Home

Soa třeboň

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třeboň. Současný výchovně vzdělávací subjekt - OA, SOŠ a SOU Třeboň vznikl spojením čtyř škol - v roce 2004 SOU zemědělského Třeboň a Integrované střední školy sklářské Chlum u Třeboně, v roce 2006 SOŠ, SOU a OU Třeboň se SPŠ oděvní Třeboň a v roce 2012 SOŠ a SOU, Třeboň. Bitva na Bílé hoře na litografické reprodukci z druhé poloviny 19. století (SOA v Třeboni, odd. Třeboň, RA Buquoyů, grafika č. 407.) Bitva na Bílé hoře, jejíž 400. výročí si právě připomínáme, zasáhla výrazně do české kulturní historie 379 01 Třeboň. IČ: 709 789 56. Datová schránka: vuhaiws. Tel.: 384 721 128 Fax: 384 722 379. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript Od roku 2002 spadá pod SOA v Třeboni ještě sedm státních okresních archivů, sídlících ve městech České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor Digitalní archiv SOA v Třeboni V souvislosti s Třeboní má mnoho lidí zájem o Státní oblastní archiv Třeboň , aby tam mohli pátrat po svých předcích. Kromě hledání svých kořenů je často zájem i o historii domů, a to buď svých vlastních nebo po rodičích, a nebo zakoupených jako rekreační objekty

Matriky/SOA Třeboň. Z Wikiknih < Matriky. Skočit na navigaci Skočit na vyhledáván Třeboň 1883 - 1929 Třeboň Externí odkazy . Matriky on-line na stránkách SOA Třeboň. Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308. NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ, NA SADECH 308. Adresa školy: Na Sadech 308, 379 26 Třebo Její odhalení se uskutečnilo v úterý 30. ledna 2018 za přítomnosti významných hostů: zástupců města Třeboně a dalších institucí, například SOA Třeboň, Památníku Terezín, Terezínské iniciativy a Federace židovských obcí. Václav Pražák a Anna Kohoutová. foto: Romana Vesel

Petr Valena-rodopisné stránky - Bartoloměj(*1843)-fotokopie

OA, SOŠ a SOU Třebo

ČR - SOA v Třeboni - novink

Státní oblastní archiv Třeboň umístěný po rekonstrukci v klášteře. Zdroj: SOA Třeboň, Václav Rame Václav Rameš, ředitel SOA Třeboň. Studovna SOA v Třeboni. Státní oblastní archiv Třeboň umístěný po rekonstrukci v klášteře. Rožmberský archiv v SOA Třeboň. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. SOA Třeboň, LZK, inv. č. 3374. Archiv: Kontakt na archiv. Státní oblastní archiv v Třeboni Zámek 110 379 11 Třeboň.

ČR - SOA v Třeboni - Digitální archi

Třeboň: státní oblastní archív na zámku v Třeboni Třeboň

Digitalní archiv SOA v Třeboni - Třeboň a Třeboňsk

Římskokatolický farní úřad Paračov, matrika zemřelých 1861-1929, obec Radějovice, strana 16 (SOA Třeboň) - klikněte na obrázek pro jeho zvětšení. Záznam z roku 1896 je opět krásně čitelný, není tedy potřeba ho přepisovat. Zde jsou kolonky uspořádány poněkud jinak než v předchozích záznamech Státní oblastní archiv v Třeboni - SOA Tř obstarání vrát. a hlídací sl. č.6 Publikující smluvní strana Název subjektu: Státní oblastní archiv v Třebon

Matriky/SOA Třeboň - Wikiknih

Třeboň rožmberská, Třeboň schwarzenberská, Třeboň lázeňská, Třeboň líbezná, poklidná i životem kypící. Městu dominuje renesanční zámek obklopený rozlehlým anglickým parkem, vystavěný pod hrází rybníka Svět, na jehož nádvořích ještě dnes řinčí zbraně rytířů i kavalírů, ale také zní hudba. Najdete je například na webu SOA Třeboň. Soupis poddaných podle víry. Jeden ze zajímavých a užitečných soupisů vznikl roku 1651 v rámci rekatolizace po třicetileté válce. Zachycuje (i když nekompletně) obyvatele Čech, jejich jména, věk, povolání a vyznání. Bohužel nebyl realizován ve všech lokalitách a také zdaleka. Např. SOA Třeboň již takřka dokončila uveřejnění katolických matrik, nyní jsou na řadě evangelické, MZA Brno postupuje zase podle jednotlivých okresů, SOA Plzeň nebo Praha pak v abecedním pořadí. Pokud tedy budete mít štěstí, budou online právě ty farnosti, které potřebujete

Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně. Historica Třeboň je archivní sbírka uložená ve Státním oblastním archivu v Třeboni, konkrétně na třeboňském zámku.Od roku 2000 je to jedna ze tří (archivních) národních kulturních památek České republiky. Sbírka se vymezila z prior k Schwarzenberskému rodinnému archivu uloženém v Třeboni pocházejících již z doby Rožmberků a Švamberků Užitečné odkazy. Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů (matriky SOA Plzeň) - www.portafontium.cz Digitalizované židovské kontrolní matriky - www.badatelna.eu Digitalizované matriky židovských náboženských obcí v českých krajích - www.nacr.cz Jihočeské matriky (SOA Třeboň) - https://digi.ceskearchivy.cz Matriky moravské (MZA Brno) a dolnorakouské.

SoA Třeboň - státní okresní archivy Státní okresní archiv České Budějovice Rudolfovská tř. 70/40, 370 01 České Budějovice. Státní okresní archiv Český Krumlov Plešivec 268, 381 19 Český Krumlov. Státní okresní archiv Jindřichův Hradec Václavská 37, 377 11 Jindřichův Hradec. nejstarší matriky u nás - většinou severozápadní pohraničí, tj. oblasti osídlené německým protestantským obyvatelstvem (vliv sousedního luteránského Saska na podkrušnohorské oblasti): 1531-1602 matrika oddaných Jáchymov (→ SOA Plzeň, od 1546 i křestní), 1541 Horní Blatná → 1544 Abertam SOA Třeboň DigiArchiv Aplikace pro zpřístupnění digitalizovaných materiálů SOA Třeboň obsahuje také informace o fondech a rozsáhlé praktické databáze a slovníky. Zveřejněny jsou i digitalizované materiály pro jiná území republiky. Aktualizace: 28. 7. 2019, 18:57 SOA Třeboň hlavní stran Ověření dostupnosti domény SOA Třeboň. Monitorujeme nedostupnost webových stránek SOA Třeboň

SOA Gymnázium v Třebon

Západní Čechy: SOA Plzeň. Středočeský kraj: SOA v Praze. Jihočeský kraj: SOA Třeboň. Východočeský kraj: SOA Zámrsk. Moravskoslezský a Olomoucký kraj: Zemský archiv v Opavě. Severní Čechy: SOA v Litoměřicích. Brno: Moravský zemský archiv Brno - Acta Public SOA Třeboň, SA, inv. č. 15. Archiv: Kontakt na archiv. Státní oblastní archiv v Třeboni Zámek 110 379 11 Třeboň.

SOA Třeboň, CS - II., inv. č. 437. Archiv: Kontakt na archiv. Státní oblastní archiv v Třeboni Zámek 110 379 11 Třeboň. SOA Třeboň - SOkA Jindřichův Hradec. 10/2016 - do současnosti 4 roky 2 měsíce. Okres Jindřichův Hradec, Česká republika. rodičovská dovolená. Září - říjen Vitorazsko (ve spolupráci se SOA Třeboň) Říjen - listopad Výtvarnice Ilona Wernerová Prosinec Výstava ve spolupráci s AJG mUZEUm A gALERiE TŘEBoň (MN č. 1) (květen - září) 1. 5. - 28. 6. Modely historických plachetnic ze sbírek F. Horáčka 3. 7. - 27. 9 Státní oblastní archiv v Třeboni představuje organizační složku státu příslušející k resortu ministerstva vnitra. Uchovává písemné dědictví pro přítomnost i budoucnost a disponuje nepřeberným materiálem kulturně-historického významu. Od roku 2002 tvoří strukturu centrála a oddělení v Třeboni, v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a Jindřichově.

