Home

Mezopotámie prezentace

Mezopotámie - zsmutejovice

Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Mezopotámie bývá považována za kolébku dějin, její civilizace vzniká přibližně 3500 let před naším letopočtem a trvá zhruba do roku 1600 před naším letopočtem. Označení Mezopotámie bývá používáno pro úrodné nížiny mezi řekami Eufrat a Tigris, tedy na území dnešního Iráku a Sýrie Materiál je určen pro výklad základních památek oblasti Mezopotámie v období starověku na vyšším stupni gymnázia V oblasti íránského vnitrozemí došlo v této době ke vzestupu kmene Kassitů, kteří podnikali stále častější vpády do Mezopotámie.Nicméně smrtící úder přišel ze západu - z Malé Asie. Chetité zde vytvořili mocnou říši a kolem roku 1530 př. n. l. přepadli Babylon. Ačkoliv město dobyli a strašlivě vydrancovali, brzy se opět stáhli na svá území Oblast Mezopotámie je oblastí Předního Východu - dnešního Iráku, Turecka, Írána a Kuvajtu. Název Mezopotámie se obecněji používá pro celou civilizaci spojenou s tímto regionem. Mezopotámie je to oblast biblického ráje (definováno v druhé kapitole Genese)

e-learning ZŠ a MŠ Kašava © 2020. made by Galileo Corporation s.r.o.. Poslední aktualizace: 27.08.2015. Prohlášení o přístupnosti, Změna vzhledu, Struktura. Prezentace zaměřena obecně na Mezopotámii. Zahrnuje geografii i přírodní podmínky a obyvatelstvo Mezopotámie. Nejvíce je ale zaměřená na historii Mezopotámie.Continue reading.. PRAVDOVÁ, Markéta. Mezopotámie - návštěva zikkuratu. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 23. 01. 2019, [cit. 2020-10-06] Mezopotámie se rozprostírala mezi řekami Eufrat (dnes Furád) a Tigris (dnes Tidžlid), na severu měla hornatý povrch, z hor na ní útočily horské kmeny, průsmyky procházely obchodní cesty. Jih Mezopotámie tvořil Perský záliv, odkud bylo snadné obchodní spojení s Indií *Mezopotámie = meziříčí *oblast dnešního Iráku kolem řek Eufrat a Tigris, které ústí do Perského zálivu. *Severní, hornatá část (Asýrie) osídlena dříve (8 500 př.n.l.). *Jižní, rovinatá Babylonie osídlena kolem 5 000 př.n.l. * *4. tisíciletí př. n. l. staví Sumerové - n

DUMY.CZ Materiál Mezopotámie - prezentace

 1. Mezopotámie leží v povodí řek Eufrat a Tigris.Řeky pramení v Arménské vysočině na území dnešního Turecka, kde se na jednom místě jejich tok přibližuje na vzdálenost asi 50 kilometrů.Poté Tigris teče rychle na východ a pak na jihovýchod, zatímco Eufrat na jihozápad a poté na jih a jihovýchod
 2. VY_32_INOVACE_17_16 Základní vzdělávání - Člověk a umění - Hudební výchova Název: Hudba v pravěku a starověku Anotace: Prezentace, která slouží k osvojení si základních znalostí o vzniku a historii hudby jako takové
 3. Témata: Periodizace pravěku - prezentace (.pdf) Periodizace pravku II - prezentace (.pdf) Starověká Mezopotámie - prezentace (.pdf) Francouzská revoluce I. část - prezentace (.pdf
 4. - k 1. sjednocení Mezopotámie dochází až za vlády Sargona I. Akkadského, který vytvo ř il akkadskou ř íši (2334 - 2200 p ř. K.) → upevn ě ní centralismu, rozkv ě t um ě ní → kolem roku 2200 p ř. K. rozpad ř íše → rozptýlení vlády mezi regionální vládc
 5. Starověká Mezopotámie Učební text Standarta z Uru, Válečný panel, 2600 př. n. l. (Jedná se o dvě desky, jemné mozaiky z lazuritu, perleti a červeného vápence, obsahující výjevy z války a míru.) abylonská Ištařina brána (Ištařina brána byla osmou bránou babylonského vnitřního města.
 6. Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie Předmět: Dějepis, Dějiny umění Přidal(a): Daniela MEZOPOTÁMIE3. tisíce př.n.l. (3 500 - 2 350 př.n.l.). Na území dnešního Iráku, mezi řekami Eufrat a Tygris; Věřili v přírodní bohy, nevěřili ale v posmrtný živo
 7. Dějiny Mezopotámie zahrnují dějiny území známého jako Mezopotámie od starší doby kamenné po jeho dobytí muslimy v 7. století n. l. Území Mezopotámie je zhruba vymezeno povodím Eufratu a Tigridu.Dějiny tohoto území jsou nám známy díky archeologickým vykopávkám a od 4. tisíciletí př. n. l., po vynálezu písma, také díky postupně se zvyšujícímu množství.

