Home

Lichá čísla do 100

Obor přirozených čísel 0 - 100: Sčítání a odčítání zpaměti: Žák: - zapisuje a čte čísla v daném oboru - používá pojmy sčítanec, součet - počítá po jednotkách a desítkách, rozliší sudá a lichá čísla - orientuje se v zápisu desítkové soustavy - sčítá a odčítá zpaměti dvojciferné číslo s jednociferný Prvočísla jsou přirozená čísla, která jsou dělitelná beze zbytku pouze jedničkou a sama sebou. Většina prvočísel jsou čísla lichá. Jediné sudé prvočíslo je číslo 2. Pokud není číslo prvočíslem, tak se nazývá složené a je možné ho rozložit na součin prvočísel nazývaný také jako prvočíselný rozklad Když na našem novém pracovním listu spojíš všech 56 bodů (pěkně popořadě, od jedničky do čísla 56), dostaneš výsledek - obrázek ležící kočky. Až... Více. Klaun - násobilka šesti sudá jednou barvou a lichá druhou (přesný návod najdete v... Více. Parašutista - barevné počítání pro třeťáky. 3. 4. - používá přirozená čísla k modelování situací běžného života - počítá po jednotkách a desítkách, rozliší sudá a lichá čísla - porovnává čísla, chápe rovnost a nerovnost i v různých významových kontextech (délka, čas, peníze) - zobrazí číslo na číselné ose - využívá číselnou osu k porovnání číse

Sčítání a odčítání do 100

 1. Lichá a sudá čísla: Záměna sčítanců: Sčítání do 100 bez přech. (typ 32+7) Přičítáme k 9: Odčítání do 100 bez přechodu (typ 39-7) Přičítáme k 8: 6. matematické LUŠTĚNKY: Přičítáme k 7: Písemné počítání do 100 bez přechodu: Přičítáme k 6: Geometrie: PŘÍMKA: 2. matematické LUŠTĚNKY: 4. matematické.
 2. sudá a lichá čísla ; sudá nebo lichá. číselný obor do 100; sčítání a odčítání do 100 bez přechodu. sčítání do 100 bez přechodu. odčítání do 100 bez přechodu. sčítání do 100 bez přechodu. odčítání do 100 bez přechodu. sčítání a odčítání do 100
 3. LICHÁ ČÍSLA. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,... a pokračovat tak dlouho dokud budete chtít! 23.4.2013. Diskusi založil(a) 23.4.2013 e1l
 4. Čísla sudá a lichá - Vysvětlení látky. Sudá čísla jsou celá čísla, která jsou dělitelná dvěma, bez zbytku. Číslo je dělitelné dvěma, jestliže má na místě jednotek číslici 0, 2, 4, 6 nebo 8
 5. ., hod ) - násobit do 100 - dělit do 100 - násobky 100
 6. Číslo čtyři není násobkem čísla tři, takže můžeme pokračovat. Vypočítáme hodnotu čísla 4 3 − 4. To se rovná 60. Přitom ale platí, že 60/4 = 15, číslo čtyři tak dělí šedesátku beze zbytku, což odpovídá Fermatově větě. Jiný příklad: p = 7, z = 10
 7. Lichá a sudá čísla. 30. 4. 2013 | autor: Magdalena Málková 1351 0 0. V tabulce najdete celou řadu čísel. Vybarvěte políčka podle zadání v listu - sudá jednou barvou a lichá druhou (přesný návod najdete v souboru). Lichá a sudá čísla. Štítky: 3. a 4. třída, počítání do 100

Prvočísla - definice, vlastnosti a tabulka do 1000

 1. Přirozená čísla mají některé zajímavé vlastnosti: Množina přirozených čísel je nekonečná, ale je spočetná, můžeme je všechny uspořádat do posloupnosti. Přirozená čísla jsou uzavřená vůči operaci sčítání a násobení. Znamená to, že pokud vynásobíme nebo sečteme kterákoliv dvě přirozená čísla.
 2. Sudá čísla jsou celá čísla, která jsou beze zbytku dělitelná dvěma. Sudá čísla končí cifrou 0, 2, 4, 6 nebo 8. Příklady sudých čísel jsou 138, 12, 0, 9356, -34, 6. Lichá čísla jsou celá čísla, která po dělení dvěma dávají zbytek jedna. Lichá čísla končí cifrou 1, 3, 5, 7 nebo 9
 3. Sudá čísla jsou tedy např. −4, 0, 12, 76; lichá čísla jsou např. −5, 1, 13, 37. Číslo nula je sudé, neboť je rovno nula-krát dvěma. Vlastnost čísla být sudým anebo lichým se někdy nazývá parita čísla (a může se chápat i jako číselná hodnota zbytku po dělení čísla dvěma, tzn. parita sudého čísla je nula.
 4. 3. Čísla , číselná osa, sudá a lichá čísla 2. třída: Porovnávání čísel do 100: Porovnávání výsledku příkladu a čísla do 100: Doplňování čísel do řady do 100: Čísla na číselné ose do 100: Je číslo sudé nebo liché? HRA - Uhodni čísl

