Home

Ilias děj

DĚJ: Příběh začíná v desátém roce trojské války, když Řekové (Achájové) táboří v blízkosti města, to se ale stále urputně brání. Řeckému vojsku hrozí podle věšteb pohromy, pokud jejich velitel Agamemnón nevydá zpět za výkupné svou zajatkyni z předchozích bojů Děj: I. zpěv - zobrazuje konflikt mezi Agamemnónem a Achillem, který vzniká poté, když Agamemnón odňal Achillovi krásnou Briseovnu, jako náhradu za dceru Apollónova kněze Chrýse. II. zpěv - zachycuje přípravy k boji mezi Trójany a Achajci. Zahrnuje obsáhlý katalog řeckých lodí a vůdců řeckých kmenů

Děj rozsáhlého eposu dokázal autor vtěsnat do pouhých čtyř bitevních dnů, celé vyprávění je vsazeno do posledního, desátého roku obléhání Tróje a čtenář v této skladbě najde vše, co je typické pro řeckou kulturu. BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE: Vydalo nakladatelství Rezek v Praze roku 2007 (12. vydání) Ilias. Válečný epos, jehož obsahem je epizoda z pověstí o trojské válce. Příčinnou války byl únos krásné Heleny, Děj se odehrává v 41 dnech posledního roku desetiletého Odysseova bloudění při návratu z trojské války na rodnou Ithaku děj - v podstatě kombinovaný, do lidských osudů zasahují bohové Kniha nám podává podrobné zpracování posledních několika dnů slavné trójské války. Celý děj se točí kolem největšího řeckého hrdiny Achilla, jehož urazil vrchní vojevůdce Agamemnón tím, že si přivlastnil jemu přidělenou ženu

Děj Iliady začíná v okamžiku hádky mezi Agamemnonem a nejudatnějším řeckým bojovníkem - neporazitelným Achillem. Ilias představuje společně s Odysseou vrchol veršované epiky již brzy po svém vzniku a dochovala se nám i díky tomu, že byla přijata jako historický pramen Děj nezačíná nějak zostra, ba naopak. Pozvolně je představena postava Odyssea. Poté Odysseus začíná vypravovat, čímž se dostává děj do minulosti. V textu je využito nadsázky, také se zde nachází různá poetická vyjádření, místy je přeházený slovosled ( nadále proti své vůli v mém domě už neprodlévejte!) Odysseia (řecky Ὀδύσσεια - Odysseia) neboli (ve zlatinizované podobě) Odyssea je vedle Iliady druhý epos, který je připisován Homérovi.Jde o rozsáhlou epickou báseň psanou v daktylském hexametru, která navazuje na události vylíčené v eposu Ilias.Podle moderních výzkumů (především počítačové analýzy) se zdá, že je Odyssea Iliadou silně ovlivněna, ale.

Poloha Tróji, vykopávky, vrstvy a epos Ilias

Ilias jsem přidala do svého seznamu CHSP v září 2014, kdy jsme dostali od naší češtinářky povinnou četbu. Stále jsem se rozhodovala, zda mám tohle dílo číst či ne, ale nakonec zvítězilo rozhodnutí dát si jej do čtečky. Iliada je velmi staré dílo, které je napsané s trochu složitější stavbou vět a zastaralými slovy Ilias: Hlavní hrdina eposů, Odysseus byl král na ostrově Ithaka, což je řecký ostrov v jónských ostrovech. Hrdina trójské války, proslulý svou chytrostí, výmluvností i statečností. Trójská válka byla výprava předních válečníků z téměř celého Řecka proti městu Trója v Malé Asii. Příčinou byl únos manželky. Ilias (Ílios, Ílion = Trója) Iliada má téměř 15 000 veršů a zachycuje události jednapadesáti posledních dní desátého roku trójské války, události trojské války však můžeme v průběhu eposu poznat celé. Epos má jednotný děj, ten je uveden v samotném počátku, první verš hovoří o hněvu Achilleově Homér: Íllias čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další