DUMY.CZ Materiál MEZOPOTÁMIE - prezentace

 1. ZOPAKUJTE SI LETOPOČTY: https://quizlet.com/_8nu32o?x=1jqt&i=2ncg5eTOHLE JSME TAKY MY:• stovky psaných výpisků: http://edisco.cz/• opakovací kartičky Quizlet..
 2. jižní Mezopotámie; Sumerové položili základ civilizace, do této oblasti přišli poč. 4. tis. př. n. l. neznámo odkud (snad ze SV) centrem státu město s chrámem (= centrum náboženského, politického a hospodářského života; kněz je správce chrámu i organizátor hospodářství - chrámové hospodářství) a paláce
 3. Mezopotámie = meziříčí, jde o oblast dnešního Iráku kolem řek Eufrat a Tigris, které ústí do Perského zálivu. Severní, hornatá část , byla osídlena dříve (8 500 př.n.l.). Jižní, rovinatá Babylonie až kolem 5 000 př.n.l
 4. Mezopotámie je nejranější známá kultura a jak ukazují nalezené rukojeti ze slonoviny se znázorněním mezopotamských dobyvatelů, zanesla kulturu i do Egypta. Tam byly používány od té doby občas pečetě. Proto mnohé svědčí pro moc této kultury proti cizím vlivům. Jistě to spočívá i v tom, že nově příchozí.
 5. ZOPAKUJTE SI LETOPOČTY: https://quizlet.com/_8nu5xq?x=1jqt&i=2ncg5eTOHLE JSME TAKY MY:• stovky psaných výpisků: http://edisco.cz/• opakovací kartičky Quizlet..

Krátký test, který se zaměřuje na období Mezopotámie a Středověku. Starověk a Mezopotámie nepatří mezi oblíbené učivo. My Vám ovšem přinášíme test, který by Vás bavit mohl Starověká Mezopotámie. Starověká Fénicie, Kanaán a starý Izrael. Starověká Čína. Objektiv: Čína - terakotová armáda. ČT 2007. Starověká Indie. Na cestě: Indický Paňdžáb. ČT 2017. Antické Řecko. Úvod do antiky. Prezentace Projekty Zajímavé odkazy Regionální dějin 3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období Dobrý den. Zasílám prezentaci na téma MEZOPOTÁMIE, SUMER. Pozorně si prostudujte prezentaci. Do školního sešitu napíšete, prosím, stručný zápis!!!!! Vypracujete pracovní list, který je na konci prezentace. Vypracovaný pracovní list zašlete na e-mail - zsbozik@post.cz