počítání do 100 - Dětské stránk

 1. Žák se naučí pracovat s textem, porovnávat, sčítat a písemně odčítat čísla do 100, poznávat sudá a lichá čísla. Pracovní listy k procvičování porovnávání, sčítání a písemného odčítání čísel v oboru do 1 000, k zopakování sudých a lichých čísel. Žák řeší uvedená cvičení do sešitu
 2. utovky: rysava.webnode.cz Slovní úlohy: rysava.webnode.cz Matematické luštěnky: rysava.webnode.cz Sčítání dvouciferných čísel do 100: VIDEO JAK NA T
 3. Vyber sudá čísla do 99. Vyber lichá čísla do 99. Procvičování násobilky 2. Převod jednotek času 1. Doplň řadu lichých čísel. Doplň řadu sudých čísel. Procvičování dělení 2. Procvičování násobilky 3. Pexeso sčítání 4 čísel do 100. Vyber měsíce, které mají 31 dní.
 4. Matematika - 2. třída - Vyber lichá čísla do 99 . start . Ukážu ti 8 čísel od 0 do 99. Vyber pouze lichá. Tvé nejlepší časy: Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy: Vyber lichá čísla. Ostatní nevybírej. Autor: www.jiridobry.cz.
 5. Matematika. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.
 6. Zdravím všechny, potřeboval bych poradit s následujícím - ilustrační příklad: V buňkách A1 - A100 jsou čísla od 1 do 100 Do buňky B1 dám vzorec =A1*2 Do buňky B2 dám vzorec =A3*2.

Prvočísla a čísla složená Všechna prvočísla jsou lichá. b) Číslo 1 je nejmenší prvočíslo c) Rozdíl prvočísel je vždy složené číslo d) Každé složené číslo je dělitelné alespoň dvěma různými prvočísly 5. Doplň do výpočtu jednociferné přirozené číslo tak, aby výsledkem byl M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1000 M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100 M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohác Matematika. Sčítání: Odčítání: Násobení: Dělení: Písemné operace: Číselný obor: Převody jednotek: Geometrie: Počítání do: Slovní úlohy. Seřaď lichá i sudá čísla - Ryšavá Sčítání a odčítání do 100. Pexeso - znázornění čísla do 100 - Umíme matiku; Počítání do 100 - Online cvičen. Zlomek, který obsahuje celá čísla lze dělením vyjádřit jako desetinné číslo, proto desetinná čísla patří do racionálních. 1/2 = 0,5 1/3 = 0,333... (tzv. periodické číslo) 16/11 = 1,454545..

Číselná řada 0 - 100

Vypočítejte absolutní hodnotu komplexního čísla -15-29i. Dvě čísla 6 Dvě čísla jsou v poměru 5:6, první zmenšíme o 10 a druhé se o 10 zvětší pak jsou tyto dvě čísla v poměru 4:7, jaká jsou to čísla? Cifry Napiš čísla od 0 do 100, která mají stejný počet jednotek i desítek? Čísla Přechod do 20 - do čísla 13: 10 cvičení: 4. Přechod do 20 - do čísla 14: 10 cvičení: 5. Přechod do 20 - do čísla 15: 10 cvičení: 6. Přechod do 20 - do čísla 16: 10 cvičení: 7. Přechod do 20 - do čísla 17 a 18: 10 cvičení: 8. Procvičování do 20 s přechodem přes 10: 10 cvičení: 9. Řazení číselné řady do 100.

