Home

Organická chemie reakce procvičování

Základní principy organické chemie Organická chemie byla původně definována jako chemie těch sloučenin, které tvoří živou hmotu a o nichž se předpokládalo, že je nelze připravit v laboratoři ale že k jejich vzniku je potřeba jistá životní síla (vis vitalis)-tzv. vitalistická teorie Základy organické chemie 1 Chemie ø 57.6% / 1363 × vyzkoušeno; Redoxní reakce Chemie ø 80.5% / 4104 × vyzkoušeno; chemické reakce Chemie ø 45.9% / 3781 × vyzkoušeno; Prvky - poznávačka Chemie ø 65% / 333 × vyzkoušeno; Základy organické chemie 2 Chemie ø 50.9% / 1986 × vyzkoušeno; Chemie - organická - obecně (izolovaná. Zapiš následující chemické reakce rovnicí (nezapomeň ji vyčíslit): Vodík reaguje s chlorem za vzniku chlorovodíku. Kontrola. H 2 + Cl 2 2 HCl. Síra se slučuje s kyslíkem a vzniká oxid siřičitý. Kontrola. S + O 2 SO 2. Železo reaguje s plynným chlorem za vzniku chloridu železitého Vybírat můžete z nabídky univerzálních barevných pracovních sešitů pro běžné procvičování, titulů určených pro přípravu na přijímací zkoušky či maturitních příruček, které vám pomohou s úspěšným zakončením střední školy! Chemie s nadhledem 9 K přijímačkám s nadhledem - matematika, 9. ročník K. Reakce makromolekulárních látek Polymerace. Polymerace vzniká jako adice násobné vazby u alkenů, alkynů, alkadienů, aldehydů, ketonů Rozlišujeme 2 formy polymerace. Při jedné vzniká homopolymer, což je polymerace, kdy polymeruje pouze 1 monomer. V jiném případě může vzniknout kopolymer, který se tvoří k více polymerů

Chemie ø 73.7% / 4463 × vyzkoušeno; Dopln spravnou znacku prvku Chemie ø 91.3% / 5413 × vyzkoušeno; Chemie - organická - aldehydy a ketony Chemie ø 62.9% / 6918 × vyzkoušeno; Chemie-kyseliny Chemie ø 81.7% / 7153 × vyzkoušeno; Chemie - organická - nenasycené karbonylové sloučeniny, dikarbonylové sloučeniny a chinony Chemie chemie pro 8. ročník chemie pro 9. ročník kyselost a zásaditost Názvosloví sloučenin neutralizace soli - názvosloví Soli-význam,vlastnosti domácí pokus redoxní reakce paliva organická chemie Informatik Doba nutná k uskutečnění chemické reakce není vždy stejná - závisí na koncentraci výchozích látek, teplotě, přítomnosti katalyzátorů a dalších vnitřních i vnějších podmínkách Organická chemie. Úvod do organické chemie Uhlovodíky Deriváty uhlovodíků Procvičování otázek. LF MU Brno 1. LF UK.

Chemie - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Nevíte si rady? Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy: Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele Čeho se zpráva týká Organická Chemie:Aromatické uhlovodíky. kdy je celá reakce dirigována substituentem 1, v našem případě obecně E. Elektrofilní substituce arenů mohou probíhat různými způsoby. Prvním z nich je nitrace. K nitraci je zapotřebí vytvoření nitroniového kationu + NO 2

PPT - Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU

Reakce organických sloučenin. Organické sloučeniny se vyznačují velkým počtem různorodých reakcí. Obecně platí, že většina reakcí organických sloučenin probíhá pomaleji než reakce sloučenin anorganických. Chemie II (organická a biochemie). Olomouc: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997, ISBN 80-85937-49-2. Kromě online procvičování organického názvosloví nabízí tento systém i vytváření písemných prácí ve formátu PDF (tzn. připravených pro tisk). Tuto možnost využijí zejména učitelé chemie - staňte se i vy registrovaným učitelem