Mezopotámie - Dějepis - Referáty Odmaturu

Starověk úvod, Mezopotámie.pptx 0; Velikost 7 MB; Stáhnout rychle za kredit 6 sekund - 0,02 K SPL-prezentace-uvod (3).pptx. 3 MB; 0. MFHS_úvod_Šumperk.pptx. 902 kB; 0. 1 Úvod ekozemědělství.pptx. 437 kB; 0. Další návrhy » Kariéra. starověké Mezopotámie. V úvodu seznamuje s územím Mezopotámie, jeho členěním, pak s písmem a literárními památkami - Eposem o. Gilgamešovi a Chammurapiho zákoníkem. Pro názornost je prezentace. doplněna o obrázky a ukázku ze zákoníku. METODICKÝ POKYN: --

MEZOPOTÁMIE 3 500 - 539 let př.n.l. Periodizace dějin Mezopotámie Epocha sumerská 3 500 - 2 350 př.n.l. městské státy Ur, Uruk, Eridu, Lagaš, Kiš Epocha semitská 2 350 - 539 př.n.l. dynastie akkadská (Sargon I.)‏ říše starobabylonská (1792-1750, Chammurappi)‏ říše novoasyrská (9.st. př.n.l., Aššurbanipal, hlavní rozkvět)‏ říše novobabylonská (625. Klíčová slova: Mezopotámie, staroorientální stát, Asýrie, Babylonie, Sumerové, zikkurat. Druh učebního materiálu: prezentace Mezopotámie - jedná se o území, tz. půlměsíce mezi řekami Eufrat a Tigris. Je to období 4000/3000 let př. n. l. Božstvo se podobalo lidem a každý bůh měl na starosti jednu část světa. Vrchnost byla zahrnuta bohatstvím a lidem nebyly vnucovány žádné morální zásady. I v tomto období vznikala úchvatná umělecká díla Výše odkaz na novou podobu prezentace ke starověké Mezopotámii. V dalších hodinách si budeme něco říkat ještě o kulturách, které v této oblasti vznikly. Písemné zápisky - Mezopotámie

Památky Mezopotámie - Digitální učební materiály RV

STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE PREZENTACE PRAVĚKU. Stáhni a prohlížej. Najdeš ukázky jeskynních maleb, sošky, zbraně i dokumentaci k životnímu stylu kultury pavlovienu, tedy lovců z Dolních Věstonic a Pavlova. Odpověz na kvízové otázky a získej snadno jedničku. Odpovědi dones učiteli na hodinu dějepisu Prezentace seznamuje žáky s vývojem písma od obrázkového k fonetickému. Vysvětluje pojmy ideogramy, piktogramy, znakové písmo. Zaměřuje se na . nejstarší kultury - Mezopotámii a Egypt- a klínové a hieroglyfické písmo. Materiál je doplněn názornými ukázkami Téma: Mezopotámie. Metodické pokyny: Prezentace slouží jako názorná ukázka pro výuku nového učiva. MEZOPOTÁMIE. Leží v povodí řek Eufrat a Tigris MEZOPOTÁMIE Mezopotámie se rozprostírala mezi řekami Eufrat a Tigris, na severu měla hornatý povrch, z hor na ní útočili horské kmeny, průsmyky procházely obchodní cesty. Jih Mezopotámie tvořil Perský záliv, odkud bylo snadné obchodní spojení s Indií. Na západě byly stepi, kde přecházeli semitští kočovníci

Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT: interaktivní tabule, interaktivita. Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): VÝTVARNÉ UMĚNÍ STAROVĚKÉ MEZOPOTÁMIE. KAROLÍNA TÝLEOVÁ. VY_32_INOVACE_D0303 - Starověká Mezopotámie; VY_32_INOVACE_D0304 - Starověký Egypt; VY_32_INOVACE_D0305 - Starověké Řecko; VY_32_INOVACE_D0306 - Starověký Řím; VY_32_INOVACE_D0307 - Starověký Přední východ; VY_32_INOVACE_D0308 - Starověká Indie a Čína; VY_32_INOVACE_D0309 - Arabové, vznik islám vzniká jako průvodní jev civilizace přibližně před 6 000 lety. první literární útvary se předávali ústně první se objevily báje (mytologie)= představa o vzniku života. Příběhy jsou částečně pravdivé nejstarší literatura je orientální (východní): přední východ (Egypt, Mezopotámie) střední východ (Indie) dálný východ (Čína) MEZOPOTÁMIE Území mezi. Hudba v pravěku Vývoj hudební kultury souvisí s vývojem lidské kultury a společnosti obecně Domorodá kultura přírodních národů Hudební projevy primitivní,spojeny s tancem Převažovaly rytmické nástroje, hl. bubny Melodické jednoduché - píšťaly Afrika, Amerika - Indiáni, křováci v Jižní Americe, Austrálie Součást obřadů Běžný život Pomoc při práci.