Luštěnky Matematika 2

 1. Obsah: * Počítání do 20 bez přechodu * Počítání do 20 s přechodem * Řada čísel 0-100 * Sudá a lichá čísla * Zaokrouhlování * Násobení číslem 6,7,8,9,10 * Dělení číslem 6,7,8,9,10 * Sčítání a odčítání dvojciferným číslem * Sčítání a odčítání dvojciferným číslem s přechodem přes základ * Nula a.
 2. V buňkách A1 - A100 jsou čísla od 1 do 100 Do buňky B1 dám vzorec =A1*2 Do buňky B2 dám vzorec =A3*2 dále by to mělo pokračovat - v B3 = A5*2 atd. - vzdy lichá čísla buněk A Když označím buňky B1 a B2 a roztáhnu vzorec myší po celém sloupci B, tak vzorce nejsou správně
 3. Zdravím všechny, potřeboval bych poradit s následujícím - ilustrační příklad: V buňkách A1 - A100 jsou čísla od 1 do 100 Do buňky B1 dám vzorec =A1*2 Do buňky B2 dám vzorec =A3*2.
 4. Sudá a lichá čísla; Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu desítky; Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem desítky; Zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky; Zaokrouhlování trojcfiferných čísel na desítky a stovk
 5. Přirozená čísla. Sečti: 8 145 9874 9. 5489 1258 100 654. 84022 85 90002 56984. 54987 60100. Sečti: a) všechna sudá čísla mezi čísly 395 a 405. b) všechna přirozená čísla od 5 688 do 5 693. c) všechna lichá čísla mezi čísly 402 a 414. Sečti čísla v každém řádku i v každém sloupci. Součet udává rok, kdy: a.
 6. a) Najdi všechna čísla, která můžeš získat součtem dvou sousedních čísel v této tabulce, např. čísla 11 (5 + 6) a 24 (10 + 14) takto získat lze, číslo 2 nikoli. b) Najdi všechna čísla, která můžeš získat součtem tří sousedních (do obdélníku) čísel v této tabulce. Jsou to např. 12 (0 + 4 + 8) a 30 (9 + 10 + 11)
 7. Sčítání do 100 bez přechodu (typ 30+6) Odčítání do 100 bez přechodu (typ 48-8) Lichá a sudá čísla: Sčítání do 100 bez přechodu (typ 32+7) Odčítání do 100 bez přechodu (typ 39-7) 6.matematické LUŠTĚNKY: Písemné počítání do 100 bez přechodu: Geometrie: PŘÍMKA : 4.matematické PĚTIMINUTOVK

Výukové materiály M :: ZŠ V

 1. utovky strana 1/1, 2/3a,b,c,
 2. Zapiš čísla po stovkách od 2 400 do 3 500 2 400, 2 500, 2 600, 2 700, 2 800, 2 900, 3 000, 3 100, 3 200, 3 300,_ 3 400, 3 500_ Zapiš čísla po tisících od 0 do 10 000 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000_ 2. Napiš čísla hned před a hned za daným čísle
 3. Vyber lichá čísla od -500 do 500. Procvičování násobilky 6. Procvičování násobilky 7. Procvičování násobilky 8. Procvičování násobilky 9. Dělení beze zbytku do 100. Seřaď 7 čísel 0 - 999. Zaokrouhlování na stovky. Zapiš čas z ciferníku - snadnější.
 4. Přirozená čísla do 100. Sada: Čísla 0 ­ 100 Žák poznává čísla do 100, doplňuje řadu čísel, porovnává čísla, vyhledává největší číslo, určuje čísla podle řádu desítek a jednotek. Název DUM: Přirozená čísla do 100 Řada čísel do 100, porovnávání čísel, desítky, jednotky, přirozená čísla
 5. V listě 3 zapisují daná čísla na číselnou osu i do čtverečkované sítě. Výpočet čísla v pyramidách, matematický řetězec zjišťují v listě 4. V listě 5 pomocí obrázků a slovního rozkladu sestavují číslo. Na závěr procvičují sčítání a odčítání do 100 , hledají a kroužkují čísla lichá (list 6
 6. Příklad : Určete všechny dělitele čísla 200 Řešení: 200 1 2 100 4 50 5 40 8 25 10 20 Komentář : při tomto způsobu zápisu - v levém sloupci zvyšujeme velikost čísla, které vyhovuje - v levém sloupci hledáme další čísla do té doby než se dostaneme k poslednímu číslu v pravém sloupc

Čtou a zapisují čísla do 100. Určují sudá a lichá čísla. Autor Mgr. Dagmar Bumbálková Jazyk Čeština Očekávaný výstup. Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 100 (včetně). Čte, zapisuje a porovnává čísla do 100. Uspořádá čísla do 100. Orientuje se na číselné ose kanceláře - lichá čísla Protokolující úřednice: Rozhodování ve věcech trestních, z došlého nápadu T věcí až do výše 100 % nápadu. Zkrácené přípravné řízení podle § 314b odst. 2 tr. řádu v rámci pracovní pohotovostní služby, vykonávané v mimopracovní době, v týdenním pořadí po sob Používají se jen lichá čísla. Čím je číslo nižší, tím pomaleji se budou kolečka točit. Co se tvrdosti týče, označuje se písmenem A a číslem od 74 do 100. S rostoucí tvrdostí kolečko lépe reaguje, déle vydrží a rychleji se točí, ale také méně tlumí otřesy a není tak přilnavé