1 Základy organické chemie (pdf) 1.1 Utváření myšlenek o (ne)živé hmotě (pdf) 1.2 Uhlík - prvek výjimečných vlastností (pdf) 1.3 Další prvky obsažené v organických sloučeninách (pdf) 1.4 Typy vzorců v organické chemii (pdf) 1.5 Izomerie organických sloučenin (pdf) 1.6 Reakce v organické chemii (pdf Organická chemie (131) Deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace (30) Heterocyklické sloučeniny (7) Léčiva, pesticidy, barviva a detergenty (15) Syntetické makromolekulární látky (6) Uhlovodíky a jejich klasifikace (11) Ostatní (20) Formát materiál Reakční mechanismus = sled kroků, vyjadřující průběh chemické reakce Typy reakcí: Substituce = jeden atom nebo skupina atomů je nahrazen jiným atomem (skupinou atomů) CH 4 + Cl 2 → CH 3 Cl +.. Adice = dvě látky reagují spolu za vzniku jedné látky (navázání molekuly jedné látky na molekul Organická chemie • zabývá se studiem organických sloučenin • organické sloučeniny jsou spojeny s živou • Poslední snímky jsou věnovány na procvičování tohoto nového učiva. Na jednotlivých snímcích žáci určují typy řetězců, typy vazeb a molekulové vzorce uvedených uhlovodíků Organická chemie Organická chemie je chemie sloučenin uhlíku Vznik organické chemie Rok 1828 - německý chemik Wöhler poprvé synteticky vyrobil organickou sloučeninu, močovinu, zahříváním kyanatanu amonného : NH4OCN (H2N)2CO . Od této doby se datuje rozvoj organické chemie

 1. Reakce a reakční mechanismy v organické chemii Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání (J. Svoboda: Organická chemie, 1. vyd. VŠCHT, Praha 2005.) I ti d j dělááí.
 2. Organická chemie je vědním oborem chemie, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin.Původně se tato věda zabývala studiem látek z oblasti živé přírody, vznikla na přelomu 18. a 19. století jako samostatný vědní obor v souvislosti s rozdělením přírody na neživou (anorganickou) a živou (organickou)
 3. chemie, Švédu Berzeliovi, který mj. zavedl pojem organická chemie. Napsán byl v Berlíně 28. února 1828. Vážený pane profesore, i když pevně věřím, že můj dopis z 12. ledna a zpráva z 1. února k Vám již dorazily nebo dorazí každým dnem či spíše hodinou, žiji v napjatém očekávání Vašeho dopisu
 4. Ono, když máte cca 100 milionů organických sloučenin, tak si prostě se sumárním vzorcem nevystačít
 5. Organická chemie je definována jako chemie sloučenin uhlíku.Organické sloučeniny na rozdíl od sloučenin anorganických obsahují atomy jen několika málo prvků periodické tabulky. Kromě uhlíku a vodíku je to především kyslík, síra, dusík a halogeny
 6. We would like to show you a description here but the site won't allow us
 7. Chemie - procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Vlastnosti prvků 1. skupiny (střední) 53 zadání. Typicky zabere: 7 mi
Biochemie - vzdělávací portál, Aplikace

Substituční a eliminační reakce označované jako SN1, SN2, E1 a E2 nám pomáhají porozumět, proč určité produkty vznikají s větší pravděpodobností než jiné. Ukážeme si mechanismy těchto reakcí a jejich určení na základě nukleofility a elektrofility reaktantů Testy můžete nekomerčně šířit, čtěte podmínky užití.podmínky užití Ozonolýzou neznámého alkenu a následnou redukcí vodíkem vzniká 1 mol propanalu a 1 mol butanonu. Která z následujících sloučenin odpovídá neznámému alkenu Významnou součástí online kurzu je možnost procvičování modelových otázek vytvořených lektory Bmedic, Chemické reakce. 8 of 8 Doplňky k anorganice. Organická chemie. 1 of 13 Úvod do organické chemie

Reakce organických sloučenin - Chemie — testi

 1. Organická chemie (131) Deriváty uhlovodíků a jejich klasifikace (30) reakce [ratings results=true] Chemie a sázky_soutěž . Autor: Bc. Jan Tříska: Stavebnice je určena na procvičování funkčních a substitučních derivátů karboxylových kyselin. Skládá se ze dvou částí (substituční deriváty a funkční deriváty.
 2. organická chemie. adice = skladné. zvratná reakce. L = P. stechiometrické koeficienty: poměry vyjadřují látková množství reagujících složek a poměry počtu molekul reaktantů a produktů Organická chemie je vědním oborem chemie, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin
 3. y f) ethery, sulfonové kyselin
 4. Co je organická chemie? Uhlík (C), vodík (H), kyslík (O), dusík (N) a v menší míře síra (S), fosfor (P) a další prvky Organická chemie je disciplína zabývající se chemií sloučenin uhlíku První transformace anorganické sloučeniny na organickou: konverze kyanatanu ammoného na močovinu (Wöhler 1828