referáty - Starověké státy - Mezopotáni

Arial Arial CE Výchozí návrh Vývoj literatury Počátky literatury Mezopotámie Prezentace aplikace PowerPoint Epos o Gilgamešovi Počátky světové literatury Egypt Egypt - Stará říše Egypt - Střední říše Egypt - Střední říše Egypt - Nová říše Egypt Persie Indie Čína Li Po Čínská poezie Prezentace aplikace. na území tzv. Mezopotámie. 2) Vysvětli pojmy - závlahový systém, chrámové hospodářství, palácové hospodářství 3) Charakterizuj vývoj Asýrie, Babylonie a perské říše. 4) Jmenuj nejvýznamnější města v oblasti Mezopotámie a pokus se určit, do kterých říší patřily, resp. popiš jejich význam Prezentace obsahuje motivační otázky pro žáky, vyžaduje jejich aktivní zapojení do probíraných témat. Zjištění odpovědí vyžaduje jak práci s vlastní prezentací, tak Mezopotámie. • U starých Řeků tzv. polis = město s jeho zemědělským okolím (např. Atény, Sparta) MEZOPOTÁMIE - 100. babylonský zákoník, který patří mezi nejstarší dochované zákoníky vůbec. ZPĚT. Chammurapiho. zákoník. Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by Úvodaliteratura Historiematematiky prehistorie starověkékultury(Egypt,Mezopotámie) antickéŘecko arabskáM,středověk Msymbolika diferenciálníaintegrálnípoče

Animovaný seriál, který vychází ze stejnojmenné knihy L. Seifertov c) Mezopotámie. d) Indie. 39. V severní části Mezopotámie se vyvíjela říše (s hlavním mstem Aššur), která se stala v 9.-7. stol. př. n. l. nejmocnjším státem v Přední Asii. Byla to říše. a) Starobabylonská. b) Novobabylonská. c) Egyptská. d) Asyrská. 40 1 prezentace-pravěk,Egypt,Mezopotámie,-Kréta.ppt. 106 MB;

Nejstarší zákony lidstva. Za nejstarší právní systémy jsou považovány právní systémy starověké Mezopotámie, Egypta a Izraele. Postupně se vznikem státu a prvotním osídlováním vznikala a formovala se kultura, a s uvědoměním si nezbytnosti řádu pronikalo do jednotlivých starověkých oblastí právo a začala se vyvíjet kultura právní Většina položek je ke stáhnutí ve formátu .ppt Zde můžete stáhnout bezplatný prohlížeč prezentací. Tři zbylé jsou nahrány ve formátu .flipchart Je to z důvodu, že zde mohou být i interaktivní prvky, máte-li problém se softwarem obraťte se na svého vyučujícíh 19.10.-23.10. Český jazyk - psaní párových souhlásek uvnitř slov (shrnutí); abeceda Uč. str. 30 cv. 1 - ústně doplnit a odůvodnit; vybrat 5 slov a s nimi utvořit věty a napsat do Š Starověk - Egypt, Mezopotámie. Materiál pro žáky 6. tříd. Výuková prezentace. Využití na interaktivní tabuli. Využití při shrnutí a opakování učiva Zápis - Indie První stát v Indii kolem 3 tis. let př.n.l. Se rozkládal kolem řeky Indus. Obživa především zemědělství - obilí, rýže, bavlna Mnoho řemesel - výroba látek, hrnčířství, šperkařství Rozlehlá města, infrastruktura, kanalizace, koupelny, záchody

