE_6_37.pdf (516964) VY_32_INOVACE_6_38: Pracovní list, výpočet obvodu obdélníka a čtverce: 4. VY_32_INOVACE. Dumy.cz - sdílejme společně. Ideální doba pro DVPP pro Šablony II Teď před koncem školního roku je ta správná doba pro zajištění DVPP ITveSkole.cz pro projekt Šablony II.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Všechny informace o produktu Násobení a dělení - Pracovní sešit 4, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Násobení a dělení - Pracovní sešit 4

Manipulační didaktická pomůcka DiPo ® − násobení a dělení (čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10) je prvním dílem didaktické pomůcky DiPo ® pro výuku. VY_32_INOVACE_12_PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ DVOJCIFERNÝM ČINITELEM.notebook 1 June 14, 2012 OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT MATEMATIKA VE 3. A 4. ROČNÍKU ­ 4. ROČNÍK Název sady: Využití interaktivní tabule v učivu matematiky ve 3. a 4. ročníku Základní škol Násobení dvěma až deseti? Toho už se bát nemusíš! Stačí trocha cviku a i z tebe muže být počtárská hvězda třídy. Připrav si stíratelný fix a jdeme na to! Druh produktu: Knihy - Leporelo. Dostupnost: 4 pracovní dny i-58% sleva. 219 Kč. Násobení desetinných čísel. Při násobení desetinných čísel si nejprve desetinné čárky nevšímáme a násobíme čísla jako čísla přirozená. V součinu umístíme desetinnou čárku tak, aby se počet desetinných míst v součinu rovnal součtu počtů desetinných míst v činitelích. 4. 5, 6. 3. 5. 3 Násobení a dělení - Pracovní sešit 4, Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost. Ve slovních úlohách řeší problémové si

Násobení a dělení 0 -

Druháci se seznámí s násobením a dělením na jednoduchých příkladech s pomocí grafického znázornění, v současnou chvíli je tato kapitola zaměřena na pochopení principu. Kapitolu násobilka chystáme Násobení 4. Spustit test. Násobení 5. Spustit test. Násobení 2-5. Spustit test. Násobení 6. Spustit test. Násobení 12. Spustit test. Násobení 10,100 a 1000. 400 × 8 = ? Spustit test. Násobení tří čísel do 100. 3 × 3 × 8 = ? Spustit test. 3 348 4 3 348 44 4×3+ = 4 2 2. Všechny kategorie 0.1 Sady pro domácí výuku 1.1 - Krokování a numerace 1.2 - Šipkový zápis 1.2.1 Stovková tabulka 1.3 - Sčítání a násobení, rozklad čísla 1.4 - 2D geometrie - dřívka, geodesky, parkety 1.5 - 3D geometrie, stavby, tělesa, jednotky objemu 1.6 - Počítání s penězi 1.7 - Hodiny a čas 1.8 - Zlomky 1.9 - Biland - groše 2.1 - Sociální dovednosti Bezva. Písemné násobení dvojciferným činitelem (4 příklady) Písemné násobení dvojciferným i trojciferným činitelem (2 cvičení) Písemné dělení Písemné dělení jednociferným dělitelem s Pinocchiem (10 příkladů) - funguje pouze v IE. Pracovní listy k vytištění. Písemné násobení dvojcif. činitelem - Try another.

Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. dělení 1 násobení 2 násobení 1 Vypočítej příklady, poté výsledky vyhledej a vybarvi v tabulce: 3 · 9 = 2 · 8 = 7 · 4 = 5 · 6 = 3 · 4 A pokud si to obhajujete tím, že násobení má přednost, tak vynásobím všechno před nulou a pak tam něco dám, tak jste prostě hloupí :). c) 106. Tohle je extrém všech extrémů Řekli jste si, že a všechno jste pak zmatlali dohromady Nevadí, vraťte se do třetí třídy a zopakujte si základku :) Učíme se pro život... Úvodní stránka > Násobení a dělení (malá násobilka). Vyhledávání Hledat Materiál je určen jako pomůcka pro učitele k tisku pracovních listů pro procvičování násobení a dělení beze zbytku v oboru malé i velké násobilky. 24.00 10.00 11.00 2.00 12.00 140.00 10.00 11.00 10.00 14.00 170.00 10.00 11.00 10.00 17.00 104.00 8.00 13.00 60.00 4.00 15.00 80.00 4.00 20.00 171.00 9.00 19.00 42.00 3.00 14.00 78.00.