LICHÁ ČÍSLA - diskuse - Dáma

Aritmetika: Čísla Čísla Počítání do 20. Číselné domino. Číselná cesta. Počítání do 20. 6: 11: 7: 8: 10; 12: 13: 9: Číselná osa do 20. Číselná osa do 20. Číselná osa do 20. 6: 18: 11: 14; 2: 7: Sčítání a odčítání od 20 do 100. Když jedeme na chatu, cestujeme nejdřív 58 kilometrů vlakem, potom 19. Násobení dělení v oboru do 100 Tabulka násobení Násobky 2, 4, 8 Násobky 3, 9, 5, 10 Sudá, lichá, prvočísla Násobky přirozených čísel do 100 Čísla sudá, lichá Součet, součin, sudé,liché Násobky na číselné ose Násobení dělení mimo obor násobilek Znázornění penězi Příklady násobení, dělení Rovnice.

Vyber sudá čísla od -500 do 500. Vyber lichá čísla od -500 do 500. Procvičování násobilky 6. Procvičování násobilky 7. Procvičování násobilky 8. Procvičování násobilky 9. Dělení beze zbytku do 100. Sčítání a odčítání do 200 Lichá čísla mají po dělení dvěma zbytek jedna, tj. jsou to čísla −1, 1, 5, 19. Slovní úlohy pro 3. ročník - opakování sčítání do 100 (prostřednictvím úloh v rámci nakupování). 5. týden - Násobení a dělení číslem 4. Bludiště Jednoduchá úloha na procvičení hledání násobků zadaného čísla (projdi bludištěm po násobcích zadaného čísla) M - + a - do 100 (procvičování) příšerky (+ a - do 100) roboti (+ a - do 100) střílečka (+ a - do 100) zaokrouhlování čísla lichá a sudá jednociferná, dvojciferná, trojciferná čísla počítání do 100 po desítkách (porovnávání, sčítání, odčítání) počítání do 100 (zápis čísel 2 Př. 2: Prohlédni si vyškrtávací tabulku a vypiš do sešitu: a) všechna složená čísla menší než 25 b) všechna prvo čísla menší než 100. Kolik jich je? a) všechna složená čísla menší než 2

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon do č. 1), Durďákova (od ulice Helfertova po ulici Merhautova, tj. od č. 36a a 25 do č. 2), Francouzská (lichá čísla od ulice Milady Horákové do ulice Černopolní, tj. do č. 35), Helfertova (od ulice Černopolní do ulice Antonína Slavíka), Hoblíkova, Kladivova, Kunzova, Merhautova (od ulice Milady Horákové po ulici Ryšánkova. Číslice a žetony slouží také k ověření, že dítě zvládlo a zná posloupnost čísel a ví, kolik samostatných jednotek tvoří jednotlivá čísla, slouží rovněž k představě sudých a lichých čísel. Pomůcka je vhodná pro dítě od 4,5 roku www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=13.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+3#seli Uč se zábavně a efektivně! Vytvoř si vlastní hru, kterou pak sdílej s ostatními nebo si zahraj stovky úloh z předmětů, co se učí ve školy i dalších, na které škola zapomíná

ROČNÍKU - POČÍTÁNÍ DO 1000 Měl bych znát ! - psát, číst, porovnávat a zaokrouhlovat čísla na desítky a stovky - orientovat se na číselné ose - rozlišovat čísla sudá a lichá - provádět odhad výsledku - sčítat a odčítat do 1000 bez přechodu desítek - sčítat a odčítat do 1000 s přechodem desítek - základní. Statutární město Brno. Příloha. obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 2/2018 a 3/201 Násobek je takové číslo, které vzniká vynásobením jednoho čísla jiným. Násobek se dá také vyjádřit jako číslo postupně sčítané. Nejmenší násobek daného čísla je číslo samo (160 x 1 = 160). Násobků daného čísla existuje nekonečně mnoho přečti, do sešitu (Čtení) napiš název článku, jméno autora a odpověz na otázku č. 1 a úkoly 2, 3, 4; můžeš nakreslit obrázek Matematika - procvičujeme + - do 100, násobilku do 100 říkejte si celé příklady i s výsledkem - sudá a lichá čísla - zaokrouhlování na desítky Učebnic