Dějepis 30.11.-4.12.2020 Připrav si odpovědi na hodinu dějepisu v ÚTERÝ od 10,00. Podívej se i na dvě prezentace: Babylonská říše a Mezopotámie STŘEDNÍ A DOLNÍ TOK ŘEKY MEZOPOTÁMIE; Ostatní oblasti = PERIFERIE (pouště, polopouště + horské oblasti) Náboženství. Centrum tří monoteistických náboženství = POSVÁTNÁ, POUTNÍ MÍSTA Islám: nejmladší, nejrozšířenější (Šiíté - část Iráku, celý Irán + sunité - zbytek

Sluneční soustava - prezentace Od: jitulka 13.05.20 21:59 odpovědí: 3 změna: 14.05.20 11:19. Zdravím. Syn dostal pololetní práci a to prezentaci na téma Sluneční soustava. ALE ! Musí to pojmout jako příběh. Syn nemá představy, proto bych mu chtěla pomoci. Státy mezopotámie - 1 odpov. Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Chammurapiho (1792 - 1750 př. n. l.) zákoník; čedičová stéla vysoká 2,25 m; na vrchní straně stély je vyobrazen Chammurapi, který přijímá zákony od boha spravedlnosti Šamaše, celkem 282 zákonů. Chammurapiho zákoník 1 Mezopotámie Mezopotámie není to stát, ale oblast!!! v překladu Meziříčí - mezi řekami Eufrat a Tigris (funkce - zdroj vody, doprava) první zemědělci - horské kmeny ze severu (6. tis. př.n.l.) zemědělství umožněno velkými záplavami stavební materiál - nepálené cihly vznik státu podmíněn - dostatek pracovních sil + pevná.

Úvodní prezentace Prehistorie Zápisy čísel (Egypt a Mezopotámie) se stručným komentářem Zápisy čísel a matematická symbolika (přehledová prezentace) Matematika a hudba Jak psát správně jména antických matematiků a stručný komentář History of Mathematics archive - rozsáhlé a kvalitní stránk starobabylónské období (19. - 16. století BC)- do Mezopotámie přišli Amorité (taky semité)- zakládali městské státy na jihu Mezopotámie - Larsa, Isin- mezi nimi válka, vítězí Larsa- na severu je konkurent Babylónie, Rímsín (Larsa) proti Chammurabimu (Babylón), 1762 BC - Chammurabi dobil Larsu => Babylónie sjednocen ZKOUŠENÍ MEZOPOTÁMIE Soubor obrázků k poznávání * * * Title: Snímek 1 Author: Správce Last modified by: prenos1 Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM.

Dějepis - e-learning ZŠ a MŠ Kašav

 1. Základní a mateřská škola Liběchov zajišťuje předškolní a základní vzělání dětem z města Liběchova a okolních vesnic. Ke škole patří také školní jídelna a družina pro žáky 1. stupně
 2. Webová prezentace Druh interaktivity Online cvičení Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání - druhý stupeň Typická věková skupina 12-15 let Datum zpracování 24. 10. 2012 Celková velikost 4317 B Poznámka Pokud není uvedeno jinak, je autorem obrázků a kreseb zpracovatel
 3. Mezopotámie a povodí Indu. Nejstarší dosud fungující státy Čína (vznik 1523 p.n.l.) Etiopie (1000 p.n.l.) Japonsko (660 p.n.l.) Na evroém kontinentě mezi nejstarší státy patří: Dánsko (kolem roku 800) Švédsko (836) Francie (843) San Marino (855) Velká Británie (1066
 4. 14Athény_prezentace.xlsx .xlsx 187,42 kB 1× 15Řecko_perské_války_prezentace.ppt .ppt 3,06 MB 2× 15Řecko_perské_války_prezentace.xlsx .xlsx 187,51 kB 3× 16Periklovo_Řecko_prezentace.ppt .ppt 2,25 MB 2× 16Periklovo_Řecko_prezentace.xls
 5. 17. 3. 2020 Kultura Mezopotámie, Starověká Fénicie. dokončit kulturní přínos Mezopotámie, prostudovat zbytek prezentace, na internetu si najít obrázky ke klínopisu a ke všem zmíněným kulturním památkám stáhnout si materiál k Fénicii, pročíst a prostudova
 6. Hledat video, audio, obrázky a další soubory Hledat soubory. Nahrát soubory Zpět. Men
 7. Feb 2, 2016 - Mapa Oblast Mezopotámie území mezi řekami Eufrat a Tigris Meziříčí hodně srážek, časté záplavy málo surovin Zdroj