SOA Třeboň, SOkA Český Krumlov 12/2018 - do současnosti 1 rok 11 měsíc ů. Okres Český Krumlov, Česká republika. + Převzaté ze SOA v Třeboni, Plzeň, Třeboň U badatelů k jsou rozpracovány: převzaté matriky ze Zámrsku. SOA v Litoměřicích. Celý archiv je ve stadiu rozpracování, je hotovo cca 90%, ale většina čeká na převod z typovacího programu do cílové databáze. Data do databáze nebyly typovány podle oblastí, ale abecedně 23) SOA Praha, Sbírka matrik a průvodní listinný materiál: Středočeský kraj, FÚ Načeradec, matrika oddaných 1784-1818, pag. 47 (původně 93). 24) SOA Třeboň, FÚ Smilovy Hory, matrika narozených 1812-1835, fol. 26v-27r; matrika zemřelých 1812-1864, fol. 11v-12r. 25) Tamtéž, matrika zemřelých 1812-1864, fol. 43v-44r; fol. 1747 - Jakub Beníšek (SOA Třeboň, Chvojnov 4, sn. 176, sňatek) Prostřední mlýn č.p. 130 v Pelhřimově (MS) mlýn známý od roku 1453, zbořen cca 1800-1830 - mlynáři Půlpytlovi (rovněž na Hamru v Pelhřimově č.p. 236

Zdroj: SOA Třeboň a SOkA Tábor. Zpracoval: Jan Kolář, kronikář, ve spolupráci s Ing. Alenou Daňkovou ze SOkA Tábor a Ing. Martinem Hankovcem ze SOkA Strakonice. Stránka aktualizována: srpen 2017 Mapa schwarzenberských panství z roku 1711 (SOA Třeboň, In: Varia) Müllerova mapa z roku 1720, mapový list č.18. I. vojenské mapování 1764 -1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800, list 242. Mapa rybniční soustavy z roku 1779 (SOA Třeboň, signatura 1A Nro 1b) Mapa staku Bzí 1800 (SOA Třeboň, signatura IA Nro 6 Digitalizace v SOA Třeboň v roce 2015 :-) Tentokráte pro vás, zájemce o českou genealogii, máme aktuální informace ze Státního oblastního archivu Třeboň. Těšit se tak můžete společně s námi na digitalizaci zbylých sčítání lidu, gruntovnice, urbáře, kroniky atd. - více uvnitř příspěvku Archivní fondy a sbírky České republiky. Fondy a sbírky Národního archivu, Památníku národního písemnictví, Knihovny národího muze

Památka obětem ŠOA Gymnázium v Třebon

SOA Třeboň: 38_V_L_31: Geometrická mapa panských lesů Doubrava, Ouparovatka a Lažany: Johan Georg Planskner: 1739: SOA Třeboň. kuchař/ka Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 Jindřichův Hradec, Třeboň, Na sadech, 349, 379 01 Směnnost: Jednosměnný provoz, Mzda (min-max): 17640 - 0 Od: 2019-10-01 Požadujeme: praxe min. 3 roky v oboru; výpis z trestního rejstříku Nabízíme: 5 týdnů dovolené, jednosměný provoz - pracovní doba 6:00 - 14:30 - Volné místo č.#74426 SOA Třeboň - pob. Jindřichův Hradec: 95_V_L_82: Geognostická mapa velkostatku Dobříš.

Matriky a archivy - Bádáme

Systém SOA a matriky. V České republice je 8 oblastních archivů, které uchovávají matriční knihy, které jsou v případě rodopisu naším hlavním cílem zájmu. Jsou jimi SOA Praha, SOA Plzeň, SOA Třeboň, SOA Litoměřice, ZA Opava, SOA Zámrsk, MZA Brno a AHM Praha. Jedná se o matriky katolické a evangelické K tomu SOA Třeboň, CR-registratura, ze Švamberka, sign. 8/10, kart. 2. 25 Zikmund Püchler, jako kuchmistr doložen v roce 1614, kdy podepisoval kuchy ňské účty. Srov. SOA Třebo , CR-registratura, z Rožmberka, sign. 22a, fasc. V. 26 Adam Garfiner z Garfínu (Karvínský z Karvína?) doložen jako hofmistr v letech 1614 a 1615. SOA.