Chemické rovnice - Učebnice chemie pro 8

Procvičování chemie

 1. organická chemie: slučování s kyslíkem; Elektrolýza je redoxní reakce, která probíhá v roztoku nebo tavenině elektrolytu působením stejnosměrného elektrického proudu. Při elektrolýze se elektrolyt chemicky mění. Např. Na 1+ → Na 0,.
 2. Reakce. radikálová substituce, nitrace, sulfochlorace; jejich nedokonalým spálením získáme CO a H 2 O, dokonalým získáme CO 2 a H 2 O; Zástupci. Methan CH 4. bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, jeho směs se vzduchem je výbušná (v poměru CH 4: O 2 = 1 : 10). Hlavní složka zemního plynu (75 % a více) a produkt při.
 3. Organická chemie 15 Test pro študáky gymnásií 15 Radioaktivita 10 Názvy chemických prvků a značek 15 Kvantová čísla 15 Chemie - 8.třída 15 Atomy - střední škola 11 Organická chemie 11 Struktura atomu, radioaktivita 12 Poznej prvek 12 Chémia pre najlepších 15 Prvky a molekuly 10 Chemie pro 9. třídu 10. V kategorii chemie.
 4. organická chemie - biochemie - endotermní reakce - analytická chemie - procvičování: SiO 2 NH 3 kys. chlorovodíková hydroxid amonný H2O2 sirovodík fluorid hlinitý chlorid vápenatý NaH Si3N4 oxid sírový hydrid vápenatý P2O5 jodid olovnatý hydroxid hlinitý oxid fosforečný.
 5. ační reakce. Zdroje a průmyslové využití nenasycených uhlovodíků. Se

Organická Chemie:Makromolekulární látky - MojeChemi

Chemie — testi.cz, online test

 1. Rok 2019 je za námi 1. 1. 2020, 15:00. V roce 2019 Vás na náš web zavítalo 181 555. Na webu jste dohromady strávili neuvěřitelných 159 804 700 vteřin, což je v přepočtu 1 850 dní
 2. Organická Chemie:Úvod - MojeChemie Typy chemických reakcí Popis, fyzikální a chemické vlastnosti, reakce a sloučeniny. Výskyt v přírodě, důležité měděné rudy Africké měděné oxidické rudy silikátového typu se zpracovávají postupem TORCO (Treatment of Oxid měďnatý CuO se používá v organické chemii, termický.

redoxní reakce :: Chemie

Organická chemie I [N110004] Přidej materiál. Vyhledat Seřadit Nalezeno 24 materiálů. Minitest 4. cvičení k 1. zápočtu. Organická chemie I [N110004] Obrázek (306.53 kB) 0. 0. 3. 11. 2010. N110004. KONFORMACE. Organická chemie I [N110004]. Chemie 9 (Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů) je vytvořena tak, aby motivovala žáky k zájmu o organickou chemii. Učebnice se snaží chemii provázat s běžným životem. Žákům je zde srozumitelně a jednoduše vysvětleno názvosloví organických látek Organická chemie cvičení 1 - alkany, základy izomerie a názvosloví Anorganické názvosloví - procvičování - tvorba vzorců - Duration: Základy chemie 5 - periodická tabulka,. organickÁ chemie Organické látky a jejich složení, vlastnosti organických látek, zdroje organických sloučenin, stavba molekul organických sloučenin, typy vzorců v organické chemii, rozdělení organických sloučeni Předmět logicky navazuje na základní předměty Organická chemie I (C2021), Organická chemie II(C3050) a Organická chemie III (C4450). Cílem předmětu je procvičit metodologii organické syntézy probíranou v předmětu C4450 na vybraných příkladech. Osnova. 1.Obecné pojmy a principy

Základem organické chemie je uhlík, který je v organických sloučeninách čtyřvazný a všechny vazby směřují do vrcholů tetraedru. Tyto uhlíkové atomy se mohou vzájemně vázat jedno.. Chemie - Organická chemie VY-32-HA-01 Úvod do organické chemie haluzka@ssmk.eu VY-32-HA-20 Reakce organických sloučenin haluzka@ssmk.eu ICT - Hardware a historie počítačů VY-32-KO-02 Počítačová grafika - procvičování teorie kovarikova@ssmk.e CHEMIE. 9. ročník. Anorganická a organická chemie . DUM 321-340 . VY_32_INOVACE_321: Voda: VY_32_INOVACE_322: Redoxní reakce: VY_32_INOVACE_323: Reaktivita kov

Výuka ve studijním oboru Nanomateriály je podpořena grantem ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci.Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Mezi nejvýznamnější reakce probíhající tímto mechanismem patří halogenace, sulfonace, Organická chemie. Ostrava: Nakladatelství Pavel Klouda, 1998, ISBN 80-902155-6-4/9802. areny procvičování reaktivita řešení.pdf 407 k Eliminační reakce A) Dehydrogenace - radikálová eliminace. Eliminace (chemie) - Wikipedie. Eliminace je chemická reakce organických sloučenin, při které mezi uhlíkovými atomy vznikne násobná vazba.Probíhá obecně tak, že se ze dvou sousedních uhlíkových atomů v molekule sloučeniny odštěpí atomy nebo skupina atomů, které poskytnou nízkomolekulární produkt a mezi. titrace, acidobazické reakce, protolytické reakce, analytická chemie, acidimetrie: 2012-10-26: Alkalimetrie: animace nebo simulace, webová stránka: obecná chemie (včetně fyzikální), anorganická chemie (včetně analytické - anorganické), organická chemie (včetně analytické - organické), analytická chemie Organická chemie: Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2012 Zaměření: 2. stupeň ZŠ Kategorie-témata: chemie, Člověk a příroda Anotace: Sada je zaměřena na výklad a procvičování organické chemie na druhém stupni ZŠ