Mezopotámie • Prezentace

Arial Lucida Sans Unicode Wingdings 3 Verdana Wingdings 2 Calibri Shluk 1_Shluk 2_Shluk 3_Shluk 4_Shluk 5_Shluk 6_Shluk 7_Shluk STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE Poloha, přírodní podmínky Prezentace aplikace PowerPoint ZEMĚDĚLSTVÍ OBCHOD MĚSTSKÉ STÁTY SUMEROVÉ (2900 - 2340 př. n. l.) Prezentace aplikace PowerPoint Asýrie (2000 - 612 př. potom pokračujte prezentací Mezopotámie (prohlédněte a zapište do sešitu) poslední je dokument ve Wordu - Starověká Indie, Čína, Perská říše a Palestina (přepište do sešitu, nebo pokud máte možnost, můžete si vytisknout a nalepit, ať toho psaní nemáte tolik) Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by Klíčová slova: starověk, písemnictví, Mezopotámie, Čína, Egypt, Achnatonův hymnus na Slunce, Indie Anotace: Prezentace opakuje znalosti o mezopotámském písemnictví, přináší informace o písemnictví v Egyptě, Číně, Indii. Součástí výkladu je i praktický rozbor starověkého textu z Egypta Mezopotámie Umění v Mezopotámii = úrodný půlměsíc mezi dvěmi řekami (Eufrat a Tygris) - ve stejné době jako v Egyptě se vyvíjela vyspělá kultura v Mezopotámii - oblast, kde se po dobu 6000 let odehrávaly velmi důležité děje, velká úrodnost - záplavy připravily velmi úrodnou půd

Video: Mezopotámie - návštěva zikkuratu - Digitální učební

Mezopotámie - dějepis

Mezopotámie - Wikipedi

Dějepis - Záhrobsk

Dějiny světa - Starověk - Starověk (Mezopotámie, Egypt

Sumerská, akkadská literatura (Mezopotámie) - 4000 př.n.l. klínové písmo, hliněné destičky, trojhranné rydlo Epos byl poprvé přeložen do češtiny až kolem roku 1950. Kniha, kterou jsem četl, vyšla v roce 1971 v nakladatelství Mladá fronta Novinky doby bronzové Výroba bronzu - vyrábí se za vysokých teplot(dělníci vháněli vzduch pomocí kožených měchů s hubicí). Bronz pak vlévali do kamenných nebo keramickýchforem. Jeho úpavu dokončili kovotepci. Bronzové výrobky - bohatství lidí bylo v té době i tepané šperky-náramky, náhrdelníky a spony ke spínání šatů •650 př. n. l. ­ Mezopotámie první historicky doložené pozorování planety, •1610 ­ se pozorováním Saturnu zabýval Galileo Galilei, které slouží k lepšímu pochopení a zapamatovatelnosti učiva, v závěru prezentace je. Znalost zemědelstí se do Indie dostala z Mezopotámie. Obyvatele zde využívali pravidelných zaplav velkých řek. Pěstovali obilí hlavně pšenici a ječmen, sezam, bavlnu, rýži a luštěniny, chovali koně, o... Celý referá