Pro tuto aktivitu můžete využít kříže, které můžete vystříhat a vlepit do sešitu. Vpíšete doprostřed libovolné číslo ze stovkové tabulky. Pak už je na dítěti, jak doplní čísla: o 10 méně / více a o 1 méně / více. 8. SUDÁ - LICHÁ. Vybarvěte sudá a lichá čísla v tabulce odlišnými barvami. 9. NÁSOBENÍ Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma Týdenní plán 2. 11. - 6. 11. 2020. Týdenní plán 2. 11. - 6. 11. ČJ - Opakování - test. Abeceda, měkké a tvrdé souhlásky, význam slov, slova s dě, tě. Lichá čísla - to jsou všechna ostatní čísla, to znamená ta, která nejsou násobky čísla 2 (nedají se dělit dvěma, jako když se děti seřadí do dvojic, ale na jednoho dvojice nezbyde, tak zůstane sám nebo s jednou dvojicí utvoří trojici). Lichá čísla mají na místě jednotek vždy některé z čísel 1, 3, 5, 7, 9 Montessori Čísla a žetony - Cvičební set. Přidat do oblíbených. Přidat do porovnání. Hlídat cenu Přidat recenzi Produkt vám dodá: Doprava od 89 Kč. do 3 dnů.

• Počítání do 100 • Čísla 0 - 100, číselná osa • Sčítání, odčítání, slovní úlohy • užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnostiFinanční gramotnost ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory - zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách - tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100 - zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy - rozeznává sudá a lichá čísla - používá kalkulátor ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY Oekávané výstupy - 1. obdob Do 25 litrů vody teplé 50 (C přilijeme 15 litrů vody s jinou teplotou. O kolik stupňů musí být voda chladnější než 50 (C, aby 40 litrů získané vody mělo teplotu 42,5 (C? ( ) [ 30 (C ] Kolik ledu musíme vhodit do 5 kg vody o teplotě 100 (C, aby led roztál a teplota vody klesla na 0 (C? Měrné skupenské teplo tání ledu je 335 Montessori C040 Číslice a žetony, Sudá-lichá. Přidat do oblíbených. Přidat do porovnání. Hlídat cenu Přidat recenzi Produkt vám dodá: 100% zákazníků doporučuje obchod Doprava od 79 Kč. skladem.

Lichá dokonalá čísla. Dodnes není známo, zda existují také nějaká lichá dokonalá čísla. Bylo získáno již mnoho rozličných poznatků, ale žádný z nich dosud nepomohl liché dokonalé číslo najít, či vyřešit, zda vůbec existují • určí druhou mocninu přirozeného čísla (zpaměti čísel od 1 do 10, čísel 100 a 1 000 a písemně ostatních dvojciferných čísel) a druhou odmocninu čísel 1, 4, 9, 16 až 100 • pracuje s čísly v oboru celých čísel, znázorní celá čísla na číselné ose, určí čísl odčítat čísla do 100, poznávat sudá a lichá čísla. Třída 3. - 4. 3 2 2 7 80 00 00 00 00 33 90 48 Podmořský svět Terezka byla o prázdninách na dovolené u moře. Procházela se po pláži, sbírala mušličky a koupala se. Dokonce se i potápěla. A díky tomu alespoň na chvíli a n Čísla do tisíce - počítání po jedné, číselné řady, využití bankovek a mincí, řádové počítadlo, porovnávání; Pr. Části lidského těla, smysly a smyslové orgány; Další. 21. 2. Školní kolo recitační soutěže Sluneční soustava, cesty do vesmíru, mimozemská civilizace.. tÝDENNÍ PLÁN 11. 2. - 15. 2. 2019 Č

Čísla sudá a lichá - Vysvětlení látk

Věci rejstříku Cd týkající se opatrovnických věcí s cizím prvkem - 100% nápad Řízení o přezkumu osob omezených ve svéprávnosti - lichá běžná čísla sběrného spisu Nc opatrovnické - podněty na zahájení řízení ve věcech opatrovnických - lichá běžná čísla sběrného spisu . 292/2013 Sb. -100% nápa Pracovní sešit k procvičování matematiky ve 3.ročníku včetně klíče. Obsah: * Počítání do 20 bez přechodu * Počítání do 20 s přechodem * Řada čísel 0-100 * Sudá a lichá čísla * Zaokrouhlování * Násobe.. 30/2 napsat do ŠS - prosím ofotit a poslat ke kontrole . 23. 10. PS str. 15 . 15/1 pokyny: doplňte všechna sudá čísla ve třetí desítce a vybarvěte je žlutou barvou (21 - 30) doplňte všechna lichá čísla v první desítce a vybarvěte je modrou barvou (1 - 10