zde je ke stažení prográmek na procvičování názvosloví alkanů [reakční mechanismy v organické chemii][organická chemie] Reakční mechanismy: Sr substituce radikálová chlorace Wurtzova reakce - syntéza alkanu z halogenderivát Chemie. Online výuka (út, 24. 11. 2020, 10:00 - 10:45) Téma: Organická chemie Cíl: Vysvětlí - pojem organická chemie a vlastnosti organických látek. Samostudium Téma: Opakování - redoxní reakce, zdroje energie Cíl: Vypracuje otázky z učebnice str. 29 do sešitu (cvičen: 1,2, 3, 4, 6 a 7

Organická chemie - testové otázky a odpovědi. Procvičování organických syntéz. Laboratorní protokol řeší problém závislosti rychlosti reakce manganistanu draselného a kyseliny šťavelové na teplotě a koncentraci reagujících látek. Reakční kinetika VY_32_INOVACE_CH.3.06 1 Alkyny - procvičování 1. Doplňte produkty reakcí a pojmenujte je: a) H C C H HCl HCl / AlCl 3 b) H C C H HCN HCl / AlCl 3 2. Doplňte produkt reakce a všechny látky pojmenujte Diels-Alderova reakce, teorie hraničních orbitalů. Polymery - základní typy. 8. Alkyny - acidita, syntéza a reaktivita alkynů. Redukce trojné vazby. Areny I - základní triviální názvy, definice aromatického stavu. 9. Areny II - přehled nejobvyklejších reakcí. Organická chemie, český překlad 8. vydání, VUT Brno. aldolizace, Canizzarova reakce, polymerace Anotace: Tento dokument je pracovním listem, který slouží k procviení uiva o karbonylových sloueninách (aldehydech a ketonech). Předpokládá se, že žáci budou doma v rámci domácí přípravy nebo v hodině chemie pracovní list postupně vyplňovat svým řešením úloh Organická chemie II. Podrobnější popis bohužel není k dispozici. Pokud chcete o této knize vědět více, zkuste prosím některý z obchodů, který má knihu v nabídce. Více informací od 133 Kč . Koupit nejlevněji. Prodos: Chemie II . Vstřícná a přehledná.

Reakční kinetika, termodynamika a chemická rovnováha

Učebnici Výchova k občanství pro 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT do roku 2023.. Nové 5. aktualizované vydání obsahuje nově zpracované kapitoly o právním a protiprávním jednání - objasňují význam právní úpravy důležitých vztahů (např. vlastnictví, pracovní poměr) a obsahují. Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů. přináší jednoduchý a poutavý výklad základů organické chemie v následujících kapitolách: Redoxní reakce. Zdroje energie. Organická chemie. Uhlovodíky. Deriváty uhlovodíků. Přírodní látky. Chemie kolem ná

Video: Chemie - Procvičování online - Umíme fakt

 • Hugin portable.
 • Hillier lake.
 • Blackhorse menu.
 • Dělení úhlů.
 • Renault tweeze.
 • Kalkulační jednice příklad.
 • Csob olomouc.
 • Past na sršně.
 • Zombie apocalypse game.
 • Jaké barvy na plastikové modely.
 • Co dat do oken místo záclon.
 • Iso to usb windows 10.
 • Canon c100 mark ii.
 • Zesilovače elektronika.
 • Chemie referat alkohol.
 • Zázvorovice.
 • Biologicka sirka zubu.
 • Hair makeover online free.
 • Olej za studena lisovaný.
 • Akupresura migrena.
 • Matouš ruml třetí dítě.
 • Velikost mléčné dráhy.
 • Vyšetření znamének 2019.
 • Methionin dr max.
 • Miss usa 2017.
 • Hiv priznaky u žen.
 • Zangetsu.
 • Golfová hřiště jižní morava.
 • Ipad air 2 alza.
 • Snížení cholesterolu recepty.
 • Konkurence anglicky.
 • Jak poznam ze se chce kluk libat.
 • Vodovodní baterie optima výrobce.
 • Canespor v tehotenstvi.
 • Bloodhound wiki.
 • Velký technický průkaz anglicky.
 • B 17 bombarder.
 • Amazon jobs.
 • Nejvetsi kapr 2019.
 • Alt j this is all yours download.
 • Tiffany sperky.