Matematika - Procvičování násobilk

Násobení p řirozeného čísla a zlomku Vynásobíme p řirozené číslo a čitatele. Jmenovatele opíšeme. 1) Vynásobte: a) 20 11 6⋅ b) 9 45 28 ⋅ c) 9 15 4 3⋅ ⋅ Násobení zlomk ů: Zlomky zkrátíme (9 a 6 m ůžeme zkrátit 3). Vynásobíme zvláš ť čitatele a zvláš ť jmenovatele. 2) Vynásobte: a) 20 11 5 6 ⋅ d) 36 28. Čínské násobení. Neboli taky grafické, je velmi názorné. A je praktické převážně pro násobení víceciferných čísel. Ukážeme si to také ve videu, kde si vypočítáme příklad 12 x 12. První číslo znázorňují rovnoběžky kreslené z JZ na SV, druhé číslo představují rovnoběžky nakreslené ze SZ směrem na JV

NÁSOBKY 4 - domin

Počítáme zpaměti 4 - Pracovní sešit k procvič.násobení a dělení 8, 9, 10, dělení se zbytkem - Jiří Volf ( Učebnice ) Hodnocení produktu: 83% ( 3 recenze Slovní úlohy na násobení a dělení. 23. 6. 2006 Slovní úloha č. 1 Slovní úloha č. 2 Slovní úloha č. 3 Slovní úloha č. 4 Slovní úloha č. 5 Slovní úloha č. 6 Slovní úloha č. 7 Slovní úloha č. 8. Opakování násobení Příspěvky. Násobení typu 6 x 80, 80 x 6. 16. 1. 2011 Celý příspěvek | Rubrika: Opakování násobení Zkontroluj Zpět Znovu Nápověda . OK <= Index => Index => Násobení celým číslem je velmi snadné. Stačí si uvědomit souvislost mezi násobením a sčítáním. A když umíme sčítat, umíme i násobit celým číslem. Tomu se věnuje toto video: Lego zlomky 4. Př. 1.:

Seznam cvičen

Zlomkový kalkulátor: 6 * 3/

Písemné násobení jednociferným číslem - barevně. Písemné násobení jednociferným číslem - černobíle Písemné násobení jednociferným číslem - černobíle Literatura. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ a Milena VAŇUROVÁ. Matematika pro 4. ročník základních škol: První díl. Vyd. 2. Všeň: Alter. Písemné násobení do 10 000 : 1-2-3-4 Procvič si písemné násobení. Stonožka Apolenka ti zkontroluje výsledky a chybná čísla označí červeně.. Řekněme, že chcete porozumět dítěti, abyste lépe pochopili matematické pojmy vytvořením dynamické tabulky násobení. Můžete použít tabulku dat s dvěma proměnnými. Vytvořte list s následující strukturou. Příklad. Příklad snadněji pochopíte, pokud ho zkopírujete do prázdného listu. Jak zkopírovat příkla

Násobení a dělení 4 :: ŠKOLÁKO

Násobení 2 Násobení 3 Násobení 2,3 Násobení 4 Násobení 2,3,4 Násobení 5 Násobení 2-5 Násobení 6 Násobení 2-6 Násobení 7 Násobení 2-7 Násobení 8 Násobení 2-8 Násobení 9 Násobení 2-9 Násobení 10 Násobení 2-10. Něco pro třeťáky. Počítání do 1000 násobení graf 1.0.4 download - hry matematiky pro 2. a 3. srovnávače zdarma násobení pro smartphone a tablet. se dozvědět, jak to udělat matematick Online test - Násobení mnohočlenu jednočlenem pro 8.ročník. Násobení čtyřmi zpracované názorně graficky, ve formě pexesa, přiřazování a řazení násobků 4, vyhledávání čísel, které nepatří mezi násobky čísla 4, hravé procvičování příkladů, procvičovací karty, procvičování početních spojů a další. Karetní hr Násobení a dělení 6. 04.11.2020. ÚKOL 1: V prac. sešitě Počítáme zpaměti udělej na straně 15 sloupce 57 a 58. 4.11. Násobení a dělení 6. 03.11.2020. Zadání českého jazyka je dnes hróóóóóózně dlouhé, tak zadání matematiky bude krátké: 3.11. Dělení šesti