2) Lichá čísla jsou vedoucími operačních skupin. 4 3 2 1 S 2´ 1´ S´ 3 3 3 3 - hadici rozvinulo číslo 3 - hadice spojilo číslo 3 - hadici odložilo (doneslo) číslo 3 - proudnici připojilo číslo 3 4 3 2 1 S 2´ 1´ S´ 3 3 3 3 - velitel družstva - strojník - číslo 1 - číslo 2 - číslo 3 - číslo 4 družstvo 1+5 družstvo. Lichá čísla(Impair) 1:1 18/37 97,3% Malá čísla(Manque 1-18) 1:1 18/37 97,3% . herni systemy rulety. Pro hraní rulety pro zábavu je vymyšleno několik herních systém. Právo vyrazit na silnice do centra bylo každý den omezeno na základě posledního čísla vaší SPZ. Je-li sudé, jsou vaše pondělky, v úterý musí zůstat v garáži, ve středu můžete ven. A tak dál, lichá koncová čísla to měla naopak Čísla místo teček píšeme čísla od 0 do 4 a místo čárek čísla 5 až 9. 16;0403;676;2579 = AHOJ místo teček píšeme lichá čísla jednomístná čísla a místo čárek sudá . 16;1357;446;4773 = AHOJ obě varianty můžeme samozřejmě použít i opačně Písmena místo teček napíšeme samohlásky a místo čárek souhlásk f)všechna čísla dělitelná šesti. g)všechna lichá čísla. h)všechna sudá čísla. 2.Okruh na závodě je dlouhý 348,5 metrů. Závodník ho ujel dvanáctkrát. Kolik metrů ujel? 3.Zadaná čísla písemně sečti 420+ 23,5+18,018+0,02+15 Výsledek zaokrouhli na jednotky. 4.Vypočítej a proveď zkoušku 45,45:3,

a) Je-li součin dvou přirozených čísel liché číslo, potom jsou obě čísla lichá. b) Jestliže je konvexní čtyřúhelník kosočtverec, potom jsou jeho úhlopříčky navzájem kolmé. c) Je-li druhá mocnina reálného čísla větší než 5, potom je i dané reálné číslo větší než 5 Další pravidlo stanovuje, že všechny domy na levé straně mají lichá čísla a na pravé sudá. Původně se domy a usedlosti pojmenovávaly podle jména rodiny, rodu či osob, které v nich bydlely. Od 15. století sloužila k orientaci ve městech domovní znamení, vyobrazená většinou nad vchodem do domu 100 růží - kytice s jasným poselstvím. Pokud chcete vytvořit nezapomenutelný zážitek, pak pošlete kytici sto růží. Její velikost je stejně okouzlující jako význam. 100 růží = Budu Tě milovat dalších sto let nebo do konce svého života. Kytice kde sudý počet květin určitě nevadí - 100 růží od Florea.c Lichá a sudá čísla. Doplň znaménka . 100. Jaká je nejkratší úsečka? MN. 100. Když číslo __ vynásobím 2 a přidám 6, vyjde mi 12. 3. 100. Pracovní sešit str. 14, cv. 9 - 1. sloupec (1. a 6. příklad) Bude sdíleno . 100. Najdi dvě lichá čísla, jejichž součet je číslo sudé. Bude sdíleno . 100 Naházej míče do správných košů. 1)Zaokrouhluj čísla napsaná na míčích na desítky. 2)Vybarvi koše příslušnou barvou. Potom vybarvi míče barvou koše, do kterého patří. červených _____ žlutých zelených _____ modrých _____ _____ 8 VY 42 INOVACE 02M Vypočítej a výsledky zaokrouhli na desítky. Vypočítej

Prvočísla — Matematika

jednotky hmotnosti 14. jednotky objemu 15. násobení 10, 100, 1 000 16. písemné odčítání 17. písemné odčítání s přechodem přes základ 10 18. písemné sčítání 19. písemné sčítání s přechodem přes základ 10 20. rozvinutý zápis 21. přirozená čísla v oboru do 1 000 22 19) Desetinná čísla 2) Sudá a lichá čísla 10) Dělení 1 - 5 19) Slovní úlohy 20) Geometrické tvary 1) Čísla 0 - 100 2) Porovnávání čísel, + bez přechodu přes 10 3) + do 100 4) dočítání do 100 5) Násobky 2 6) Počítání v eurec Každých 5 minut můžete vyhrát až 2 500 000 Kč. A ve hře jste už od sázky 5 Kč. Pročtěte si pravidla, jak hrát Kameny a třeba se štěstí usměje právě na vás NOVÉ UČIVO (písemné sčítání do 100 - pod sebou) Násobilka 0 - 10 ; Slovní úlohy (o více, o méně, krát více, krát méně) Zaokrouhlování na desítky, čísla lichá a sudá; V pátek 16. 10. desetiminutovka (zaokrouhlování na desítky, lichá a sudá čísla) Geometrie (test 14. 10. - tělesa a geom. útvary) Pr číst, psát a porovnávat čísla v oboru zápis a rozklad čísla v desítkové. do 100 i na číselné ose, soustavě, číselná osa, rozeznávat sudá a lichá čísla porovnávání čísel. sčítat a odčítat zpaměti i písemně sčítání a odčítání. dvouciferná čísla. zapsat a řešit jednoduché slovní úloh