Starověká kultura a umění na území Mezopotámie Studijni

Mezopotámie - epos - hrdinové (většinou urození, z vyšších vrstev), děj (složitý děj s řadou různých epizod), forma (veršovaná poezie), námět (hrdinské činy), další eposy (Homérovy eposy Ilias a Odysea) Indie. Indie - védy - náboženské texty, modlitby, hymny - sanskrt - jazyk v Indii. Izrael - Bibl První civilizace vznikaly v oblasti Mezopotámie mezi řekami Eufrat a Tigris a poté v Egyptě (Nil), Indii (Indus a Ganga) a Číně (Dlouhá a Žlutá řeka) Všechny tyto mimoevroé civilizace měly závlahové zemědělství; SUMEROVÉ. Příchod do Mezopotámie v polovině 4. tisícilet OBN_Certifikace lesů - prezentace, otázky: OBN_Klimatická změna - prezentace, otázky: OBN_Právo životního prostředí v EU - prezentace, otázky: OBN_Odpady_Zákon o odpadech - prezentace, otázky: OBN_Ochrana přírody v ČR - prezentace, otázky: OBN_Biodiverzita a invazní druhy - prezentace: OBN_Geneticky modifikované organismy. Prezentace - umění starověku, výklad nebo opakování MgA. Henclová VK.03 Mezopotámie Prezentace - umění starověku, výklad nebo opakování MgA. Henclová VK.04 Řecko Prezentace - umění starověku, výklad nebo opakování MgA. Henclová VK.05 Řím Prezentace - umění starověku, výklad nebo opakování učiva MgA. Henclov Studijní materiál Píseň písní - rozbor díla už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-)

Propojení drahých kamenů se zvěrokruhem má původ v řecké helenistické astrologii, jejíž horoskopy jsou doloženy od 4. století př.n.l. Řekové obohatili vlastní představy o astrologické a esoterické tradice starověké Mezopotámie, Egypta, Indie i Židů. Veškeré vědění Řeků o starověké astrologii shrnul ve 2. civilizace starověké Mezopotámie) u této věkové skupiny žáků. Učitelka po zdán-livě bezvýchodné diskusi dovede žáky k vyhledávání vztahů pojmů konkrétních a nadřazených s využitím učebnicového textu. Pohled do výuky 18.1 U: Nebudeme teď charakterizovat všechny staroorientální státy Opium je gumová hmota zaschlé šťávy z nezralých makovic, především bílé odrůdy máku (papaver somniferum album). Vlastnosti makové šťávy byly známy již v době mezolitika (8 000 - 5000 př. n. l.). Podle tureckých zdrojů je kolébkou máku země dvou řek - Mezopotámie Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie Bečvář Jindřich - Bečvářová Martina. horní Mezopotámie-dolní tok v široké nížině, velké rozlivy při povodních, bažiny, jezera-pro celkovou vodnost mají největší význam horské přítoky na horním toku-střední tok - pouze dva významnější přítoky, dolní tok pouze periodické toky-stanice Hit - max. Q v květnu 2380 m3/s, min. Q v září 271 m3/

Český Romantismus Pl

Obyvatelé Mezopotámie nazývali Jupiter Marduk a tvrdili, že je patronem města Babylon. 27. Jupiter produkuje silné výbuchy přírodních radiových vln. Jsou dokonce silnější než ty, které produkuje Slunce. Výbuchy jsou tak silné, že rádiové vlny mohou ovlivnit sopečnou činnost až na Jupiterově měsíci Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Distanční výuka v týdnu od 30.11. do 4.12. týden 30.11. - 4.12. - distanční výuka (podle rozvrhu online hodin) týden 7.12. - 11.12. - prezenční výuk Mezopotámie (zikuraty, kanály) Stará Indie (Mohendžo-Daro, Pakistán) Čína (Velká čínská zeď - soustava ) Předkolumbovská Amerika (Monk'sMound, Cahokia - Illinois USA) Řecko (Prokopání Korintské šíje - Korintský průplav) Prezentace aplikace PowerPoin Mýty Epos o Gilgamešovi Epos o Gilgamešovi je prvním epickým dílem světové literatury a zřejmě nejznámějším příběhem ze staré Mezopotámie.Byl původně napsán na dvanácti tabulkách. Mezi hlavní naleziště tabulek patří Ur, Sippar, Iščálí a Ninive