Video: SOA Třeboň, Sbírka matrik Jihočeského kraje, matriční

Důležité odkazy... průběžně bude doplňováno Matriky na internetu https://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace Obecní kronika z let 1927 -1938, uloženo v SOA Třeboň. Matriční knihy, uloženo v SOA Třeboň. Matriční kniha Dolní Bukovsko 1, NOZ 1662-1717. Matriční kniha Dolní Bukovsko 8, N 1842-1894. Matriční kniha Dolní Bukovsko 15, NOZ 1787-1849. Matriční kniha Dolní Bukovsko 18, N 1816-184

GENEALOGIE • Zobrazit téma - Jihočeský kraj :: SOA Třebo

 1. io Neo=Wozicensis. Eclessia parrochiali in Janow. Rok 1397
 2. SOA Třeboň, Fond CT Lety, Inv. č. 78, fol. 2-30, Seznam cikánů Dále jsme údaje porovnávali s jednotlivými dokumenty ze spisů fondu CT Lety s inventárními čísly 73, 75, 95 a 96, které obsahují seznamy osob určených do tábora
 3. soa třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, Ra pánů z Hradce Kolín soka kolín, am kolín Kraków archiwum krakowskiej kapituły katedralnej Litoměřice soa Litoměřice, Biskupství Litoměřice soa Litoměřice, řc osek Litomyšl soka svitavy se sídlem v Litomyšli, am Litomyšl
 4. Mapa č. 2 Mapa rybniční soustavy na třeboňském panství z roku 1779 (Fond Velkostatek Třeboň, SOA Třeboň) Převážná část map a technických výkresů tohoto souboru vznikla z činnosti geometrů a stavitelů, kteří koncem 18. a v první čtvrtině 19
 5. Nadpis Místo / Ort Datace / Laufzeit Regest ; SOA Třeboň, RAS, inv. č. 102: Illereichen, Kellmünz an der Iller, Unterrot

Státní oblastní archiv v Třeboni - Wikipedi

1677 - Jan Princ, mlynář z Mahouše (SOA Třeboň, Netolice 2, sn. 124) (mGh) Nespice 37 r. 1867 Hynek Kordík , mlynář, a Marie Polatová (Nespice 28) (MR Pečeť o průměru 25mm, SOA Třeboň, VS Třeboň IA-1Aa-N 11s. 32. Menhart III. z Hradce - předešlý. Pečeť o průměru 18mm, SOA Třeboň, CR registratura karton 63 z roku 1445. 33. Menhart III. z Hradce - předešlý. Pečeť o průměru 17mm, SOA Jindřichův Hradec, RA z Hradce listiny 144/110 ze dne 1. 1. 1448. 34

Genealogie = rodopisMatriky a archivy – BádámeSAITZ, August (1845-1911) - KohoutikrizSTREBL, (Johann) Franz (1732-1789) - KohoutikrizFotogalerie | Historický spolek Schwarzenberg
 • Keramická pracovní deska zkušenosti.
 • Růstový percentil plodu.
 • Rentgen nemocnice liberec.
 • Basnicky na dobrou noc o lasce.
 • Světelný řetěz do pokoje.
 • Oxidy vlastnosti.
 • Nejlevnejsi aa baterie.
 • Cytologie při menstruaci.
 • Zamilované gify animace.
 • Inkvizice význam.
 • Sýrařské potřeby.
 • Safari 6.
 • Steve howey.
 • Maxíkova školka kladno.
 • Isoprinosine bez receptu.
 • Hotel kamenec kiten bulharsko recenze.
 • Can am spyder.
 • Isoprinosine bez receptu.
 • Svařování plastů brno venkov.
 • Jak změnit metadata.
 • Https www youtube com watch v u5u9glfqdsc.
 • Stehlík obecný prodej.
 • Windows 7 install.
 • Call of duty ps4 recenze.
 • 12 týden těhotenství brisko.
 • Kazatelna v mešitě.
 • Colour remover b4.
 • Henry fonda csfd.
 • Petr bezruč básně.
 • Red dwarf xi.
 • Mamalabels.
 • Náhradní silikonové koncovky.
 • Mkvmerge download.
 • Fondant z bílé čokolády.
 • Tmavé nebo světlé dveře.
 • Výroba smetany.
 • Párátka tesco.
 • Vlajka keňa.
 • Flexory prstů ruky.
 • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
 • I ty brute můj synu.