Homér - Ílias Čtenářský deník Český-jazyk

-znaky: bohatý děj (mnoho postav, epizod = vedlejší příběh vložený do hl. děje), popisné pasáže-obsahuje prvky epické šíře = epiteta (= básnické přívlastky), přirovnání, rozsáhlé popisy, opakování veršů nebo slov => zpomalit děj (= retardace) HOMÉR - ILIAS Dochovalo se o něm jen málo informací. Děj, který popisuje v Iliadě, se odehrál ve 4. nebo 5. století před jeho narozením. Ilias pojednává o hněvu Achillea, který se zdráhá dále bojovat se svými spolubojovníky kvůli rozepřím s Agamemnonem. Je zde vylíčeno posledních deset dní desetileté války mezi Achájci a Trójany Homér: Ilias a Odyssea čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další

Ilias - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

Homér - Ilias Starověká řecká literatura. 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní) Téma: Válka mezi Trojskými a Řeckými vojsky o město Trója

Homér - Ílias (rozbor) Čtenářský deník Český-jazyk

• Dílo: Ilias (Iliada)-skládá se z 15 700 veršů rozdělených později do 24 zpěvů. Je napsána daktylským hexametrem. Děj se odehrává v 10.roce trojské války. Líčí události trojské války, jejíž příčinou byl únos krásné Heleny(manželky Menelaa) Paridem, synem trojského krále Priama Homerova Ilias ve skráceném vydání 1890; Ílias 1980; Odysseia 1984; Odysseova dobrodružství 1968; Homérské hymny / Válka žab a myší 1959; Achilleova pomsta 1923; všech 14 knih autora. Podobné knihy. Básně 2011; Ílias 1980; Kniha Odysseia je Ilias a Odysseia vznikají v průběhu 8. a 7. století před Kristem. Děj trójské války se měl odehrát - velmi zhruba - o pět století dříve. A době děje - opět velmi zhruba - odpovídají archeologické nálezy, které učinil Heinrich Schliemann v Tróji a v Mykénách, městě krále Agamemnóna DÍLO: ILIAS - HOMÉR • zasazení výňatku do kontextu díla Řecký král Agamemnón vezme Achillovi jeho zajatkyni Bríseovnu. Rozzuřený Achilles děj je zpomalován popisy a výčty. Mnohdy statické líčení i dramatické líčení situací. Psáno chronologicky, chybí začátek a konec války Ilias je řecký epos tvořený 24 zpěvy tradičně psaný hexametrem. Jeho autorství je připisováno slepému pěvci Homérovi. Děj Iliady pojednává o několika dnech posledního roku války mezi Řeky a Trojany, která vznikla Paridovým únosem Menelaovy ženy Heleny a jejíž výsledek byl předem zpečetěn Paridovým soudem, že.

Ilias - Český jazy

 1. isérie režiséra Andreie Konchalovského vychází z dávného Homérova eposu o muži, který musel překonat mnoho životních překážek na své strastiplné cestě, aby se po dvacetiletém odloučení vrátil ke své milované Penelopé
 2. Děj začíná, když trojský kněz Chrýs přijde žádat o svou dceru, která byla držena u Agamemnóna jako kořist. Ageamemnón však dceru vydat nechtěl a knězi se vysmál. Jenže smát se božím služebníkům v Řecku nebylo moc výhodné. Za trest byl seslán na tábor Achájců mor, který vojáky zabíjel jednoho po druhém
 3. Kniha: Ilias Autor: Homér Přidal(a): Bedny Homér. Údajný autor, narozen u Smyrny na maloasijském pobřeží; Byl údajně slepý, protože jeho jméno je v překladu Slepý nebo Rukojm
 4. Ilias a Odysseus. Info - Tisknout - Poslat(@) Epos je věnován desetileté trojské válce, vlastní děj je ovšem omezen na padesát dnů. Základním námětem je hněv řeckého hrdiny Achilla, který se kvůli hádce s Agamemnónem bojů o Tróju nejprve neúčastní. Teprve když Řekové podlehnou, odhodlá se k zásahu..
 5. Ilias - děj se odehrává v 10.roce Trojské války, její přičinou byl únos krásné Heleny, manželky spartského krále. Odyssea - pokračování Iliady, má složitější kompozici než Iliada. Řečtí hrdinové se vracejí z války domů, jen Odysseus musí 10let strávit na cestách a překonáv
 6. Celý tento děj popisuje Homérův epos Ilias. Odysseovo putování. Při návratu z války se na Odyssea rozhněval bůh moří Poseidon, a proto se mu snažil znemožnit návrat domů pomocí různých útrap a překážek. Odysseus tak bojuje se zuřivou saní Skyllou