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Tématický okruh: Početní operace - násobení a dělení Téma. Násobení 4 04_05_Šn_DUM_Násobení 4 výuka + ověření (flipchart, 1.47 MB) Dělení 4 04_06_Šn_DUM_Dělení 4 výuka+ověření (flipchart, 1.24 MB) Násobení 5 04_07_Šn_DUM_Násobení 5 výuka+ověření (flipchart, 1.49 MB) Dělení 5 04_08_Šn_DUM_Dělení 5 výuka + ověření (flipchart, 1.21 MB) Násobení a dělení 1-5

Násobení a dělení lomených výrazů pracovní list Název školy: Základní škola Zaječí, okres Břeclav Školní 402, 691 05, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1131 Autor: Mgr. Lenka Němetzová Datum vytvoření: 6. 11. 2012 Ověření ve výuce: 9. 11 4 NÁSOBENÍ VENKU 1 OBCHOD S PŘÍRODNINAMI Jednoduchá hra, která dětem pomůže objasnit, v čem je výhodné násobení. Skupiny mají za úkol připravit si sady přírodnin na prodej (každá skupina něco jiného: šišky, kameny, kaštany, listí nebo větvičky - dle dostupných přírodnin) Arial Wingdings Calibri Body 1_Body SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 2

Umíme matiku - Zábavné procvičování matematiky onlin

Písemné násobení E-learning - zde Řešené příklady zde Procvičení : Nejprve si zopakuj velkou násobilku a násobení mimo obor násobilky - přiřazuj správné výsledky - spoustu příkladů na písemné násobení a dělení - onlinecviceni.cz - písemné násobení dvojciferným činitelem - krok po kroku - rysava.websnadno.cz - písemné násobení dvojciferným činitelem. od pondělí 4. 5. do pátku 8. 5. 2020: pondělí - násobení v dokumentu (máte vložený obrázek ve wordu pro možnost si upravit velikost obrázku k tisku apod.). Pokud to někomu nepůjde, raději vkládám obrázek uložený i v pdf 1 2.2.19 Násobení zlomk ů III Předpoklady: 020219 Př. 1: Které s následujících výpo čtů jsou špatn ě?Pro č? a) 2 6 3 5 15 ⋅ = b) 1 5 5 4 3 12 ⋅ = c) 1 3 9 3 7 21 ⋅ = d) 3 7 3 7 ⋅ = a) 2 6 3 5 15 ⋅ = : špatn ě Opakování 6-9 třída TEST 1 A utomatický test, který Vás okamžitě ohodnotí. Test na téma vznik MATEMATIKA 6-9 ROČNÍK. Násobení, slovní úloha, zlomky, hodiny a další. VESELÁ TRIČKA - hračka + užitečná učební pomůcka - KOUPIT ZD

sčítání zlomků - YouTubeZlomky - sčítání, odčítání - YouTubePočítáme zpaměti 3 | Nakladatelství Alter
 • Robbie williams koncert praha.
 • Pevné základy vztahu.
 • Halogenová trouba princip.
 • Android hdmi stick.
 • Intellij idea price.
 • Olda atexsport cz.
 • Obrázky západ slunce.
 • Adidas stella mccartney ultraboost.
 • Webkamera na windows 10.
 • Agamemnón.
 • Tričko na rozlučku pro ženicha.
 • Peter may ostrov lewis.
 • Poučné filmy pro děti.
 • Jujuba chut.
 • Zvětšení prsou vlastním tukem cena.
 • Radikální sunnité.
 • Alexandr borisovič sizov.
 • Barbados mena.
 • Cviky záda doma.
 • Marťan ocenění.
 • Nejmenší město v čr.
 • Dvojitý vypínač.
 • Expelled zkouknito.
 • Zvěrolékař kniha.
 • Spánek kojence 3 měsíce.
 • Roupy lék bez předpisu.
 • Vlastní klávesové zkratky excel.
 • Kontakty android.
 • Proaktivní přístup.
 • Kombinovaný sporák akce.
 • Vrácení řidičského průkazu po polovině trestu 2018 vzor.
 • Bourlive v hudbe.
 • Růže májová.
 • Přeživší 11 září.
 • Ako dlho varime vajcia na tvrdo.
 • Yamaha xv 1900 raider parametry.
 • Jak citovat paragraf.
 • Vyhřezlé hemoroidy.
 • Fotolab znojmo.
 • Koss porta pro wiki.
 • Constipation.