V této chvíli tedy máme sumář výsledků. Teď nám jen stačí dosadit tato čísla do vzorečku. Očekávání = (Prohra x pravděpodobnost) + (Výhry x pravděpodobnost) Očekávání = (-€100 x 19/37) + (€100 x 18/37) Očekávání = (-€51,35) + (€48,65) Očekávání = -€2,70; V průměru tedy z této €100 sázky ztratíme. Rozlišovat sudá a lichá čísla. Rovinné obrazce, obvod. Označit bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek. Měřit délku úsečky s přesností na milimetry. Sestrojit úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr. Převádět jednotky délky s užitím měnitele 1 000, 100, 10 Sudá a lichá čísla můžete natrénovat i u čísel do 100, zde dětem řekněte, že sudé číslo je takové, které má v jednotkách jednu z číslic 0, 2, 4, 6, nebo 8. Zahrajte si na vetřelce v sudých číslech: diktujte jim řadu čísel, střídejte náhodně sudá i lichá, děti zapíší na tabulku jen čísla lichá.

Lichá a sudá čísla - Dětské stránk

Procvičovací sešit k matematice pro 4.ročník ZŠ - 1.díl Obsah: - Sudá a lichá čísla - Zaokrouhlení na desítky do 1000 - Násobení, dělení, sčítání, odčítání - Čísla do 10 000 - Sčítání, odčítání, násobení a dělen Nakresli do sešitu sochu s. Jana Nepomuckého. 13.11. Sloh: Učebnice 29/5 neopisuj. a) vymysli nadpis a napiš do sešitu. b) seřaď postavy podle abecedy, napiš do sešitu. PS fial. 51/3,4. Ústně učebnice. 27/8, 9b) Opak. Příkladů -foli A podobně pro ostatní sudá čísla. Protože už z tabulky vidíte, že počet rozkladů se celkem chaoticky mění, nedostaneme spojitou křivku, ale zvláštní graf, kterému se říká Goldbachova kometa. Z tohoto grafu vidíte, že jakmile sudé číslo překročí 100 000, rozkladů se dá najít řádově kolem 500 16 - Na lichých pozicích máme řadu 2, 4, 8, 16, 32, tedy číslo je vždy dvojnásobkem předchozího čísla, a na sudých pozicích máme posloupnost 1, 6, 11, 16, ?. Je to řada, kde se vždy jen přičítá pětka Chceme např. vyjádřit ve dvojkové soustavě číslo 416. Výpočet provedeme zprava doleva, zapisujeme do tabulky. Postup je velmi jednoduchý. Pouze dělíme dvěma. Pokud vyjde zbytek, tak ho zanedbáme. Do druhého řádku zapíšeme pod lichá čísla 1 a pod sudá 0

Přirozená čísla — Matematika

M-5-1-02p zvládne s názorem řady násobků čísel 2 až 10 do 100 M-5-1-03p zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách M-5-1-03p tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100 M-5-1-04p zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy M-5-1-04p rozeznává sudá a lichá čísla Kolika způsoby lze seřadit celá čísla od 1 do 10, požadujeme-li, aby všechna sudá čísla byla seřazená vzestupně a všechna lichá čísla byla seřazená sestupně? (Sudá a lichá čísla se mohou libovolně střídat.) (A) 34 (B) 72 (C) 120 (D) 166 (E) 252 14. Losujeme náhodně číslo od 0 do 99. Jaká je pravděpodobnost

b) se násobky p ěti se řadily do diagonály jako násobky 2 a 3 v našem p řípad ě, c) byla pod sebou všechna sudá čísla v jednom nebo více sloupcích, d) byla pod sebou v jednom nebo více sloupcích všechna lichá čísla, e) se násobky šesti se řadily do jedné nebo více diagonál 1. Vyjmenujte sudá čísla od 26 do 64: 2. Vyjmenujte všechna lichá čísla větší než 17 a současně menší než 48: 3. Z čísel 37, 46, 173, 268, 300, 1 007, 8 814, 93 509 vyberte čísla sudá. 4. Z čísel 205, 316, 590, 872, 1 667, 2 454, 5 558, 8 135, 1 000, 10 000 vyberte čísla dělitelná dvěma Procvičování sčítání a odčítání do 100. 495 stažen Sudá a lichá čísla 2. Opakování - sudá a lichá čísla. 246 stažen.