Ilias- epos o Trojské válce. Epos líčí konec války. Odyssea- líčí Odysseův návrat z Trójské války domů. Odysseův návrat trval také 10 let. Protože někteří bohové se za tu lest na něj rozhněvali a po cestě mu dávali nástrahy a pasti. Děj je jednodušší, náměty jsou z běžného života, zápletky byly. Ilias. doba vzniku: 8. století př. n. l. obsah: Epos líčí posledních 51 dní trojské války, jedná se tedy o epos válečný. Syn trojského krále Paris unesl spartskému králi jeho manželku, krásnou Helenu. Spartský král uspořádá vojenskou výpravu proti Tróji. Město oblehne, ale nedokáže ho dobýt

nejznámější: Mezopotámie - O Gilgamešovi, Řecko - Ilias (o trojské válce) a Odyssea, Rusko - Slovo o pluku Igorově. Román - rozsáhlé prozaické dílo, v němž se setkáváme s mnoha postavami, nahlížíme do jejich duševního světa, děj se může rozbíhat do několika směrů (vedle hlavního děje jsou obsaženy i epizody Děj se odehrává v Beskydách. Hlavní postavou je dívka Františka. Měla ráda chlapce, který při práci přišel o život. Zemřel ještě před narozením jejich syna Metuda. Lidé Františku odsuzují, že je svobo... Celý referá

Homér - Ílias - Čtenářský deník Odmaturu

Kompozice literárního díla (především prózy). Při rozboru kompozice se zaměřujeme na to, z jakých prvků je dílo vystavěno a jak jsou tyto prvky řazeny, sledujeme způsob vyprávění a osobu vypravěče a nepomineme ani prolínání řeči autorské a řeči postav Celý děj se točí kolem největšího řeckého hrdiny Achilla, jehož urazil vrchní vojevůdce Agamemnón tím, že si přivlastnil jemu přidělenou ženu. Achilleus prohlásil, že se bitvy nezúčastní, dokud se mu nedostane zadostiučinění. Ilias (Ιλιάδα, ΙΛΙΑΣ; doslova Ílijská, ve smyslu báseň o Íliu. Odyssea:děj. Deset let uplynulo od konce trójské války a Odysseus, který upadl do nemilosti boha Poseidona a ztratil postupně všechny druhu, bloudí světem a prožívá různé epizody.Projde říší blažených Lótofagů, lidožravých Laistrygonů a krále větrů Aiola, přelstí jednookého kyklopa Polyféma, Poseidonova syna

Homér - Ilias. LIT - Literatura. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. uboji se Menelaos stává již skoro vítězem, vtom však zasáhne bohyně Afrodita, a Parida, kterému je nakloněna, unáší z boje. - bohatý děj (mnoho postav, epizod = vedlejší příběh vložený do hl. děje. Homér - ILIAS a ODYSSEA (vznik v 8. stol. př. Kr.) - Autor: údajně Homér (pochybnosti o jeho autorství) - Žánr: epos - veršované, jsou rozsáhlé (Ilias 15 000 veršů a Odyssea 12 000 veršů) - Téma: trojská válka - Znaky eposu: o Epická šíře = odbočky od hlavního děje, zpomalují děj (např. rozsáhlejší popisy děj: navazuje na hrdinský epos Ilias putování ithackého krále Odyssea zpět z trojské války na rodnou Ithaku Boj postav s Bohy, přírodou, osudem - znak starověké literatury Vedlejší postavy zpomalují děj (epická šíře) Postavy odolají zpěvu Sirén, uniknou Kyklopovi, navštíví podsvětí. Andělé. Prosím napište mi děj Ilias od Homéra tak,abych jej mohla napsat do čtenářského deníku k maturitě.Moc děkuji. Uzamčená otázka - ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Odyssea je složitější a má vyšší uměleckou úroveň než Ilias. Děj je bohatý komplikovaný; do rámcového příběhu syna Telmacha hledajíché svého otce, který přerůstá v příběh o vracejícím se hrdinovi, je vsazeno Odysseovo vyprávění v ich-formě. Také dialogy jsou propracovanější, stejně tak psychologie postav Ilias. Název Iliady pochází od města Tróje (též Ílion, Ílium). Epos je věnován téměř desetileté trojské válce, ale děj je omezen na padesát dnů, což je tzv. básnická zkratka. Základním námětem je hněv Achillea, který se kvůli sporům s Agamemnónem neúčastní bojů Děj se odehrává ve Středomoří na řeckých ostrovech v 7. století př. n. l. Kniha zachycuje putování slavného řeckého vojevůdce Odyssea, který se po Trojské válce (přičemž Trojský kůň byl jeho nápad) a několikaletém věznění vrací na rodný ostrov Ithaka. Cesta je plná nástrah a strastí, ale Odysseus dokáže. Proč nás dokáže pohltit děj nějakého filmu, i když je patrné, že děj byl natáčen dlouhou dobu. Každý záběr stříh byl dělán zvlášť, ale člověk si to při sledování ani mnohokrát neuvědomí. Myslíte si, že právě proto je film sledovanější než divadlo? Děkuji za odpovědi ÍLIAS Už devět let se bojuje pod městem Trójou. Už devět let vedou Řekové a Trójané krvavou bitvu, aniž by se na jednu nebo druhou stranu usmálo rozhodující vítězství