Dějiny Mezopotámie - Wikipedi

Referáty a seminární práce. 162. Nejkrvavější bitvy, nad kterými zůstává rozum stát: 1310 slo Starověká Indie 1.) Přírodní podmínky - poloostrov - na severu Himaláje => Indus, Ganga 2.) Harapá kultura 2000 p.n.l. - Harappa, Mohendžodár prezentace Mumifikace ve starověkém Egyptě prezentace Peloponeská válka a makedonská nadvláda prezentace Punské války prezentace Řecká kultura prezentace Římští bohové prezentace Spartakovo povstání prezentace Starověká Mezopotámie prezentace Starověké Řecko prezentace Starověký Egypt prezentace Založení Říma. Má prezentace produktu větší význam, než produkt samotný? Jak se obchodní praktiky nazývaly tenkrát se už asi nedozvíme, nicméně už v zápisech ze starého Egypta nebo Mezopotámie o nich můžeme leccos zjistit. Prameny se různí, ale jedno je jasné

Mezopotámie 1/2 Videovýpisky z dějepisu - YouTub

Gotika českých zemích 13. - 15. stol.podle kmene Gótů (hanebné, 16. stol Giorgio Vasari)vznik v Ile de France (ostrov od Francie)celá Evropaznaky sloužilo církvi i měšťanstvu ! první zaznamenaná jména umělců směr k realismu, nejdříve oslava Boha, později radost ze života stavební hutě, městské dílny Architektura sakrální (kostel, klášter) x světské (hrady. Přečtěte si spolu s námi tajemné texty staré tisíce let - nahlédněte do Sumerského královského seznamu, do Chammurapiho zákoníku, do první mírové smlouvy na světě, uzavřené mezi Chetity a Egypťany, nebo do bájného Eposu o Gilgamešovi, jenž patří k nejvýznamnějším písemným památkám starověké Mezopotámie

PŘEDNÍ VÝCHODPPT - Tekmovanje za ZLATO KUHALNICO PowerPointUmění Mezopotámie MgAHistorie matematikyUČENÍ ONLINE největší vzdělávací portál pro ZŠ | jazyky
 • Rohove linky.
 • Joan jett wiki.
 • Vtipy o koncentračních táborech.
 • Ewr new york.
 • Jakou pracovní desku do kuchyně.
 • Poštolka zvuk.
 • Daňové přiznání student osvč.
 • Dětský klub pohádka písek.
 • Černý kocour a jiné povídky čtenářský deník.
 • Kam s dětmi když prší.
 • Vnitřní teplota.
 • Srovnání rpsn u hypoték.
 • Čtyřbob.
 • Sluchová cvičení logopedie.
 • Poloha.
 • Litovel moravske benatky.
 • Plug in hybrid toyota.
 • Kam s dětmi pardubický kraj.
 • Hordubal film.
 • My cousin rachel.
 • Netopýr parkový.
 • Frýdek místek b hokej.
 • Hn plus.
 • My little pony hracky.
 • Kandidáti na prezidenta 2014.
 • Klíšťová encefalitida u dětí diskuze.
 • Počet uživatelů internetu na světě 2018.
 • Himym s03e16.
 • Prednison 5 koupit.
 • Budvar plechovka.
 • Beach perm kadeřnictví.
 • Betonové tašky recenze.
 • Shaolin trenink.
 • Delozni cipek rakovina.
 • Vídeňská radnice.
 • Poklice na kola 15 škoda.
 • Zaluzie horizontální.
 • Sconto nábytek české budějovice.
 • Skotchka board shop.
 • Nahrát video z obrazovky.
 • Googlecast.