Sudé, liché - Procvičování online - Umíme matik

Video: Sudá a lichá čísla - Wikipedi

Matematicke priklady pro 1 tridu | NEJRYCHLEJŠÍSuda a licha | NEJRYCHLEJŠÍ

Pouze z výroby předvolené možnosti volby teploty po 2°C. Chladnička vždy lichá čísla od +1 do +7°C. U Siemens/Bosch mohu volit po 1°C. Nemožnost výškově posunout poličky na dveřích. Ani po 5 ti týdnech jsem si ještě nezvykl na madlo uprostřed. To není přímo chyba výrobku, tu najdu mezi madlem a podlahou M-5-1-02p čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose, numerace do 1 000 čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti M-5-1-02 provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel M-5-1-02p sčítá a odčítá zpaměti i písemn

Procvičujeme matematiku 3 - PS + klíč, přepracované aNasobeni priklady a deleni k vytisteni | NEJRYCHLEJŠÍŠifry a tajné abecedy - MojeSkolaMatykání V: Tajemný svět prvočíselSada kartiček M13 - sčítání a odčítání desetinných čísel

porovná přirozená čísla do miliardy - řeší jednoduché nerovnice v oboru do miliardy - zaokrouhlí přirozená čísla na miliony, statisíce, tisíce, sta, desítky - sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti (sčítaná čísla mají nejvýše dvě číslice různé od nuly - příklady typu 4 800 M - opakování násobilky, mat. hra, spol. práce u IT, skupinová práce - sčítání, odčítání do 100 (dvojciferná čísla) PS - str. 14 cv. 3,5 DÚ - str. 14 cv. 2 - rozvoj logického myšlen Hledáte-li programátora nebo naopak sami programujete a nemáte do čeho píchnout, využijte služeb portálu nezávislých profesionálů Na volné noze. Web běží na serveru. Váš hosting; Články podle skupin. Dobře míněné rady (111) Řešení problému (169) Výuka (100) Seznámení s oblastí (102) Ze zákulisí (69) Školení. Právě o tolik se teď hraje v obyčejné české sportce. Jackpot: 100 500 000 korun, zimní prémie 40 000 000. Už zítra večer je možná někdo shrábne. Otázka dne: Jaká čísla vsadit? Přece musí být nějaký recept!? Co radí numerologové? Co statistika? Tady je odpověď! Právě teď vládnou spíš lichá čísla - rozkládá čísla do 100 na desítky a jednotky - zaokrouhluje na desítky - rozeznává sudá a lichá čísla - sčítá a odčítá zpaměti čísla do 100 v jednotlivých desítkách, postupně s přechodem desítky (typy 49 + 5, 25 + 30, 71 - 4, 93 - 20, 80 - 15

 • Výpočet předpětí šroubu.
 • Zámek opočno kraj.
 • Neštovice u týdenního miminka.
 • Diskusní forum škoda octavia.
 • Obaleč švestkový.
 • Radio wave starter.
 • Solná jeskyně mladá boleslav.
 • Airplay z iphone na macbook.
 • Nalezení psi šumperk.
 • Kaštanovník jedlý cena.
 • Nejteplejší oceán.
 • Viskozový úplet vlastnosti.
 • Produktivní věk v čr.
 • Velká dobrá pošta.
 • Celková anestezie v těhotenství.
 • Co na afty u dětí babské rady.
 • Spatne vytazene kliste.
 • Hrnkovy ananasovy kolac.
 • Bílý límeček.
 • Oční mast na zánět spojivek.
 • Hrat modrou velrybu.
 • Stříkací pistole brno.
 • Mmse test online.
 • Grada o nás.
 • Tbc abbreviation.
 • Ovladač pro lightscribe.
 • Tokyo ghoul kaneki.
 • Vymazat data aplikace.
 • Kpt zkratka.
 • Kolonie portugalska.
 • Nejde mi hdmi na tv.
 • Čokoládový dort s jahodovým krémem.
 • Mario party 10 download.
 • Kaia gerber street style.
 • Machiavelli vladar.
 • Čistírna koberců praha 10.
 • Rozdíl mezi konopím a marihuanou.
 • Samsung tv apps.
 • Tehotenske fotky v zime.
 • Aliexpr aliexpress.
 • Skinoren pilulka.