Současně probíhá děj na Zemi, která je po mnoha a mnoha katastrofách obydlena pouze zbytkem lidstva, které je negramotné. Všichni cestují faxem - ale jen tam, kam je to dovoleno - a jsou obsluhování podivnými tvory - voynixy Starověké Řecko Homér - eposy Ilias a Odyssea - děj je notoricky známý, pokud ho však neznáte Přelom 7.-6. st. př.n.l. - přechod od homérské epiky spíše k lyrice - lyrika - elegická -..

Průvodcem nám je profesor Thomas Hockenberry, který celý život studoval a přednášel Ilias a Odysseu... a teď je dennodenně z vůle Múzy Meleté přítomen obléhání Tróje. s větším či menším úspěchem - zasáhnout do dění.Současně probíhá děj na Zemi, která je po mnoha a mnoha katastrofách obydlena pouze. Ilias (Ilion = trója) - odraz skutečných událostí vypráví o boji řeků proti tróji Odysseia - volně navazuje na Ilias, zachycuje desetileté dobrodružné putování -znaky: bohatý děj, mnoho postav, hlavní postava (hrdina - statečný,odvážný ROZBOR DÍLA: ILIAS (HOMÉR) Literární druh a žánr: starořecký hrdinský epos (poezie, epika) Literární směr: vznik nejspíše ve 2. polovině 8. století př.n.l. Slovní zásoba: archaický jazyk - stará iónština; prvky z řecké mytologie Rytmus, verš, rým: daktylský hexametr Děj Vypravěč Postavy Kompozice, čas a prosto

1 Eduard Petiška STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI. PROMÉTHEUS Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb. V pov ětří létala hejna pták ů a na zemi se pásla na lukách stáda HOMÉR je řecký básník, jemuž je připisováno autorství dvou nejstarších řeckých hrdinských eposů: a)Ilias b) Odysseia. 1) Ve stručnosti popište děj eposu Ilias . 2) Co znamená slovo Ilias.

Děj Iliady obsahuje episody z 10. roku války a zaujímá dobu 50 dnů, děj Odysseie položen do 10. r. jeho blouzení a obsažen ve 40 dnech. Aristotelés chválí, že jednota hlavního děje jest obohacena mnohými rozmanitými událostmi, že básník uměle osnuje převraty a výjevy poznávací, vyniká obsahem myšlénkovým a citovým. Ilias - Wikizdroje Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK: Ílias (rozbor) ( Homér) - Rozsáhlý epos o trojské válce a jejích hrdinech. Děj rozsáhlého eposu dokázal autor vtěsnat do pouhých čtyř bitevních.. Čtenářský deník k maturitě Obsahuje: Král Oidipus, Romeo a Julie, Petr a Lucie, Stařec a moře, Malý princ, Společenstvo prstenu, Smrt krásných srnců, Krysař, Bylo nás pět, Hamlet, Jana Eyrová, Proměna, Dobrodružství Toma Sawyera, Staré řecké báje a pověsti, Postřižiny, Ostře sledované vlaky, Lakomec, Kuře melancholik, Král Lávra, Tyrolské elegi

Homér - Ilias a Odyssea - Čtenářský deník Odmaturu

O hněvu Achillea, syna Péleova, zabijáka soucit neznajícího, osudem k smrti předurčeného, nám zpívej, ó Múzo. T Současně probíhá děj na Zemi, která je po mnoha katastrofách obydlena pouze zbytkem lidstva, které je negramotné. Všichni cestují faxem - ale jen tam, kam je to dovoleno - a jsou obsluhováni podivnými tvory - voynixy Homér: Ilias Epos Ilias vychází z mýtů o trojské válce, která trvala 10 let. Na začátku všech problémů byl syn trojského krále Priama Paris, který označil za nejkrásnější bohyni Afroditu. Za odměnu získal krásnou Helenu, manželku krále Menelaa. Její únos do Troje (řecky Ilion) nezůstal bez odplaty Určitě jste ve škole učili o starořeckých eposech Ilias a Odyssea, jejichž děj se točí okolo dobývání města Trója a cesty jejích hrdinů domů. Dlouho se mělo za to, že se jedná pouze o antickou literární fikci, a to až do doby, kdy město Tróju vyhrabal zpod mnoha metrů nánosů zeminy německý badatel Heinrich.

Hledat video, audio, obrázky a další soubory Hledat soubory. Nahrát soubory Zpět. Men Kniha je nová, měkká brožovaná vazba O hněvu Achillea, syna Péleova, zabijáka soucit neznajícího, osudem k smrti předurčeného, nám zpívej, ó Múzo. Tak z Děj je vlastně kombinovaný, neboť do lidských osudů zasahují i bohové, kteří mají téměř všechny lidské vlastnosti včetně veškerých intrik, jež proti sobě kují, apod. Příkladem nám může být společná nevraživost Héry a její dcery Pallas Athény vůči Afroditě. Epos, rozčleněný do 24 zpěvů, pojednává o 52.

Na 26Drahé kovy Archivy - ATT InvestmentsOresteia - POSTAVYTyden knihoven_ test poezie

Odysseia - rozbor díla k maturitě (4) Rozbor-dila

Title: Snímek 1 Last modified by: OA Created Date: 11/23/2013 4:01:18 PM Document presentation format: Vlastní Other titles: Arial Times New Roman Lucida Sans Unicode Wingdings Výchozí návrh 1_Výchozí návrh Snímek 1 Snímek 2 Snímek 3 Řecká literatura Homér Ilias Děj Oddysea Bajky Ukázka Otázky Použitá literatur Vladimír Šrámek (1893-1969) připravil překlad knihy Ilias v době okupace. Přesto se jej až do nynější doby nepodařilo vydat. Ilias v tomto podání v nakladatelství Academia.cz vychází tedy poprvé a vy máte možnost si o něj zahrát v otázkovém maratonu O autorovi (podle některých teorií i autorech) Odysseie a Iliady nic nevíme, a přesto zůstává jméno Homér ve světové literatuře jedním z nejznámějších a příběhy jeho dvou eposů inspirovaly a stále inspirují nespočetnou řadu literátů a umělců. Ilias líčí závěr trójské války. Poté co uražený Achilleus odmítá účastnit se dalších bojů, se zdá, že. DĚJ DÍLA ILIAS Ilias líčí 51 dní ze závěru řeckého dobývání Tróje. Velitel řeckých vojsk Agamemnon odebral řeckému bojovníkovi Achilleovi otrokyni Bríseovnu, kvůli čemuž se Achilleus urazil a odmítl nastoupit do dalších bojů. Trójané vyhrávají, a tak se přítel Achillea, Patroklos, rozhodne pro lest.

Odysseia - Wikipedi

a) Děj eposu líčí události 51 dní ze závěru dobývání Tróje b) Dějově navazuje Ilias na epos Odysseia c) Ilias je jeden ze dvou nejstarších řeckých hrdinských eposů d) O osudech hrdinů často rozhoduje osudovost a vůle bohů. 9/ Kdo nepatří k představitelům starořeckého dramatu? a) Aischylos c) Aristotele Homér: Ilias. Tato práce velmi stručně popisu děj starořeckého hrdinského eposu Illias od Homéra. Homér: Ílias. Práce je detailně zpracovaný rozbor řeckého eposu Ílias. Homér: Ilias a Odyssea. Seminární práce z literatury se věnuje Homérovým eposům Ilias a Odyssea, a to především prvně jmenovanému Ilias vs Odyssey . Pokud jde o epickou poezii, Ilias a Odyssey jsou dvě jména, která se vám vybaví. Tyto dvě starořecké epické básně, zaměřené na trojskou válku, jsou světově proslulé nejen poutavým dialogem, s nímž představují vývoj událostí, ale také krásou, s níž se odehrává · epika - soustřeďuje se na děj · epos - rozsáhlejší báseň, která se soustřeďuje na děj (epická) Eposy: Homér - Ilias a Odyssea - eposy z 8. st. př. n. l., výseky z 10-ti letého boje o Tróju, Achilles - Řek, Hektor - syn perského krále, popisy válečných událostí - hrdinský epos

Ilias ( Homér) Detail knihy ČBDB

Hlavní děj se odehrává až na Ithace, kde Odysseus, proměněný ve starého žebráka, připravuje s pomocí pastýře Eumaia a syna Télemacha pomstu nápadníkům své manželky Pénelopy, kteří pořádají v královském paláci hostiny na státní útraty. Oba eposy mají složitý děj, s řadou odboček 4. DRAMA má děj, který je určen k jevištnímu provedení. Hra se člení na akty, scny a výstupy. Rozlišujeme : Tragédie - připomeň např. antick řeck tragdie a jejich autory Komedie - např. Aristofanes, Molire Činohra - útvar, ve kterm jde hlavně o charakter hrdinů. Frašk

- základem je bohatý děj; dějovost. epilog ( doslov) - závěr díla; opak prologu. epitaf - náhrobní nápis vytvořený spisovatelem ještě za života, např. J. Wolker. epiteton = básnický přívlastek - stříbrný vítr, azurové moře, tyrkysové moře, zuřící voda, zpívající potok, smutná zima. epo Děj - 4 bitevní dny - poslední, 10 rok války - S ním Heleny a trójský kralevicem Pardem - Řekové prohrávají, brání jen své lodě jednotlivým bojovníkům pomáhají bohové. Postavy - a) bohové - účastní se i boje b) Achilleus, Agamnennón, Hektor, Nestor, Patrokles, Paris. Závěr - veršovaná skladba - do. - Ilias: 16000 veršů, líčeno 51 dní ze závěru dobývání Tróje děj: epos vypráví o tom, jak byl řecký bojovník Achilleus uražen vůdcem řeckých vojsk Agamemnónem, který mu odňal ukořistěnou otrokyni., proto odmítl nastoupit do dalších bojů. Trójané díky tomu mají převahu

 • Náborové centrum škoda auto.
 • Hračky pro děti 2 3 roky.
 • Červotoč wikipedia.
 • Redukční jídelníček pro ženy 65 kg.
 • Go bistro brno.
 • Grinch 2018 online cz dabing cely film.
 • Zombieland online cz bombuj.
 • Mdb program duben 2019.
 • Krotitelé duchů celý film.
 • Třída vodiče 5.
 • Dámské slunečníky.
 • Půjčovna čističů koberců karlovy vary.
 • Zelená lékárna ostrava.
 • Taneční piškoty.
 • Vyplnění prsou vlastním tukem cena.
 • Antik praha 1.
 • Sony fdr x3000 příslušenství.
 • Živogošče stany.
 • Omega shark zkušenosti.
 • Obi tchynin jazyk.
 • Jak upéct sumce.
 • Entity autocad.
 • Stephen hillenburg.
 • Xbox gold games free.
 • Přečerpávací vodní elektrárna princip.
 • Radnice pardubice svatba.
 • Přihlášení vozidla mimo trvalé bydliště.
 • Stavba vlasu.
 • Cestina expres 2 manual pro ucitele.
 • Úprava barvy světla vyzařovaného světelným zařízením vozidla je.
 • Golden virginia 30g.
 • Námořní mapa polsko.
 • Markus persson net worth.
 • Capsicum sombrero.
 • Svatby v beskydech.
 • Obalované bedly.
 • Knihovna skalka.
 • Nejlepší make up na akné.
 • Lente zkušenosti.
 • Gymnastika kosmonosy.
 • Teologie uplatnění.